Απόψεις Νίκος Λυγερός Κινδυνεύει ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα

Κινδυνεύει ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα

Είναι Στρατηγικός Σύμβουλος και Καθηγητής Γεωστρατηγικής και Τοποστρατηγικής  στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών στην Ελλάδα, καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών (CEDS).

 


Κινδυνεύει ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα που αποτελεί το πρώτο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς που αναγνωρίστηκε το 1986. Ενώ είναι καθήκον μας να το προστατέψουμε και να το συντηρήσουμε πράγμα το οποίο έγινε για δεκαετίες, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα για τη φύλαξή του.

Επειδή είχαμε την ευκαιρία να δούμε αυτόν το ναό από κοντά και μάλιστα να μιλήσουμε και σε φύλακα, ξέρουμε πόσο μεγάλο έργο έγινε από όλους τους υπεύθυνος και τους βοηθούς. Ξέρουμε επίσης ότι η προστασία του είναι απαραίτητη για το μέλλον και υλικά και πνευματικά.

Διότι πρέπει αυτό το μνημείο να είναι προσβάσιμο για να μάθουν όσοι το βλέπουν πόσο σημαντικό είναι για την ιστορία μας αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προστατευτεί και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του φύλακα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είμαστε αναγκασμένοι να αναδείξουμε ένα τέτοιο πρόβλημα λόγω γραφειοκρατίας για τις προσλήψεις.

Είμαστε η πατρίδα του Ελληνισμού κι όχι απλώς ένας ανίκανος κρατικός φορέας. Έχουμε δυνατότητες και ικανότητες, αρκεί να συντονιστούμε όταν υπάρχει ανάγκη.

Και για τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα αυτή η ανάγκη υπάρχει όντως. Έτσι δεν πρόκειται ν’ αφήσουμε αυτό το θέμα να ξεχαστεί και θα κάνουμε καθετί που είναι δυνατόν για να επιλυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί είναι το καθήκον μας. Ως Έλληνες πρέπει να προστατέψουμε μνημείο της Ανθρωπότητας.


Top