News Opinions Sigmalive Ας επιλέξει ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΦ,ποιους θέλει τελικά να εκπροσωπεί

Ας επιλέξει ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΦ,ποιους θέλει τελικά να εκπροσωπεί

Ως ιατρική κοινότητα έχουμε και υποχρέωση και καθήκον να διεκδικούμε τις καλύτερες προϋποθέσεις στο ΓΕΣΥ , για να έχουμε ποιοτική ιατρική προς όφελος  των ασθενών και των ιατρών που θα συμμετέχουν . Συνεπώς η συμμέτοχη των ιατρών έχει προϋποθέσεις και ζητούμενα και λευκή επιταγή δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε σε κανένα.
 
 
Ο ουσιαστικός ρόλος των εκπροσώπων των ασθενών θα έπρεπε να ήταν η απαίτηση για ποιοτικό ΓΕΣΥ και όχι να κατηγορούν  τους γιατρούς γιατί ζητούν  βελτιωτικές αλλαγές στο προτεινόμενο σύστημα  . Επιτέλους ας ασχοληθούν με την ουσία και όχι με τα συνθήματα κατά των γιατρών για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη , έκτος και αν στοχεύουν σε κάτι διαφορετικό…..
 
 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών στο ΓΕΣΥ είναι οι εξής :
 
1. Πάγια θέση μας αλλά και των μελετών που αφορούν την βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ είναι ότι η πλήρης διοικητική, οικονομική ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ των δημοσίων νοσηλευτηρίων αποτελούν προϋπόθεση εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Η παρούσα κατάσταση της διαφαινόμενης έναρξης του ΓΕΣΥ χωρίς αυτονόμηση δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος του ιδιωτικού τομέα με ταυτόχρονη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτών ιατρών. 
Ποιος διαφωνεί ότι η Μη Αυτονόμηση θέτει σε κίνδυνο το ΓΕΣΥ με οικονομική κατάρρευση ; Η αυτονόμηση αποτελούσε προϋπόθεση εφαρμογής του ΓΕΣΥ σε όλες τις μελέτες που έγιναν  για διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων  νοσηλευτηρίων αλλά και του συστήματος γενικότερα  . Αυτό δεν  ενδιαφέρει τον κύριο Κουλούμα;
 
2. Ως γενική αρχή θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός του ΓΕΣΥ είναι ελλειμματικός και πρέπει να αυξηθεί στα επίπεδα των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, αν επιθυμούμε να έχουμε ένα ποιοτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας.
Ο πρώτος που θα  έπρεπε να απαιτεί αύξηση του προϋπολογισμού του ΓΕΣΥ είναι ο κύριος Κουλούμας. Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα ο προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ έπρεπε να είναι αυξημένος κατά 700 εκατομμύρια (τουλάχιστο 10% του ΑΕΠ είναι στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά κράτη) για να έχουμε ποιοτική παροχή υπηρεσιών .Στόχος έπρεπε να ήταν  να έχουμε καλύτερο φάρμακο, καλύτερες συνθήκες νοσηλείας , λιγότερα ανθεκτικά μικρόβια , καλύτερης ποιότητας υλικά στις χειρουργικές επεμβάσεις και πρωτίστως άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών  στα τμήματα επειγόντων περιστατικών  στις κλινικές και στα ιατρεία .
 
3. Απαιτούμε την θέσπιση διεθνών κλινικών πρωτοκόλλων διάγνωσης και θεραπείας για διασφάλιση της ποιοτικής ιατρικής προς όφελος των ασθενών μας.
Δεν νομίζω ο κύριος Κουλούμας να έχει την παραμικρή διαφωνία με αυτή μας την προϋπόθεση .
 
4. Απαιτούμε την άμεση ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής των γιατρών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και την δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου να γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στο σύστημα . Γιατί μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιες κλινικές θα συμμετέχουν στο σύστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις ; Yπάρχει μήπως  κάτι που θέλετε  να κρύψετε  από την κοινή γνώμη;
 
5. Οι αμοιβές των ιατρών που θα συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ των αμοιβών των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπρόσθετα ζητούμε να υπολογίζεται ανά έτος αύξηση ίση με το ποσοστό του πληθωρισμού.
Εδώ κύριε Κουλούμα  δεν πρέπει να έχεις καμιά ανησυχία μια και ο  ΟΑΥ δημόσια μας δήλωσε ότι στο ΓΕΣΥ θα αυξηθούν οι αμοιβές των γιατρών κατά 30%!!.Εμειςδεν ζητούμε αύξηση , αλλά  τουλάχιστον την διασφάλιση των σημερινών  τιμών μια και κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί αυτά που λέει και δεν είμαστε αφελείς. 
 
6. Διαχωρισμός (ονομαστικά) της αμοιβής του ιατρού από αυτή του νοσηλευτηρίου. Έγκαιρη καταβολή της αμοιβής των ιατρών (εντός 30 ημερών) που θα συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ.
Αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου αυτή η εξασφάλιση .Νομίζω ο καθένας δικαιούται αμοιβής για την εργασία του κάθε  τέλος του μήνα. 
 
7. Ως αντισταθμιστικό μετρό μέχρι την πλήρη οικονομική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων ζητούμε όπως από μέρους του κράτους παραχωρηθούν  οικονομικά κίνητρα για διατήρηση των προσωπικών και ομαδικών σχεδίων ιδιωτικής ασφάλισης των πολιτών (π.χ. μείωση ποσοστού εισφοράς η φοροαπαλλαγή) έτσι που να λειτουργούν ως συμπληρωματικά στο ΓΕΣΥ( αρχικά επιβάλλεται να καθοριστεί με λεπτομέρεια τι ακριβώς θα καλύπτει το ΓΕΣΥ). Αυτό το μέτρο διασφαλίζει την βιωσιμότητα του συστήματος χωρίς να υπάρχει ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού καθώς αναμένεται η συμμετοχή στο σύστημα της πλειοψηφίας των ιδιωτών ιατρών και των μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, γεγονός που θα ενισχύσει την καθολικότητα και την ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου .
 
Με αυτό το μέτρο διασφαλίζεται η καθολική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σύστημα και η διατήρηση των ιδιωτικών σχεδίων ασφάλισης ως συμπληρωματικά. Εσάς ποια είναι η θέση σας στον διαφαινόμενο  κίνδυνο οι ασθενείς που έχουν ιδιωτική μορφή ασφάλισης να την διακόψουν γιατί δεν θα μπορούν να πληρώνουν διπλά ; Μπορεί κάποιος να εγγυηθεί ότι αυτό που πάει να εφαρμοστεί  θα παρέχει τα ίδια με αυτά που έχουν  σήμερα; Mπορεί ο  δημόσιος τομέας oπως είναι σήμερα να εξυπηρετήσει επιπρόσθετα και τις δεκάδες χιλιάδες ασθενών του ιδιωτικού τομέα; 
 
8. Η οποιαδήποτε συμφωνία να είναι γραπτή, πλήρης και με νομική ισχύ.
 
Verba volant, scripta manent!! .Τους λόγους γιατί έχουμε αυτή την απαίτηση μπορείτε να τους κατανοήσετε  πολύ εύκολα δεν χρειάζονται νομίζω εξηγήσεις.
9. Προκειμένου να πετύχει ο προτεινόμενος σχεδιασμός για εφαρμογή του ΓΕΣΥ χωρίς να καταρρεύσει λίγους μήνες μετά, ζητούμε όπως ληφθούν υπόψη οι θεμελιώδεις, κατά την άποψη μας, αλλαγές που προτείνουμε. 
 
Απαιτούμε σεβασμό στο δικαίωμα του κάθε γιατρού, ελεύθερα και χωρίς εκβιασμούς να ενημερωθεί και να αποφασίσει για το επάγγελμα του. Οποιαδήποτε προσπάθεια κάποιων να προκαταλάβουν και να εκβιάσουν τις αποφάσεις, υποσκάπτοντας τον ιατρικό κόσμο, είναι απαράδεκτη. 
 
Δρ. Χάρης Αρμεύτης
Αντιπρόεδρος Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών 
Μέλος του ΔΣ ΠΙΣ
 
 
* Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com
 
 
Top