News Politics Ψήφισμα κατά της Διαφθοράς καταθέτει στον ΟΑΣΕ η Ε. Χαραλαμπίδου

Ψήφισμα κατά της Διαφθοράς καταθέτει στον ΟΑΣΕ η Ε. Χαραλαμπίδου

Ψήφισμα κατά της Διαφθοράς καταθέτει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ.

Αυτούσιο το ψήφισμα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου:

«Η διαφθορά αποτελεί σημαντική απειλή στην ασφάλεια και σταθερότητα των κρατών, υποσκάπτει τη δημοκρατία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Αποθαρρύνει επενδύσεις, περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί προϋποθέσεις για εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), έχει υποχρέωση να συμβάλει στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, έχοντας γνώση ότι και το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει σύνορα, ενώ πλείστες φορές συνδέεται με τη διαφθορά.
Η διαφθορά είναι αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις, κουλτούρας, ανυπαρξίας εποπτικών μηχανισμών, νομοθεσιών  και λογοδοσίας.
Μετά τη συμμετοχή της Βουλευτού στο συνέδριο που οργάνωσε η Ιταλική προεδρία του ΟΑΣΕ με στόχο την καταγραφή μηχανισμών πάταξης της διαφθοράς, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των Κυβερνήσεων και των Εθνικών κοινοβουλίων για εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων πάταξης της διαφθοράς, καθώς και την σπουδαιότητα της πρόληψης της διαφθοράς εντός του δικαστικού συστήματος το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την επιβολή των νόμων, προχωρήσαμε στην υποβολή του σχετικού ψηφίσματος.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχετική αναφορά στο ψήφισμα γίνεται και στα ΜΜΕ. Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική διερεύνηση και έκθεση της διαφθοράς μέσα από την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ και προστασίας από συγκέντρωση εξουσίας μέσω των ΜΜΕ, γεγονός που θα έθετε υπό διακύβευση την αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών.

Στο ψήφισμα γίνεται επίσης ξεχωριστή αναφορά στην αναγνώριση του ρόλου των ΜΚΟ
Το ψήφισμα που δεσμεύτηκε να καταθέσει η βουλευτής Ε. Χαραλαμπίδου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΚΣ) του ΟΑΣΕ μετά το Συνέδριο της Ρώμης, και το οποίο ήδη τυγχάνει ευρείας αποδοχής από χώρες Μέλη του ΟΑΣΕ (συγκεκριμένα το έχουν υπογράψει βουλευτές από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αρμενία, την Τσεχία, Τη Σερβία, το Καζακστάν, τη Ρουμανία και άλλες), αναμένεται να εγκριθεί στην ετήσια σύνοδο του ΟΑΣΕ, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 4 Ιουλίου.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Το τετρασέλιδο ψήφισμα καλεί τα κράτη που συμμετέχουν στην ΚΣ του ΟΑΣΕ σε μια σειρά ενεργειών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο πάταξης της διαφθοράς με δράσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε κάποια σημεία:
Άμεσα θα πρέπει να επικυρωθούν διεθνείς συμβάσεις. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί περαιτέρω η συνεργασία και η καλή σχέση με διεθνείς οργανισμούς όπως η GRECO, ο ΟΑΣΕ, ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ.

Μέλη των κοινοβουλίων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην πάταξη της διαφθοράς θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας από την Πολιτεία σε περίπτωση απειλών κατά της προσωπικής τους ασφάλειας ή της οικογένειάς τους ή εκφοβισμού.
Θα πρέπει να προωθηθεί σε όσα κράτη δεν υπάρχει ακόμη, όπως η Κύπρος, η νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών (Whistleblowers) για υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος.

Τα μέλη των κοινοβουλίων θα πρέπει να τηρούν υψηλά επίπεδα διαφάνειας και λογοδοσίας, κυρίως σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση συμφέροντος και ασυμβίβαστου.
Θα πρέπει, ακόμη, να διασφαλιστεί υψηλού επιπέδου διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις επαφές με ομάδες συμφερόντων (Lobbies).

Το ψήφισμα επίσης καλεί τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα διαφάνειας και λογοδοσίας σε σχέση με τον διορισμό και την αξιολόγηση μελών του δικαστικού σώματος.

Να ενθαρρυνθούν τα εθνικά κοινοβούλια όπως έχουν στενή συνεργασία με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς, όπως η  GRECO, και να υπάρξει στενότερη συνεργασία και πιο συστηματικός έλεγχος των υποδείξεων της GRECO».
 

Top