News Politics ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΙΓΜΑ: Έγγραφα - "φωτιά" για στελέχη της ΣΚΤ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΙΓΜΑ: Έγγραφα - "φωτιά" για στελέχη της ΣΚΤ

Μετά τους βουλευτές και τοπικούς άρχοντες, το ΣΙΓΜΑ διεισδύει και στα άδυτα του ίδιου του Συνεργατισμού, με τις αποκαλύψεις πλέον να αγγίζουν και ανώτερα στελέχη του.

Βάσει στοιχείων, τα πλοκάμια των δραστηριοτήτων τους φαίνεται, μάλιστα, να συνδέονται άμεσα με τα πλοκάμια που άπλωσαν στον Συνεργατισμό τα κόμματα.

Αποκαλύπτουμε, με έγγραφα και ονόματα, περίπτωση παραχώρησης διευκολύνσεων από την Συνεργατική σε πρώην μέλος της Επιτροπείας της ίδιας τράπεζας, με τρόπο μάλιστα που δημιουργεί υποψίες για ενδεχόμενη ευνοϊκή μεταχείριση.

Πρόκειται για τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος διετέλεσε μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής, την περίοδο 2009 - 2010.

Έκθεση της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης της Συνεργατικής, ημερομηνίας 27/08/2018, την οποία κατέχουμε, εμφανίζει τον κ. Νικολάου ως συνέταιρο στην εταιρεία "Kyprianides, Nicolaou & Assosiates" μέχρι το 2015 με τους Κύπρο και Πόλα Κυπριανίδου, οι οποίοι διεύθυναν παράλληλα την εταιρεία κατά την υπό διερεύνηση περίοδο.

Η εν λόγω εταιρεία ήταν σύμβουλος της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η έκθεση αυτή επισημαίνει πως το όνομα της συγκεκριμένης εταιρείας αναφερόταν σε δημοσιεύματα που την ενέπλεκαν σε σκάνδαλο χρηματοδότησης μεγάλων κομμάτων, την γνωστή υπόθεση "Focus".

Συνεπώς, το νήμα και αυτής της περίπτωσης αρχίζει μεν, από πρώην στέλεχος της Συνεργατικής, καταλήγει δε και πάλι στα κόμματα. 

Τι ακριβώς κατέδειξε ο έλεγχος

Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε  "αδυναμίες" κατά την διαδικασία παραχώρησης 19 πιστωτικών διευκολύνσεων, εκ των οποίων οι 18 παραχωρήθηκαν από την πρώην ΣΠΕ Στροβόλου.

Οι διευκολύνσεις αυτές αφορούν τον κ. Νικολάου, συνδεδεμένα σ' αυτόν πρόσωπα, αλλά και την κ. Πόλα Κυπριανίδου, βάσει πάντα των εγγράφων, που κατέχουμε.

Στις 30/4/2018, οι εν λόγω διευκολύνσεις παρουσίαζαν υπόλοιπο 7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, καθυστερήσεις πέραν των 1,3 εκατ., με το συνολικό ακάλυπτο ποσό να φτάνει τα 4,3 εκατομμύρια.

Προκαλούν, πάντως, ιδιαίτερη εντύπωση τα συμπεράσματα του ελέγχου. Ουσιαστικά, διαπιστώνονται πράματα και θάματα.

Τέσσερις σελίδες της έκθεσης είναι αφιερωμένες, αποκλειστικά, σε συμπεράσματα που ενδεχομένως να κάψουν αρκετούς.

Τα σημαντικότερα ευρήματα:

- Δεν εντοπίστηκε φάκελος για δύο τρεχούμενους λογαριασμούς

- Καμία αξιολόγηση δεν έγινε σε 7 πιστωτικές διευκολύνσεις

- Αξιολογήθηκαν μεν, αλλά όχι επαρκώς, οκτώ διευκολύνσεις

- Αναδιαρθρώθηκαν 3 τερματισμένα δάνεια

- Δόθηκαν 4 δάνεια με δικαίωμα μακροχρόνιας αποπληρωμής, τα οποία έληγαν όταν οι οφειλέτες θα εγίνοντο συνταξιούχοι

- Μη ικανοποιητική εξασφάλιση σε 5 περιπτώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων

- Μεγάλη μείωση στην εκτιμημένη αξία ακινήτου σε 8 περιπτώσεις

Όχι μόνο, καθώς φαίνεται, ότι σε δάνεια δεν υπήρχαν επαρκείς εξασφαλίσεις, αλλά υπάρχει και συγκεκριμένη χρηματοδότηση που προκαλεί ιδιαίτερα.

Εκχωρήθηκε έναντι χρηματοδότησης σχεδόν 300 χιλιάδων ευρώ μη  χαρτοσημασμένο αγοραπωλητήριο έγγραφο, το οποίο δεν ήταν καν καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο. Και δεν είναι μόνο αυτά...

Σε άλλες χρηματοδοτήσεις δόθηκε:

- Παραχώρηση περιόδου χάριτος, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση σε 6 περιπτώσεις διευκολύνσεων

- Άλλες διευκολύνσεις για κάλυψη καθυστερήσεων και υπερβάσεων σε 11 περιπτώσεις

-Διαπιστώθηκε ότι το όριο ενός τρεχούμενου λογαριασμού, που παραχωρήθηκε από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καταστηματαρχών στα ονόματα των Κύπρου και Πόλας Κυπριανίδου, παρουσιάζεται με διαφορετικό όνομα στο σύστημα και συγκεκριμένα στο όνομα της εταιρείας "Kyprianides, Nicolaou & Associates"

- Αναφέρεται επίσης στην έκθεση πως "οι πιο πάνω πελάτες πιθανόν να έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης"

Και δεν πρέπει να ξεχνούμε πως o εκ των φερόμενων επωφελούμενων προσώπων διετέλεσε και μέλος της Επιτροπείας της ΣΚΤ.

Είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ο απλός πολίτης που μάς ακούει θα διερωτάται: «Τυγχάνουν όλοι μιας τέτοιας μεταχείρισης από τις τράπεζες;»

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, προβαίνει και σε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Εισηγείται, μεταξύ άλλων, την διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενη διάπραξη αστικών και ποινικών αδικημάτων, αλλά και πειθαρχικής έρευνας εναντίον στελεχών της πρώην τράπεζας. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα από τις αστυνομικές Αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει οτιδήποτε ποινικά κολάσιμο.

Top