News Politics Ο ΠτΔ κατέθεσε θεμέλιο λίθο στον πρώτο ιδιωτικό ηλεκτροπαραγωγικό

Ο ΠτΔ κατέθεσε θεμέλιο λίθο στον πρώτο ιδιωτικό ηλεκτροπαραγωγικό

Τον θεμέλιο λίθο για την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Βασιλικού, με ιδιωτική πρωτοβουλία, o οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο από την άποψη της ίδιας της ενεργειακής πολιτικής, όσο και για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας δήλωσε ο Κυβερνητικός, Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου.

Παρά τις ιδιάζουσες τοπικές συνθήκες, επισήμανε, ανοίγει η αγορά ενέργειας στην Κύπρο, η οποία ακολουθεί και τη γενικότερη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Αυτούσια η ομιλία του Προέδρου Αναστασιάδη:

Το έργο του οποίου σήμερα θέτουμε τον θεμέλιο λίθο, δεν είναι υπερβολή να πω ότι,  έχει στρατηγική αξία για τη χώρα μας, καθώς έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλουμε να αναδείξουμε: Πρώτα από όλα είναι ένα έργο με μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα, το οποίο θα συμβάλει σε πολύ λίγα χρόνια με τη λειτουργία του το 2021, να αλλάξει ο χάρτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

 

Είναι συνάμα ένα έργο το οποίο με την υλοποίηση του θα προσφέρει τόσο στη μεγέθυνση της οικονομίας της, χώρας αλλά και θα συμβάλει στην αισθητή μείωση  της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλο το φάσμα της οικονομίας, είτε αυτό αφορά τη βιομηχανία, βιοτεχνία, τουρισμό είτε, βεβαιότατα, την οικιακή κατανάλωση.
 
Ως εκ τούτου είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που βλέπω να αρχίζει η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, το οποίο οφείλω να επισημάνω έχει ιδιαίτερη σημασία και για το γεγονός ότι σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιείται αποκλειστικά με ιδιωτική πρωτοβουλία και ιδιωτικά κεφάλαια.
 
Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός, τον θεμέλιο λίθο του οποίου θέτουμε σήμερα, αποτελεί το πρώτο έργο με συμβατικό καύσιμο συνολικής δαπάνης ύψους 200 εκ ευρώ, και συγχαίρω θερμά τόσο τη Cyfield, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή όσο και την Power Energy Cyprus που τόλμησαν, πήραν την πρωτοβουλία, επένδυσαν και είμαι βέβαιος πως η επιχειρηματική τους τόλμη θα αποδώσει καρπούς και για τους ιδίους.
 
Αξίζει μνείας το γεγονός πως η χρηματοδότηση ενός τόσο φιλόδοξου και υψηλού κόστους έργου  έχει εξασφαλιστεί  χάρη στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και του τραπεζικού τομέα, γεγονός πως στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύει πόσο χρήσιμη είναι η ύπαρξη στη χώρα υγιών τραπεζικών ιδρυμάτων.
 
Το έργο θα αλλάξει ριζικά και θα «τροφοδοτήσει» θετικά τον τομέα της Παραγωγής και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας, προσφέροντας στον Κύπριο καταναλωτή όχι μόνο φθηνότερο ρεύμα, αλλά και τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερες προσφερόμενες ευκαιρίες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Όπως από καιρό είχαμε επισημάνει, το κόστος ενέργειας, αλλά και η έλλειψη φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακών επιλογών, αποτέλεσε για χρόνια τροχοπέδη στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας, και με τα νέα δεδομένα δημιουργεί τις προοπτικές ώστε οι όποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες είχαν ανασταλεί να ενεργοποιηθούν, ενώ το όποιο πλήγμα στο οικογενειακό εισόδημα να βελτιωθεί να διορθωθεί και κατά αυτό τον τρόπο να έχουμε οφέλη και στο οικογενειακό εισόδημα.
 
Βεβαίως, για να μπορέσουμε σήμερα να θέτουμε τον θεμέλιο λίθο για ένα τόσο σημαντικό έργο, ήταν απαραίτητη η μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και των μηχανισμών που επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής και εμπορίας, προμήθειας δηλαδή προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Για αυτό τον λόγο η Κυβέρνηση προχώρησε με αποφασιστικά βήματα στην τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, στην ενδυνάμωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με επιπρόσθετο προσωπικό, και στην τροποποίηση του νομικού πλαισίου, ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου να καθορίσει μεταβατική ρύθμιση μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, δίδοντας έτσι το δικαίωμα, από τον Σεπτέμβριο του 2017, σε όσους θα το ήθελαν, να δραστηριοποιηθούν σε διμερές επίπεδο να το πράξουν.
 
Περαιτέρω, προχωρούμε με τον αναγκαίο λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δυνατότητα ρυθμιστικού ελέγχου, ενώ προωθείται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους στόχους που έθεσε η πολιτεία αναφορικά με τη διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
 
Οι ενέργειες μας για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, συνεχώς επεκτείνονται.
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου έδωσε ήδη δέκα νέες άδειες προμήθειας σε ανεξάρτητους προμηθευτές, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση ακόμα δύο αιτήσεις για άδεια προμήθειας.
 
Η προσέγγιση μας σε ότι αφορά την ενέργεια έχει αποκτήσει ολικό χαρακτήρα, καθώς παράλληλα προχωρούμε με τις απαιτούμενες διαδικασίες για δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή φυσικού αερίου για χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή.
 
Το κόστος αυτών των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό και για αυτό θεωρώ ως σημαντική επιτυχία για την χώρα μας των γεγονός πως για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότηση ύψους 101 εκατομμυρίων Ευρώ.
 
Θα ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση στο όφελος για τη συνολική μας οικονομία από την προσδοκώμενη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς το κόστος της ενέργειας επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας  της χώρας.
 
Για αυτό και η ύπαρξη αγοράς ηλεκτρισμού είναι σημαντική, διότι μόνο μέσα από μια σωστά λειτουργούσα ανταγωνιστική αγορά, μπορούν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών ηλεκτρισμού σε υπηρεσίες και προϊόντα που προδιαγράφονται και μέσα από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
 
Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ευρωπαική Ένωση όπου ήδη εφαρμόζονται συνθήκες αγοράς, παρουσιάζεται μείωση των χονδρικών τιμών, ενώ το 2017 και οι τιμές λιανικής μειώθηκαν, για πρώτη φορά, από το 2008.
 
Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε συνολικά το ζήτημα των τιμών καθώς η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, θα προέλθει μέσα από την συντονισμένη προώθηση και τω τεσσάρων βασικών πυλώνων της ενεργειακής πολιτικής:
 
·                    Τη λειτουργία μιας εύρωστης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού,
·                    Την έλευση φυσικού αερίου και τη χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή,
·                    Την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μαζί με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
·                    Την προώθηση μέτρων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή της λήψης μέτρων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 
Ολοκληρώνοντας συνοψίζω λέγοντας πως θέτοντας σήμερα τον θεμέλιο λίθο στο φιλόδοξο αυτό έργο, ανοίγουμε ένα νέο ορίζοντα με πολλές επί μέρους θετικές πτυχές για το σύνολο της οικονομίας και της πατρίδας μας. Είμαι βέβαιος πως όταν το έργο παραδοθεί ολοκληρωμένο, όπως σχεδιάστηκε, το 2021, θα σηματοδοτήσει και την έναρξη μίας νέας εποχής για τη χώρα μας και τον τομέα της ενέργειας.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειες της εταιρείας και των συνεργατών σας επ΄αγαθώ της πατρίδας μας.
Top