News SciTech Technology Για την ασφάλεια των δεδομένων σας, ξέρετε ποιον να εμπιστευτείτε

Για την ασφάλεια των δεδομένων σας, ξέρετε ποιον να εμπιστευτείτε


Οι βασικοί παράγοντες για επιτυχή κυβερνοασφάλεια είναι η πρόληψη, ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτελεσματική διαχείριση των κακόβουλων επιθέσεων ώστε να αποτραπούν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των πληροφοριακών πόρων.

Εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση για την κυβερνοασφάλεια

Ως ο μεγαλύτερος  πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, η Cyta έχει θέσει την αξιοπιστία ως μια από τις βασικές αξίες του Οργανισμού και επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Η ασφάλεια είναι για τον Οργανισμό η κορυφαία προτεραιότητα και είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της επιχειρησιακής λειτουργίας του, από την τεχνολογία που υιοθετεί, τις πιστοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζει μέχρι το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της. Για κάθε δίκτυο και κάθε υπηρεσία, η ασφάλεια εξετάζεται και εφαρμόζεται από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού μέχρι και την εμπορική διάθεση, και διασφαλίζεται με υποδομές άμυνας-σε-βάθος (defence-in-depth). Δηλαδή, με εισαγωγή πολλαπλών μέτρων και δικλείδων ασφάλειας, συστηματικούς ελέγχους, μηχανισμούς υψηλής διαθεσιμότητας, εφεδρικών δικτύων και προσβάσεων σε όλα τα επίπεδα της υποδομής, αλλά και με τη συνεχή παρακολούθηση δικτύου και υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό. Ταυτόχρονα, το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού συνεχώς εκπαιδεύεται και διατηρεί τις πιο πρόσφατες διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σε θέματα τεχνολογίας, ασφάλειας, χειρισμού διαδικτυακών απειλών, διαχείρισης κινδύνων κ.ά.

Η ολιστική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί ενσωματώνει μέτρα με αυστηρούς ελέγχους και διαδικασίες στη βάση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, βασισμένο στα διεθνή πρότυπα ISO 27001 και ISO 27002. Παράλληλα τα κέντρα δεδομένων της Cyta έχουν ήδη εξασφαλίσει διεθνή πιστοποίηση ISO 27001, η οποία αποτελεί σαφή απόδειξη τόσο της υπεροχής της Cyta σε θέματα αξιοπιστίας και ασφάλειας, αλλά και της προσήλωσής της σε αυτά.

Στις μέρες μας, η ραγδαία ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη λειτουργία της κάθε εταιρείας είναι γεγονός.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους στο νέο, γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Ως αποτέλεσμα, οι δικτυακές υποδομές της κάθε εταιρείας γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, αποκτώντας παράλληλα τη δυνητική ικανότητα να επηρεάσουν την πορεία, την εξέλιξη αλλά και την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε αυτό το περιβάλλον πολυπλοκότητας και αλληλεπίδρασης, τα κενά ασφάλειας συχνά δεν είναι εμφανή και ο μέχρι πρόσφατα απλός και τυπικός έλεγχος ασφάλειας δεν είναι επαρκής. Είναι πλέον γεγονός ότι καθημερινά δημιουργούνται νέες απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υποδομών και των δεδομένων της κάθε εταιρείας.

H ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υπηρεσιών αφορά ουσιαστικά στην προστασία των πληροφοριών, είτε αυτών που διακινούνται είτε αυτών που είναι αποθηκευμένες σε κάποιο σύστημα, από ένα μεγάλο φάσμα κινδύνων.

Έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες, στο πρόσφατο παρελθόν, της καταστροφής που προκαλούν ιοί τύπου Ransomware σε νοσοκομεία, αεροδρόμια και επιχειρήσεις άλλων χωρών, επιθέσεων DDoS (Distributed Denial of Service) που μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας επιχειρήσεις για πολλές ημέρες, κλοπής και απώλειας προσωπικών δεδομένων από δημοφιλείς διαδικτυακές ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα. Με τα σημερινά δεδομένα, για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, όπως κλοπή δεδομένων, διακοπή υπηρεσιών κλπ., η κοινή γνώμη ρίχνει το βάρος της ευθύνης στο θύμα και όχι στον θύτη.

Στις μέρες μας, η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών αποτελεί απαίτηση του καθενός από εμάς, και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων για τις οποίες το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα  κύρια εργαλεία του επιχειρείν και η Cyta έχει επενδύσει και παρέχει αυτού του επιπέδου υπηρεσίες.

Η Cyta κτίζει τις υπηρεσίες και τις υποδομές της σε ασφαλή και αξιόπιστα θεμέλια.

Διαθέτει την τεχνογνωσία και τις υποδομές και είναι σε θέση να στηρίξει την προσπάθεια της κάθε επιχείρησης που θέλει να διασφαλίσει την επιχειρησιακή της συνέχεια στο πολύπλοκο περιβάλλον του διαδικτύου, με εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως προστασία από διαδικτυακές επιθέσεις DDoS, Ασφαλές Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ασφαλές Διαδίκτυο για οικογένειες, υπηρεσίες Cloud σε ασφαλή Κέντρα Δεδομένων καθώς και άλλες διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφάλειας (managed security services).

Η ενεργή συμμετοχή της Cyta σε σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Καταπολέμησης Καταδολίευσης στις Τηλεπικοινωνίες, όπως το ETIS (Ομάδα Εργασίας για Computer Emergency Response Team – Security Operations Center), η Ευρωπαϊκή ΕΤΝΟ (Ομάδα Εργασίας για Security & Fraud Control και Ομάδα Εργασίας για Data Protection), ο διεθνής φορέας FIINA (International Forum for Irregular Network Access) και οι φορείς GSM Fraud Forum και Security Group, διασφαλίζει την πλήρη εναρμόνισή της με τις όποιες εξελίξεις στους τομείς αυτούς.

Διακρίσεις

EFQM 5* (Επιχειρησιακή Αριστεία - Ο μοναδικός οργανισμός στην Κύπρο σε τέτοιο επίπεδο)
ISO 27001 (Data Centers)
ISO 18295 (Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης - Το πρώτο στην Κύπρο και ανάμεσα στα πρώτα παγκοσμίως)
ISO 9001 (Ποιότητα – O πρώτος μεγάλος οργανισμός στην Κύπρο που πιστοποιήθηκε συνολικά - 2003)

Η Cyta, αναγνωρίζοντας τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, έχει τοποθετήσει την ασφάλεια των δικτύων, των υπηρεσιών και των πληροφοριών που διαχειρίζεται στην κορυφή της επιχειρησιακής στρατηγικής της.

Top