News Opinions Sigmalive Αποθήκευση Ενέργειας: Νέα περιβαλλοντική πρόκληση

Αποθήκευση Ενέργειας: Νέα περιβαλλοντική πρόκληση

Ο πλανήτης μας έχει πάρει φωτιά. Και ό, τι δεν κάηκε, ακόμη, χάνεται στις πλημμύρες. Η καταστροφή του περιβάλλοντος, λόγω της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της αλόγιστης δράσης των πολυεθνικών είναι τεράστια. Έχουμε ακούσει βαρύγδουπες εξαγγελίες όσον αφορά τον στόχο για προστασία του περιβάλλοντος. Στο σημείο «μηδέν», όμως, που έχουμε φτάσει, για να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει, απαιτούνται δραστικά μέτρα.

Στο πλαίσιο της δράσης που αναπτύσσει η ΕΕ, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου, άρχισε τη συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αποθήκευση ενέργειας.  Αναμφίβολα, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενεργειακή αποθήκευση, με γνώμονα, όμως, την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον της κοινωνίας, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για επίτευξη ενός ενεργειακού συστήματος με μηδενικές εκπομπές, το οποίο να βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ως σκιώδης εισηγητής για την έκθεση της εν λόγω στρατηγικής, υπογράμμισα πως προτεραιότητα της πολιτικής μου ομάδας, της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, είναι, αρχικά, να διασφαλιστεί η ενέργεια ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό και να αξιοποιηθεί η αποθήκευση ενέργειας για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, με την προώθηση δημόσιων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, ιδιαίτερα από ανανεώσιμες πηγές. Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, είναι σημαντικό  να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις, ώστε να αναβαθμιστούν τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας και να λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η οποία θα αποθηκεύεται. Προς την ίδια κατεύθυνση, χρειάζεται να γίνουν ανακαινίσεις στα δημόσια κτήρια, ώστε να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να λειτουργούν καταναλώνοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Αδήριτη ανάγκη είναι, επίσης, να  διασφαλίσουμε πως όλοι οι πολίτες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δοθούν σημαντικά κίνητρα χρήσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και ουσιαστικές επιδοτήσεις στους καταναλωτές, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ηλεκτροκίνητα οχήματα αλλά και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας στις οικίες τους, όπως είναι το σύστημα αυτοπαραγωγής, Net metering, με δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης.

Στις συζητήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, τονίσαμε ιδιαίτερα πως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα κράτη μέλη για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κύπρο που, ενώ έχει μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών, ακόμη χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα (μαζούτ) για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα, δε, στον τομέα των μεταφορών η Κύπρος χρησιμοποιεί μόλις 4% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δεσμευτικός στόχος που έχει τεθεί από την ΕΕ και πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι τις 31.12.20 είναι  10%. Ως αποτέλεσμα, καλούνται, σήμερα, οι πολίτες να φορτωθούν το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος της αποτυχίας της Κυβέρνησης, πληρώνοντας περαιτέρω αυξήσεις στις ήδη πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων, λόγω της υποχρεωτικής πρόσμιξης βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης.

Μια άλλη επιλογή για αποθήκευση ενέργειας, είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβατικό καύσιμο, μέχρι την επίτευξη του στόχου για πλήρη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα καταθέσουμε, λοιπόν, πρόταση, ως τροπολογία στην έκθεση, να στηριχτεί η δημιουργία ενός τερματικού σταθμού υγροποίησης LNG στην Κύπρο, ο οποίος να αξιοποιεί τις εγχώριες πηγές αλλά και τα κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής.

Η σημερινή γενιά είναι η τελευταία που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς και η πρώτη που θα υποστεί τις συνέπειες της. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε ξανά! Απαιτείται, λοιπόν, η υιοθέτηση νέων πολιτικών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος των λαών.

 

 

Γιώργος Γεωργίου - Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ, Αριστερά, Νέες Δυνάμεις

Top