News Oikonomia Αντιδρούν στη Σολέα για στεγαστική πολιτική.«Πρώτα διαβουλεύσεις»

Αντιδρούν στη Σολέα για στεγαστική πολιτική.«Πρώτα διαβουλεύσεις»

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων απέστειλαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Σολέας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα:

1. Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων και

2. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών & Ακριτικών Περιοχών.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή:

Τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν στους δυο πιο πάνω σχεδιασμούς μάς βρίσκουν αντίθετους και έντονα προβληματισμένους επειδή θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνουν πρώτα διαβουλεύσεις με όλες τις κοινότητες για να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες των υπόλοιπων ορεινών κοινοτήτων και να συμπεριληφθούν σε αυτούς και άλλα κριτήρια, αφού η κοιλάδα Σολέας είναι μια συμπαγής αναπτυξιακή οντότητα με κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Με κριτήριο οι δικαιούχοι να είναι κάτοικοι των κοινοτήτων που έχουν υψόμετρο εξακόσια μέτρα και άνω, διαχωρίζεται η κοιλάδα μας σε κοινότητες δυο ταχυτήτων. Επί των θεμάτων 1 και 2, το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Σολέας θα καταθέσει τη δική του θέση εν ευθέτω χρόνω. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες της αποσύνθεσης και διάλυσης Κυβερνητικών Υπηρεσιών Εθνικού Χαρακτήρα, οι οποίες διαχρονικά εξυπηρετούσαν τις κοινότητες των κοιλάδων Σολέας και Μαραθάσας, όπου με τη φυσική τους παρουσία διατηρούν ζωντανές κατεχόμενες κοινότητες/κωμοπόλεις όπως η Μόρφου, αρχής γενομένης με το κλείσιμο του Γραφείου Ευημερίας, του Τμήματος Δασών, τη σημαντική μείωση των ωρών λειτουργίας του παραρτήματος του Κτηματολογίου  στην Ευρύχου ανά τριμηνία και της έντονης φημολογίας περί του κλεισίματος των γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, ζήτημα για το οποίο έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και αρκετά χρόνια πριν, δυστυχώς χωρίς καμία ανταπόκριση. Ζητούμε την άμεση παρέμβαση και στήριξη της Ένωσης Κοινοτήτων προς αποκατάσταση του όλου θέματος.

3. Καθαρισμός αργακιών και ποταμών.

Όσον αφορά το πιο πάνω θέμα, ζητούμε όπως την ευθύνη για τον καθαρισμό αργακιών και ποταμών που έχουν αφετηρία Κρατική Γη και καταλήγουν στις κοινότητές μας, θα πρέπει να την έχουν Κυβερνητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαθέτουν τους ανάλογους καταρτισμένους λειτουργούς επί του θέματος, όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι Επαρχιακές Διοικήσεις.

4. Προϋπολογισμοί Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τους Αναπτυξιακούς Προϋπολογισμούς, οι οποίοι εκτελούνται μέσω των συνεργείων της Επαρχιακής Διοίκησης, ζητούμε όπως η αναλογία της κάθε κοινότητας κατατίθεται στα ταμεία του κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να μεριμνά για την υλοποίησή τους. Επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών ασχολιών των συνεργείων και κυρίως λόγω πολλών άλλων έκτακτων περιστατικών όπως θεομηνίες κτλ, τα έργα δεν εκτελούνται επαρκώς ή και καθόλου.

Επί του θέματος, το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Σολέας, έχει αγοράσει υπηρεσίες από Πολιτικό Μηχανικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους για υλοποίησή τους με βάση την ωριμότητα των έργων η οποία συμπεριλαμβάνει οριοθετήσεις, συγκαταθέσεις, σχεδιασμό και θα εκτελούνται πάντοτε βάσει του Περί Δημοσίων Προσφορών Νόμου.

Ως εκ τούτου, ζητούμε όπως προωθήσετε τα υπό αναφορά αιτήματά μας στην επικείμενη συνάντησή σας με τον έντιμο Υπουργό Εσωτερικών κο Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Εν αναμονή των ενεργειών σας, εκ των προτέρων, θερμά σας ευχαριστούμε.
 

Top