Απόψεις Νίκος Λυγερός Η διαχρονική σκακιέρα

Η διαχρονική σκακιέρα

Είναι Στρατηγικός Σύμβουλος και Καθηγητής Γεωστρατηγικής και Τοποστρατηγικής  στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών στην Ελλάδα, καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών (CEDS).

 


Η διαχρονική σκακιέρα αποτελείται από μια μεσαιωνική που είναι πλαισιωμένη από δύο κλασσικές.

Έτσι οι διαστάσεις της είναι 8Χ28. Το παίγνιο παίζεται με έξι παίκτες που παίζουνε ομαδικά ανά τρεις. Έτσι κάθε ομάδα έχει μια μεσαιωνική και δύο κλασσικές έδρες. Ο καθένας λειτουργεί με τους κανόνες του τοπικού παιγνίου, αλλά έχει το δικαίωμα να παίξει σε όλη τη σκακιέρα.

Οι τρεις σκακιέρες ενώνονται γραμμικά ακολουθώντας τον χρωματισμό των τετραγώνων που λειτουργούν εναλλάξ. Κάθε ομάδα έχει μόνο μία πλευρά και διαθέτει τρεις βασιλιάδες. Ο στόχος είναι βέβαια να γίνει ματ και στους τρεις αντιπάλους. Αν ένας βασιλιάς έχει υποστεί ματ, τότε ο στρατός του παγώνει και συνεχίζουν οι άλλοι χωρίς να παίζει αυτός έως την απελευθέρωσή του. Για τη μεσαιωνική σκακιέρα καθώς δεν υπάρχει η έννοια του πατ, θεωρείται πατ όταν δεν μπορεί να κινηθεί.

Με άλλα λόγια ακολουθούμε τον ευρωπαϊκό κανόνα της καστρικής σκακιέρας. Η μεσαιωνική σκακιέρα βρίσκεται στο κέντρο, διότι λόγω των κανόνων της, το παίγνιο των κομματιών της είναι πιο αργό σε σχέση με τις κλασσικές αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο μεγάλη, πράγμα που δίνει δυνατότητες με μεγαλύτερη εμβέλεια. Η ονομασία της είναι η Διαχρονική, διότι παίζουμε ταυτόχρονα τους κανόνες διαφορετικών εποχών αλλά με σκακιέρες που είχαν και χρονική επικάλυψη.

Παραδοσιακά τα λευκά παίζουν πρώτα και μετά εναλλάξ με κάθε παίκτη της τριμελούς ομάδας. Η αρχική κίνηση γίνεται με τον παίκτη που βρίσκεται στη μεσαιωνική σκακιέρα και συνεχίζεται με τις δύο κλασσικές


Top