News Oikonomia Εκποιήσεις: Σωρεία κινδύνων βλέπει ο ΠτΔ στις αλλαγές

Εκποιήσεις: Σωρεία κινδύνων βλέπει ο ΠτΔ στις αλλαγές

Το αναμενόμενο έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μια βδομάδα μετά την ψήφιση των αλλαγών στο νόμο των εκποιήσεων από την Βουλή, τις έχει αναπέμψει.

Ο ΠτΔ αναπέμπει το νόμο, που αναστέλλει τις εκποιήσεις μέχρι την 1η Οκτωβρίου, επικαλούμενος το γεγονός ότι το Σχέδιο Εστία είναι προαιρετικό και δεν επιβάλλεται στις τράπεζες να συμμετέχουν ενώ σημειώνει ότι ο Νόμος:

- Καθιστά την αναστολή εκποιήσεων υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.
- Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο αναστολή εκποίησης, μπορεί να γίνει είτε από τον ενυπόθηκο δανειστή, είτε με διάταγμα δικαστηρίου.
- Ο Νόμος επεμβαίνει στους όρους της σύμβασης, ότι θέτει εκ των υστέρων προϋποθέσεις και  ουσιαστικά, παρεμποδίζει την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που δημιουργούνται δυνάμει της υφιστάμενης σύμβασης.

Σε γενικές γραμμές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευθυγραμμίζεται με τις ανησυχίες, του Υπουργού Οικονομικών των τραπεζιτών, της Κεντρικής Τράπεζας, και άλλων.

Αναφέρει εν πολλοίς ότι ο Νόμος καθιστά το πλαίσιο των εκποιήσεων αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, με αρνητικό αντίχτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, άρα προκύπτει εποπτική απαίτηση για πρόσθετες προβλέψεις και κεφάλαια για τις  τράπεζες.

Απ' εκεί και πέρα θέτει και το θέμα της επιβάρυνσης του δημοσίου και σημειώνει ότι:

- Επηρεάζει αρνητικά την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας από τη διαχείριση των ΜΕΔ της πρώην Συνεργατικής από την ΚΕΔΙΠΕΣ.
- Αυξάνει τις προβλέψεις και τις ζημιές των δανείων της πρώην ΣΚΤ, που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα και εμπίπτουν στο Σχέδιο Εγγυήσεων, με συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των απαιτήσεων αποζημίωσης της Ελληνικής Τράπεζας από την ΚΕΔΙΠΕΣ καθιστώντας πιθανή την ενεργοποίηση της εγγύησης της Δημοκρατίας.
- Επηρεάζει αρνητικά τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης να ανακτήσει το δανεισμό που έχει παραχωρήσει.
Αυτούς τους λόγους επικαλείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και καλεί την Βουλή να μην εμμείνει στις αποφάσεις της.

Όλα αυτά θα συζητηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και ακολούθως θα τεθούν στην έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας.Εάν η Βουλή απορρίψει τις αναπομπές τότε ο πρόεδρος θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα αναφέρει τους νόμους στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου καταθέτει επίσης την άποψή του για τις αλλαγές στο νόμο των εκποιήσεων.Λέγοντας ότι οι κίνδυνοι για χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης μπορεί να προκύψουν από τυχόν επιβράδυνση της απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα και της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προσθέτει ότι οι αλλαγές στο νόμο των εκποιήσεων:

- "Αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκποιήσεων και να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου".
- "Ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους επιδείνωσης των προοπτικών αφού κλονίζουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την αξιοπιστία της Κύπρου, αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταθετών και ενθαρρύνουν στρατηγικούς κακοπληρωτές".
- "Το ψηλό δημόσιο χρέος σε συνάρτηση με την ισχυρότερη διασύνδεση μεταξύ τραπεζικού τομέα και κράτους ενέχει  κινδύνους για τις προοπτικές, ειδικότερα αν τροποποιήσεις παρόμοιες με τις προτεινόμενες ενσωματωθούν στην νομοθεσία".

Περαιτέρω, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναμένει μετριασμό της ανάπτυξης στο 3,4% το 2019 και το 2020.Στους κινδύνους για τις προοπτικές εντάσσει το Brexit και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Top