News Opinions Sigmalive Αναστολή των εκποιήσεων

Αναστολή των εκποιήσεων

Η πρόταση που κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου 2019 η ΕΔΕΚ για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία και την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις προτάσεις νόμου που εκκρεμούν για τη βελτίωση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν το αποτέλεσμα μίας σταθερής και στοχευμένης πολιτικής που ακολουθεί το κόμμα και επικεντρώνεται στην προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία των τραπεζών. Μίας πολιτικής που εάν έβρισκε θετικής ανταπόκρισης από άλλες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), στις αναδιαρθρώσεις, στην είσπραξη των οφειλόμενων από τις τράπεζες χωρίς να κινδυνεύουν οι πολίτες με απώλεια της επαγγελματικής ή οικογενειακής τους στέγης αλλά και χωρίς να δημιουργείται ένα πλαίσιο αυθαιρεσίας των τραπεζών.

Η σταθερή και στοχευμένη κοινωνική πολιτική της ΕΔΕΚ για προστασία των πολιτών έναντι των αυθαιρεσιών των τραπεζών ξεκίνησε ήδη από το 2013 όταν ο νυν Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ήταν ο μόνος που κατέθεσε εναλλακτική πρόταση για αποφυγή του κουρέματος των καταθέσεων και η οποία προνοούσε το αναγκαίο ποσό να το λάβει το κράτος από τους καταθέτες με τη μορφή του δανεισμού, με αντάλλαγμα την παραχώρηση κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας με χαμηλό επιτόκιο 1-1.5%. Η πρόταση απορρίφθηκε από τον ΠτΔ ενώ κανένα άλλο κόμμα ή πολιτικός αρχηγός δεν κατάθεσε εναλλακτική πρόταση.

Όταν το 2013 η κυβέρνηση αποφάσισε να κρατικοποιήσει τον Συνεργατισμό έναντι του ποσού του 1.5 δις ευρώ, ο νυν Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είχε επίσης καταθέσει εναλλακτική πρόταση η οποία προνοούσε το ποσό αυτό να δοθεί στο Συνεργατισμό για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης και το κράτος να αγοράσει περίπου 3.0-3.5 δις ευρώ ΜΕΔ. Αυτά τα ΜΕΔ να δοθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για να τα διαχειριστεί στη βάση κοινωνικών κριτηρίων. Από τα έσοδα που θα προέκυπταν από τη διαχείριση να αγοράζονταν νέα ΜΕΔ. Με αυτό τον τρόπο θα ανακουφίζονταν οι δυσπραγούντες συμπολίτες μας λόγω της οικονομικής κρίσης, θα διευκολυνόταν  η λειτουργία του Ιδρύματος, θα ενισχυόταν ο εποπτικός έλεγχος για να περιορισθεί η κακοδιαχείριση και οι εξωγενείς παρεμβάσεις.

Ακολούθως, τον Σεπτέμβριο του 2014 μόνο η ΕΔΕΚ καταψήφισε το νόμο για τις εκποιήσεις ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2015 στη συζήτηση για το πλαίσιο αφερεγγυότητας η ΕΔΕΚ κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση και από την πλειοψηφία των κόμματων, αλλά οι προτάσεις αυτές δεν προχώρησαν για έγκριση. Ειδικότερα,  η μία πρόταση προνοούσε η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου να είναι μία και ενιαία και να είναι αυτή που αναγράφεται στο έγγραφο σύναψης του δανείου. Εάν η πρόταση υιοθετείτο τότε ένας σημαντικός αριθμός αναδιαρθρώσεων θα είχε προχωρήσει επιτυχώς και δεν θα κατέληγε σε ΜΕΔ.

Η δεύτερη  πρόταση προνοούσε πως σε περίπτωση που η τράπεζα καταφύγει στους εγγυητές να γίνεται ισόποση κατανομή του υπολοίπου για να μην επιβαρύνεται μόνο ο ένας και να απειλείται με χρεοκοπία. Μάλιστα υπήρχε και σχετική πρόνοια όπου όταν ο εγγυητής είναι σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε ζωή το μερίδιό του να το απορροφά η τράπεζα.

Ακολούθως με αφορμή και την πώληση των ΜΕΔ σε ξένα επενδυτικά ταμεία, η ΕΔΕΚ κατέθεσε πρόταση που προνοούσε όταν η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει ένα δάνειο σε ένα ταμείο, τότε θα πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα το δικαίωμα στον πρωτοφειλέτη ή σε συγγενικό του πρόσωπο 1ου βαθμού να το αγοράσει στην ίδια ή και σε λίγο ψηλότερή τιμή, παρά να προχωρεί αμέσως η πώλησή του στις εταιρείες  που διαχειρίζονται τα ΜΕΔ.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2018 η ΕΔΕΚ κατέθεσε τροπολογία η οποία προνοούσε όταν ο δανειολήπτης αμφισβητεί τις χρεώσεις που του επέβαλε η τράπεζα και προσφεύγει σε ένδικα μέσα, να αναστέλλεται η εκποίηση μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε την πιο πάνω τροπολογία, έγινε μάλιστα και συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο για να εκδικάζονται αυτές οι περιπτώσεις κατά προτεραιότητα και σε σύντομο χρόνο για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών.

Είναι κατανοητό πως εάν η κυβέρνηση είχε μία σταθερή, συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική για μείωση των ΜΕΔ και προστασίας των συνεπών δανειοληπτών, τα προβλήματα των πολιτών και ο κίνδυνος των εκποιήσεων θα ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμος. Τώρα, μόνη μας επιλογή η αναστολή των εκποιήσεων μέχρι η νομοθεσία κατοχυρώσει πλήρως τους πολίτες και τους θωρακίσει καταλλήλως ενώπιον της ασυδοσίας και της αναλγησίας των τραπεζών.

H Mαρία Παναγιώτου είναι Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος Κεντρικής Επιτροπής Κ. Σ. ΕΔΕΚ*

Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com
 
Top