News Oikonomia Έκκληση Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών για συμπερίληψη στα μέτρα

Έκκληση Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών για συμπερίληψη στα μέτρα

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου αναφορικά με την μη συμπερίληψη του κλάδου στα εξαγγελθέντα μέτρα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

"Με λύπη μας, διαπιστώνουμε ότι ο Κατασκευαστικός Τομέας με την αποφασιστική συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στον τομέα της απασχόλησης, ο τομέας στον οποίο βασίζονται όλοι οι άλλοι τομείς της οικονομίας, εξακολουθεί να μη συμπεριλαμβάνεται στα εκάστοτε εξαγγελλόμενα μέτρα στήριξης της οικονομίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον κίνδυνο μετάδοσης του Κορωνοϊού.

Οι ιδιάζουσες συνθήκες στα οικοδομικά εργοτάξια καθιστούν ανέφικτες τις διατάξεις και διαδικασίες

• της εφαρμογής των αυστηρών κανόνων υγιεινής και της απόστασης ασφαλείας των 8m² ωφέλιμου εμβαδού ανά εργαζόμενο, ενόσω η εκτέλεση των εργασιών είναι ομαδική.

• της εκτέλεσης εργασίας εξ αποστάσεως (εργασία από το σπίτι)

• της διασφάλισης της υγείας συντελεστών των έργων (διευθυντών έργων, επιστατών), οι οποίοι είτε άγουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, είτε εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς επίσης και των εργατοτεχνιτών νεότερης ηλικίας και των οικογενειών τους

• της διασφάλισης του βασικού εισοδήματος των εργαζομένων σε περίπτωση υποχρεωτικού περιορισμού ή προληπτικού αυτοπεριορισμού τους, ενόσω οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς

• υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησής τους.

Η πολύπλοκη σύνθεση του εργασιακού περιβάλλοντος ενός εργοταξίου κατασκευαστικού έργου, πιθανόν να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους μόλυνσης στα εργοτάξια, από την πανδημία COVID -19, σε σύγκριση με  άλλους χώρους εργασίας.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., είχε εξ αρχής επισημάνει την ανάγκη για άμεση υιοθέτηση ειδικών μέτρων, τα οποία να αναπληρώνουν την αδυναμία εφαρμογής των ήδη εξαγγελθέντων και πρωτίστως της ένταξης των εργοδοτουμένων σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησης του, όπως έχει ρυθμιστεί στον Τομέα του Τουρισμού (Ξενοδοχεία).

Παραπέμπουμε στην επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το EURO GROUP CON (2020) 112 FINAL, της 13.03.2020 (Coordinated economic response to the COVID – 19  Outbreak),στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι

• Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνονται σε πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων Διαρθρωτικών Ταμείων.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα προβεί σε άμεσες δράσεις για διατήρηση της ρευστότητας της οικονομίας.  17 Κράτη Μέλη, έχουν ήδη καταρτίσει σχέδια για προστασία της απασχόλησης.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. είχε ήδη επισημάνει την ανάγκη:

• υιοθέτησης ειδικών μέτρων για τον κατασκευαστικό τομέα, [όπως έχουν υιοθετηθεί στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχεία)] τα οποία να αναπληρώνουν την αδυναμία εφαρμογής των ήδη εξαγγελθέντων, ή

• ένταξης των εργοδοτουμένων σε σύστημα υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησής τους, με παράλληλη οικονομική στήριξη από τα Ταμεία του Κράτους

• διασφάλισης της ρευστότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων με πρόσθετες πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, στην έκδοση και πληρωμή πιστοποιητικών πληρωμής σε έργα του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και την άμεση προσωρινή αναστολή υποχρεωτικών πληρωμών των εργοληπτικών επιχειρήσεων προς τα δημοσιονομικά ταμεία του κράτους και στα ταμεία κοινωνικών παροχών

• αξιοποίησης διαθέσιμων ανεκμετάλλευτων κονδυλίων από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ή επενδυτικά ταμεία ή κονδυλίων από την απελευθέρωση των κεφαλαίων 1,3 δις που θα χρησιμοποιηθούν από τις συστημικές τράπεζες για να βοηθήσουν επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σε όφελος ή/και για τη στήριξη του κυπριακού κατασκευαστικού τομέα.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., μεταφέροντας την απόγνωση στην οποία ευρίσκεται ο εργοληπτικός κόσμος και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩΝΤΑΣ για ανεπανόρθωτη οπισθοδρόμηση του κλάδου, απευθύνει εκ νέου έκκληση για την ένταξη των εργαζομένων στον Κατασκευαστικό Τομέα, σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησης τους, είτε με Κυβερνητική απόφαση, είτε με νομοθετική ρύθμιση, ή για την εξεύρεση άλλης λύσης, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία όλων μας και ο τομέας, στον οποίο βασίζονται όλοι οι άλλοι τομείς της οικονομίας", καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

Top