News Oikonomia Αποκαλυπτικό έγγραφο προσχέδιο: Οι Βρυξέλλες «βάζουν χέρι» στο χαλλούμι

Αποκαλυπτικό έγγραφο προσχέδιο: Οι Βρυξέλλες «βάζουν χέρι» στο χαλλούμι

Το σκοτεινό παρασκήνιο και τις γκρίζες ζώνες για την παρασκευή και διακίνηση του χαλλουμιού από τα κατεχόμενα σε όλο τον κόσμο ξεσκεπάζεται από έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ευτυχώς πρόκειται για προσχέδιο- το οποίο αποκαλύπτει απόψε το Σίγμα.

 

Συγκεκριμένα, σκιές αλλά και νομικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε περιπέτειες την Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργήσουν επικίνδυνα προηγούμενα, ενδέχεται να προκαλέσει, αν και εφόσον γίνει αποδεκτό από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως έχει το προσχέδιο.

Στο προσχέδιο Κανονισμού συγκαταλέγονται πρόνοιες που αγγίζουν το χαλλούμι από το στάδιο της παρασκευής, μέχρι και της διακίνησης και εμπορίας του. Με έναν πολυδαίδαλο, μάλιστα τρόπο, η Κομισιόν εισηγείται την σύσταση τριών διαφορετικών επιτροπών, οι οποίες στο σύνολό τους θα ασκούν ελέγχους που κανονικά θα έπρεπε να ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιχειρείται λοιπόν:

1. Διορισμός Ανεξάρτητης Επιτροπής από Κομισιόν, η οποία θα ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες - οι οποίοι στην βάση των διεθνών προτύπων θα κάνουν τους υγιειονομικούς ελέγχους θα κοινοποιούν το αποτέλεσμα στην Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα ενημερώνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

2. Επίσης, επισημοποιείται το σήμα του Τ/κ Επιμελητηρίου, για το οποίο θα χρειαστεί συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, ή άλλο αρμόδιο σώμα ή πρόσωπο.

3. Συστήνεται επίσης από την Κομισιόν Ανεξάρτητος Μηχανισμός Ελέγχου για όλη την επικράτεια.

4. Ενώ προτείνεται και δημιουργία δικοινοτικής επιτροπής για έλεγχο του χαλλουμιού.

Όλα αυτά υπό την αίρεση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποδεχτεί τον κανονισμό, όπως αυτός προτείνεται στο προσχέδιο.

 Πάντως, υπάρχει και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

1. Η απόφαση θα έχει ισχύ την 20η μέρα μετά την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

2. Το διάστημα της μεταβατικής περιόδου για πλήρη εναρμόνιση θα το καθορίσει η ΚΔ.

3. Η Βρετανία, η οποία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με ενστάσεις στην κατοχύρωση του χαλλουμιού ως παραδοσιακό κυπριακό προϊόν, έχει στην διάθεσή της διορία ενός έτους για να σταματήσει την παρασκευή και 5 χρόνια για να καθαρίσει την αγορά της από τυριά απομιμήσεις χαλλουμιού, που παραπλανούν.

4.Εννοείται πως ο κανονισμός δεσμεύει όλα τα κράτη – μέλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόνοια που αφαιρεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, το δικαίωμα των αξιώσεων.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει:

«Στις κατεχόμενες περιοχές η Κυβέρνηση της Κύπρου δεν θα έχει νομικές αξιώσεις, αλλά και νομικές επιπτώσεις για οποιονδήποτε μη επαρκή έλεγχο ή και συνέπειες για παρασκευή χαλλουμιού στα κατεχόμενα».  

Επιπρόσθετα, όμως, εξηγεί τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δικοινοτική Επιτροπή.

Αναφέρει λοιπόν, στη σελίδα 9, παράγραφο 43, πως η δικοινοτική επιτροπή για το χαλλούμι, είναι σημαντική, διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτές οι επιτροπές διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο! και τυγχάνουν σεβασμού".

Το ερώτημα εάν βάζουν χέρι και στις ελεύθερες περιοχές, οι οποίες και κυριαρχία, και νομιμότητα και ευρωπαϊκό κεκτημένο έχουν, μάλλον θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρμόδιοι, καθώς και πάλι στην σελίδα 9, παράγραφο 45, αναφέρει πως: «Όλοι οι παραγωγοί σε όλο το νησί θα υπόκεινται σε έναν Κοινό Μηχανισμό Ελέγχου, που θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο του χαλλουμιού.

Στο μεταξύ, έγινε και σύσκεψη στο Προεδρικό χθες στην Παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Γεωργίας, Εμπορίου αλλά και της Νομικής Υπηρεσίας, όλα αυτά τέθηκαν επί τάπητος, δεν έχουν υπάρξει όμως σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Top