Απόψεις Κώστας Ν. Χατζηκωστής Ρωτήθηκε ο Ερντογάν;

Ρωτήθηκε ο Ερντογάν;

Ο Κώστας Ν. Χατζηκωστής είναι αρθρογράφος, συγγραφέας και εκδότης της εφημερίδας "Σημερινή". Είναι επίσης πρόεδρος του Συγκροτήματος “ΔΙΑΣ”Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τελευταίως επαναλαμβάνει ότι η Διζωνική, Δικοινοτική Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία πρέπει να μελετηθεί ως λειτουργική λύση. Ερώτημα: Γιατί χρειάστηκαν 45 χρόνια Συνομιλιών για να κριθεί ότι η Ομοσπονδία, για να λειτουργήσει, πρέπει να είναι Συνομοσπονδία; Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία ισούται, ουσιαστικά, με Συνομοσπονδία. Δηλαδή, το περιτύλιγμα θα είναι Ομοσπονδία και το περιεχόμενο θα είναι Συνομοσπονδία. Δηλαδή, δύο Κράτη. Δηλαδή, μια νομική διεθνής προσωπικότης, αλλά δύο ουσιαστικά Κράτη με δική τους νομική προσωπικότητα… Όπως, δηλαδή, οι Συμφωνίες της Ζυρίχης υπήρξαν μοναδικές διεθνώς ως Νομικό Μόρφωμα, έτσι θα είναι μοναδική και η «λειτουργική» λύση της Αποκεντρωμένης Ομοσπονδίας.

Θα δεχθούμε, λοιπόν, ότι η πικρή εμπειρία των 45 ετών Συνομιλιών κατέδειξε πως λύση στο Κυπριακό δεν θα υπάρξει; Λάθος στόχος, λάθος διαδικασία, λάθος και αποτελέσματα για 45 χρόνια; Έστω, λοιπόν, ότι ο Αναστασιάδης είχε την πολιτική ευφυΐα μετά από 45 χρόνια στην πολιτική του διαδρομή να δει ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως συζητείται, είναι απολύτως αδιέξοδη. Έστω ακόμα ότι έχει αντιληφθεί, έχει κατανοήσει, έχει μετανοήσει, ακόμα, για το αλειτούργητο τού Σχεδίου Ανάν, που τόσο πάλεψε να το υποβάλει στον Λαό.

Μπορεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να πει mea culpa, μπορεί ακόμα και να πει ότι όλοι οι προηγηθέντες Πρόεδροι της Δημοκρατίας βολεύονταν… Δεν έλυσαν το Κυπριακό. Μπορεί ακόμα να πει ότι τώρα ο ίδιος γνωρίζει, κατανοεί, αποφασίζει με βάση την πείρα του. Και ότι η Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία (όπως την περιγράφει), είναι η μόνη εφικτή λειτουργική λύση. Μόνο με μια προϋπόθεση. Την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα θέλει δύο Κράτη και ουσιαστικά Συνομοσπονδία και Διχοτόμηση. Η Τουρκία, όμως, δεν θέλει λειτουργική λύση.  Δεν θέλει δύο Κράτη, που κρίνει τώρα ως λειτουργική λύση. Δεν θέλει λύση που να αντέξει. Θέλει η λύση να μην είναι λειτουργική. Γι’ αυτό και εμμένει στη Διζωνική Δικοινοτική όπως η ίδια τη θέλει και την ερμηνεύει. Θέλει λύση που να καταρρεύσει, και τότε ολόκληρη η Κύπρος να γίνει τουρκική. Έτσι ήταν και έτσι είναι τα αναλλοίωτα Τουρκικά Σχέδια.

 Ας δεχθούμε, λοιπόν, καλόπιστα ότι ο Αναστασιάδης έχει μια νέα θέση και ότι η θέση αυτή πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργική λύση. Να μελετηθεί, να συζητηθεί, να εξετασθεί. Αυτή η θέση γιατί τίθεται υπό την προϋπόθεση της τουρκικής συναίνεσης; Γιατί, αντί να βολιδοσκοπεί ο Αναστασιάδης το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου σχετικώς, δεν βολιδοσκόπησε τον φίλο του τον Ερντογάν αν δέχεται την Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία (με το περιεχόμενο που ο κ. Αναστασιάδης έχει αποφασίσει…), πριν την ανακοινώσει; Όταν ο Πρόεδρος λέγει ότι το αδιέξοδο των 45 ετών στο Κυπριακό σπάζει μόνο με την Αποκεντρωμένη Ομοσπονδία (δηλαδή Συνομοσπονδία ουσιαστικά), δεν έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει τη σχετική «βούληση» του Τούρκου, την οποία επικαλείται ως προϋπόθεση λύσης; Δεν έπρεπε να αφαιρέσει εκ των προτέρων την τουρκική «προϋπόθεση»; Εκτός αν τη γνωρίζει ο Πρόεδρος, γιατί κάποιος εκτός Κύπρου τού την υπέβαλε. Θα φανεί στις προσεχείς εβδομάδες η σοβαρότης όλων. Εντός και εκτός!


Top