News Politics Μαλάς: Κενά-αδυναμίες στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες

Μαλάς: Κενά-αδυναμίες στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες

Περίοπτη θέση κατέχουν τα θέματα ειδικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της δικής του διακυβέρνησης, όπως ενημέρωσε με σημερινή του δήλωση ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Σταύρος Μαλάς. 
 
Χαρακτήρισε ως κοινή διαπίστωση το ότι υπάρχουν κενά και αδυναμίες στην πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν ειδική αγωγή στα σχολεία.
 
Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι "ακριβώς αυτά τα θέματα θέλουμε να συζητήσουμε, με τους πλέον ειδικούς μέσα από την καθημερινή ενασχόληση με παιδιά με αναπηρίες, αλλά και με γονείς, ώστε αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν σφαιρικά και όχι μπαλωματικά".
 
Σύμφωνα με τον Σταύρο Μαλά "η Παιδεία αποτελεί ένα αδιαπραγμάτευτο δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους, να είναι υψηλής ποιότητας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, συμμετοχής και επιτυχίας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όραμα της δικής μου διακυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, δημοκρατικής και ανθρώπινης παιδείας", τόνισε με νόημα. 
 
Για τους λόγους αυτούς προχώρησε, όπως είπε, στη σημερινή ημερίδα για την Ειδική Εκπαίδευση, στην οποία παίρνουν μέρος όλοι οι φορείς, κυβερνητικοί και μη, που εμπλέκονται στο όλο θέμα".
 
Αυτούσια η δήλωση Σταύρου Μαλά: 
 
Δυστυχώς η Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση είναι το πιο παραμελημένο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
Υπάρχουν τεράστια κενά, αφού η πολιτεία δεν διαθέτει μηχανισμό επισήμανσης προβλημάτων αναπηρίας στην κρίσιμη ηλικία, από τη γέννηση μέχρι και τα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, όπως σε συνοδούς και ειδικούς δασκάλους. 
 
Επιπρόσθετα προκύπτουν σοβαρά προβλήματα και από το γεγονός ότι σε μια σχολική μονάδα συνυπάρχουν παιδιά από 3 χρονών μέχρι ενήλικες 21 χρόνων, όπως επίσης άτομα εξαιρετικά διαφορετικού δυναμικού όσον αφορά στο γνωστικό και αντιληπτικό επίπεδο. 
 
Τέλος, σοβαρότατο κενό υπάρχει για τα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 21 χρόνων για τα οποία δεν υφίσταται οποιαδήποτε πρόνοια από το Κράτος.
 
Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων στη δική μου διακυβέρνηση θα προχωρήσουμε άμεσα στην:
Επαναξιολόγηση του θεσμού των ειδικών μονάδων και την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με στόχο να αντιμετωπιστούν τα κενά και προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών, που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή στα σχολεία.
 
Αξιολόγηση των παιδιών από ανεξάρτητο Κέντρο Αξιολόγησης εκτός του Υπουργείου Παιδείας, στη βάση διεθνών επιστημονικών εργαλείων και πρωτοκόλλων και στην παρουσία των σχετικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών, ακολουθώντας μια πολυθεματική προσέγγιση.
 
Επιτάχυνση της διαδικασίας παραπομπής και αξιολόγησης των παιδιών με στόχο την έγκαιρη παροχή των απαραίτητων παρεμβάσεων και υπηρεσιών προς το παιδί.
 
Εφαρμογή των εισηγήσεων για κατάλληλη συνεργασία του γενικού δάσκαλου με τον ειδικό δάσκαλο, την πρόσληψη προσοντούχων σχολικών βοηθών που θα λειτουργούν ουσιαστικά ως βοηθοί του δασκάλου και καταρτισμός καταλόγου για τους σχολικούς βοηθούς, έτσι ώστε αυτοί να μετακινούνται ανά χρονική περίοδο, αντίστοιχα με την περίπτωση των ειδικών παιδαγωγών.
 
Το κάθε παιδί να έχει τον δικό του συνοδό και να τερματιστούν οι πειραματισμοί της παρούσας κυβέρνησης που μείωσε τους συνοδούς.
 
Ενίσχυση των μονάδων Ειδικής – Ενιαίας Εκπαίδευσης με τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς σε μόνιμη βάση.
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των παιδιών με αναπηρίες από την ηλικία των 0- 3 χρονών, η κυβέρνηση μας θα προχωρήσει στη σύσταση ενός κεντρικού μηχανισμού με επικεφαλής το Υπουργείο Υγείας και σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ο οποίος να δραστηριοποιείται από τη γέννηση του παιδιού και να συντονίζει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο παιδί σε όλη τη ζωή του.
Top