News Opinions Sigmalive H κυβέρνηση και οι τράπεζες, παρανομώντας, ξεσπιτώνουν τον κόσμο...

H κυβέρνηση και οι τράπεζες, παρανομώντας, ξεσπιτώνουν τον κόσμο...

Σε ξεκάθαρη δήλωση προέβη η Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαριάν Τίσεν, εξ ονόματος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας πως

·         η οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, περιλαμβάνει υποχρεώσεις των πιστωτών να προβλέπουν εύλογη περίοδο χάριτος προτού κινήσουν διαδικασίες κατάσχεσης

·         και να καθορίζουν ανώτατο όριο για τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τους πιστωτές στον καταναλωτή σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης

·         βάσει, δε, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως συμπληρώνει με νόημα η Επίτροπος, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πιο ευάλωτων ατόμων.

Η εν λόγω δήλωση στάλθηκε  από την Επίτροπο ως απάντηση στα ερωτήματα  που είχαμε θέσει αναφορικά με τις εκποιήσεις στην Κύπρο. Απευθυνθήκαμε στην Κομισιόν, με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, ρωτώντας ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να πάψει στην Κύπρο η παραβίαση του δικαιώματος στέγασης, λόγω της απουσίας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, αλλά και του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, το οποίο υπηρετεί πλήρως τις τράπεζες και δεν προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης, ρωτήσαμε σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Κομισιόν, ώστε να πάψει στην Κύπρο η παραβίαση του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη, για διεκδίκηση αναστολής της εκποίησης, μέχρις ότου αποφασιστεί από το δικαστήριο, εάν είναι νόμιμο ή όχι το σύνολο του διεκδικούμενου ποσού.

Η Επίτροπος Τίσεν δεν δίστασε να υπογραμμίσει πως η Κομισιόν οφείλει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη βελτίωση της κατάστασης των αγορών κατοικίας, μέσω της πολιτικής και της χρηματοδότησης. Λόγω της εκλογής της νέας Επιτροπής μας παρότρυνε να απευθυνθούμε σε αυτήν,  διερευνώντας τι μέτρα προτίθεται να λάβει, πράγμα το οποίο ήδη πράξαμε.

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (12.11.2019)

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές εξουσίες παρέμβασης σε θέματα που αφορούν τη στέγαση στα κράτη μέλη, υποστηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της κατάστασης των αγορών κατοικίας τους μέσω της πολιτικής και της χρηματοδότησης. Επιπλέον, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη μιας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομίας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πιο ευάλωτων ατόμων. Το ζήτημα αυτό καλύπτεται επίσης από διάφορες αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων[1], συμπεριλαμβανομένης της αρχής σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα.

Επιπλέον, η οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014[2], περιλαμβάνει υποχρεώσεις των πιστωτών να προβλέπουν εύλογη περίοδο χάριτος προτού κινήσουν διαδικασίες κατάσχεσης και να καθορίζουν ανώτατο όριο για τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τους πιστωτές στον καταναλωτή σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης.

Η παρούσα Επιτροπή δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εντολή του διαδόχου της. Ως εκ τούτου, ο κ. βουλευτής καλείται να υποβάλει το ερώτημα περί των προγραμματισμένων μέτρων στην επόμενη Επιτροπή, μόλις αυτή αναλάβει καθήκοντα.

[1]https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el

[2] Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

Follow on TWITTER @ggeorgiouMEP

*Ευρωβουλευτής

Top