News Oikonomia Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της βδομάδας το νέο πακέτο μέτρων της ΚΤ

Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της βδομάδας το νέο πακέτο μέτρων της ΚΤ

Δέσμη μέτρων έχει αποφασίσει και ανακοινώσει η Κεντρική Τράπεζα και τη θέτει στη διάθεση των τραπεζών.

 

Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων/προτροπών επί της ουσίας, το οποίο περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά, ενώ καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι το τέλος της βδομάδας, όπως ανέφεραν στο Σίγμα έγκυρες πηγές, η Κεντρική θα ανακοινώσει επιπρόσθετα μέτρα.

Σημειώνεται ότι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τη Φρανκφούρτη προκειμένου να σφραγίσει και άλλα μέτρα.

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. της ΕΚΤ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της ευρωζώνης συνεδριάζουν εκτάκτως, απόψε, μέσω τηλεδιάσκεψης και άρα θα έχει

σημασία να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνεδρίαση.

Η δέσμη μέτρων

Πέντε είναι συνολικά τα μέτρα/προτροπες της Κεντρικής Τράπεζας τα οποία έχουν ως εξής:

1. Επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

-  Η συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι και €1,4 δισ. γίνεται με σκοπό να μεταφερθεί όφελος από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία, μέσω ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

-  Για παράδειγμα, οι τράπεζες θα μπορούν να επιτρέψουν στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να μειώσουν τις δόσεις αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων τους. 

2. Ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες

- Χαλαρώνουν τα κριτήρια για χορήγηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων με σκοπό να βοηθηθούν οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να αποκτήσουν άμεσα την ρευστότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

- Οι νέες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων.

- Σκοπός των νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, ενοικίων, οφειλών σε πιστωτές κλπ.

- Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες.

3. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες.

- Οι αναδιαρθρώσεις δύναται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη.

4. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις.

- Η παροχή νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων (που αναφέρονται στο σημείο 2) να γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια. 

- Τα νέα δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις να φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης.

- Το επιτόκιο των αναδιαρθρώσεων να είναι επίσης ευνοϊκό. 

5.  Παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες.

- Δύνανται να παρεκλίνουν από την απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδιαρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 9 μηνών.

- Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων.

Οι τράπεζες έχουν θέσει τις προτροπές της εποπτικής Αρχής στο μικροσκόπιό τους.

Φρένο στις εκποιήσεις

Φρένο στις εκποιήσεις πατά η έξαρση του κορωνοϊού. Πέραν της απόφασης του κράτους να αναστείλει τις εκποιήσεις από την ΚΕΔΙΠΕΣ, οι κυπριακές τράπεζες στο σύνολό τους ανακοίνωσαν μέσω του Συνδέσμου τους την αναστολή των εκποιήσεων για τρείς μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 18 Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τραπεζών αναφέρει ότι:

- «Αντιλαμβανόμενες τη δυσχερή κατάσταση, την οποία διέρχεται η χώρα, οι τράπεζες της Κύπρου θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για στήριξη της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και ευρύτερα της κοινωνίας μας».

- «Ο τραπεζικός τομέας με τις ενέργειές του επαναβεβαιώνει τη βούλησή του να συνδράμει τις προσπάθειες ανάκαμψης και έμπρακτης αρωγής προς την κυπριακή οικονομία, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές».

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την ευαρέσκεια του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι πρόκειται για ορθή κίνηση, "συλλογικά και συντονισμένα, παρά τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε την κρίση".

Όσον αφορά τώρα στα μέτρα του κυβερνητικού οικονομικού πακέτου στήριξης, αυτά αναμένεται να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση την Παρασκευή.

Top