News Politics Δήμαρχος Αραδίππου: Γιατί επιμένουμε σε διατήρηση του Δήμου

Δήμαρχος Αραδίππου: Γιατί επιμένουμε σε διατήρηση του Δήμου

Δήλωση του Δημάρχου Αραδίππου Ευάγγελου Ευαγγελίδη για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί αυτούσια:

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που ακολούθησε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Στόχος όλων μας παραμένει η δημιουργία μιας τοπικής αυτοδιοίκησης σύγχρονης, αποτελεσματικής και εύρωστης, που να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σημερινές και αυριανές ανάγκες των πολιτών. Αυτή ήταν η αρχική φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίχθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και βάσει αυτής ετοιμάστηκαν οι τεχνοοικονομικές μελέτες, οι οποίες μεταξύ άλλων, προνοούσαν συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.

Στη συνέχεια, φαίνεται δυστυχώς ότι παρεισέφρησαν διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις και ασκήθηκαν πιέσεις, πολιτικές και άλλες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, να επιλεγούν λύσεις λιγότερο συμφέρουσες και αποτελεσματικές, από εκείνες που προέκριναν οι μελετητές. 

Χωρίς καμία διάθεση αντιπαράθεσης με οποιοδήποτε άλλο Δήμο η Κοινότητα της επαρχίας μας, ρωτούμε:

 Τι μεσολάβησε και εγκαταλείφθηκε η αρχική πρόταση, η οποία προέβλεπε συνένωση του Δήμου Αραδίππου με τον Δήμο Αθηαίνου; Μήπως οι αντιδράσεις του γειτονικού Δήμου και οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ότι τελικά θα εγκαταλειπόταν η συγκεκριμένη επιλογή;

 Γιατί εγκαταλείφθηκε και το δεύτερο επικρατέστερο σενάριο, το οποίο προέβλεπε τη συνένωση του Δήμου μας με τις Κοινότητες Κελλιών, Τρούλλων και Ορόκλινης; Τι μεσολάβησε την τελευταία εβδομάδα και υπήρξε αλλαγή; Μήπως οι επιστολές δήμων ή κοινοτήτων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με τις οποίες ζητούσαν ενσωμάτωσή τους στον Δήμο Λάρνακας, κάτι, που όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Πετρίδης, «δεν ήταν στους σχεδιασμούς» του Υπουργείου; Μήπως οι παρασκηνιακές παρεμβάσεις  της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ Λάρνακας, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς κοινότητες της περιοχής για διαφοροποίηση των αποφάσεων, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή έστω ενημέρωση της ηγεσίας του κόμματος ή της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ Αραδίππου; 

Ως Δήμος Αραδίππου, το κριτήριο βάσει του οποίου επιμέναμε και επιμένουμε στη διατήρηση του Δήμου μας και στην ενσωμάτωση σε αυτόν όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων, δεν είναι ούτε κομματικό ούτε τοπικιστικό. Άλλωστε, η υιοθέτηση του δεύτερου σεναρίου που ανακοίνωσε ο τέως Υπουργός Εσωτερικών, τυγχάνει της ομόφωνης στήριξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Οι ανησυχίες που εκφράζουμε είναι οι ίδιες με εκείνες που διατυπώνονται στην τεχνοοικονομική μελέτη, στις οποίες αναφέρθηκε και ο τέως Υπουργός Εσωτερικών.  Γι’ αυτό, ο κ. Πετρίδης θεώρησε σκόπιμο να σημειώσει ότι «σε περίπτωση που κριθεί ότι αυτές οι ανησυχίες υπερτερούν του οφέλους που μπορεί να προκύψει από τον Μητροπολιτικό Δήμο Λάρνακας, τότε η εναλλακτική θα ήταν το πρώτο σενάριο το οποίο προτείνεται αυτούσια από την ίδια την μελέτη».

Άρα, η δική μας θέση, είναι πιο κοντά στο σενάριο που ευνοούσε η τεχνοοικονομική μελέτη. Λέω είναι πιο κοντά γιατί πιστεύουμε ότι στον νέο Δήμο που θα προέκυπτε από την ένωση του Δήμου Αραδίππου με τις Κοινότητες Κελλιών, Τρούλλων και Ορόκλινης, θα έπρεπε να ενταχθεί και ο Δήμος Λιβαδιών.

Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε τη συμπόρευση με τα Λιβάδια, είναι γιατί ο Δήμος Αραδίππου, εδώ και χρόνια, παρέχει στον Δήμο Λιβαδιών σημαντικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες δημοτικού γραμματέα, δημοτικού μηχανικού, δημοτικού ταμεία κ.ά. επιτυγχάνοντας μιαν ουσιαστική συνεργασία και εξοικονόμηση πόρων. Στο παρελθόν, μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών είχε καλωσορίσει την προσπάθεια που καταβάλλεται από τους δύο Δήμους, σημειώνοντας ότι «συνάδει με την ευρύτερη πολιτική για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Είχε μάλιστα σημειώσει ότι «οι δύο Δήμοι πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους Δήμους». 

Γιατί επιμένουμε στην πρόταση για διατήρηση του Δήμου Αραδίππου

Ο Δήμος Αραδίππου είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της Κύπρου (μεγαλύτερος από τον Δήμο Λάρνακας), ενώ και πληθυσμιακά μεγαλώνει με πιο γοργούς ρυθμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός της Αραδίππου μεταξύ των απογραφών του 2001 και του 2011 αυξήθηκε κατά 65%, ενώ ο πληθυσμός του Δήμου Λάρνακας περίπου κατά 10%.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Οι νέοι Δήμοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν επιχειρησιακές προκλήσεις όπως:
 ομογενοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών,
 ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής,
 δημιουργία νέας οργανωτικής δομής και η μετάταξη του προσωπικού στις νέες οργανωτικές θέσεις,
 καθορισμό νέας (ενιαίας) τιμολογιακής πολιτικής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 ανάληψη επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων.

Επίσης, οι νέοι Δήμοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όσον αφορά τη διοικητική τους επάρκεια, όπως:
 καθορισμός ειδικών κριτηρίων (πέρα από γεωγραφικά και πληθυσμιακά) για τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων από κάθε δημοτικό διαμέρισμα στην περίπτωση που παρατηρούνται ιδιαιτερότητες,
 καθορισμός της μεθοδολογίας για προτεραιοποίηση των αναγκών του ενοποιημένου Δήμου,
 κατάρτιση και ο καταμερισμός του προϋπολογισμού για μικρά έργα τα οποία θα σχεδιάζονται και θα εκτελούνται από τα δημοτικά διαμερίσματα του ενοποιημένου Δήμου.

Οι προκλήσεις αυτές είναι σαφώς μεγαλύτερες σε περιπτώσεις συνενώσεων μεγάλων Δήμων με ανομοιογενή χαρακτηριστικά.

Βάσει των πιο πάνω, ο Δήμος Αραδίππου προκρίνει την εισήγηση για συνένωση της Αραδίππου με τις Κοινότητες Κελιών, Τρούλλων και Ορόκλινης. Η εισήγηση αυτή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

Τις προοπτικές ανάπτυξης των υπό συνένωση οντοτήτων. Οι προοπτικές ανάπτυξης διαφαίνονται εξαιρετικές, αφού οι υπό συνένωση οντότητες αποτελούν όμορες περιοχές, γεγονός το οποίο (με τα κατάλληλα έργα υποδομής και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα) μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση της περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στις υπό συνένωση οντότητες.

Την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Πολιτεία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των υπό συνένωση οντοτήτων και αξιοποιώντας τη δυνατότητα μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στις νέες οντότητες που θα προκύψουν, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες επί του παρόντος προσφέρονται από το κεντρικό κράτος.

Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Δήμος Αραδίππου στην παροχή υπηρεσιών σε (σχετικά) μεγάλο πληθυσμό, θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς του δημότες των υπόλοιπων υπό συνένωση οντοτήτων. Επίσης, ο Δήμος Αραδίππου διαθέτει τεχνογνωσία για την ετοιμασία προτάσεων που αφορούν σύνθετα έργα υποδομής τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-27), γεγονός που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.
 

Top