News Oikonomia Τράπεζα Κύπρου: Προτίμησε κεφάλαια αντί ρίσκο

Τράπεζα Κύπρου: Προτίμησε κεφάλαια αντί ρίσκο

Τον θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαιά της αντί την απόκτηση ενός νέου δανείου και κατ` επέκταση ρίσκου, προτίμησε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατόπιν και των συζητήσεων με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), μείωσε σημαντικά την συμμετοχή της στην χρηματοδότηση του Helix που αφορά στην τιτλοποίηση πακέτου δανείων €2,8 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα €2,7 δισ. σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ).
 

«Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος για την ολοκλήρωση του Project Helix, το οποίο αφορά την πώληση €2.7 δισ. ΜΕΔ. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται τέλος του α’ τριμήνου 2019/ αρχές β’ τριμήνου  2019», αναφέρει η Τράπεζα σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες βράδυ.

Σημειώνεται ότι «η  συμμετοχή της Bank of Cyprus Public  Company  Limited στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή την συναλλαγή έχει μειωθεί στα €50 εκατ. από το αρχικό ποσό ύψους €450 εκατ., μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο από την εναπομείνασα έκθεση της Τράπεζας σε αυτή την συναλλαγή».

O ΕΕΜ, όπως έχει αναφερθεί και σε συνεντεύξεις μελών του εποπτικού συμβουλίου, προβάλλει την άποψη ότι η μεταφορά του κινδύνου είναι μικρότερη όταν μια τράπεζα συμμετέχει η ίδια στην χρηματοδότηση μιας συναλλαγής πώλησης ΜΕΔ, και συνεπώς ο θετικός αντίκτυπος στα κεφάλαια ενδεχομένως να ήταν μικρότερος αν η τράπεζα συμμετείχε στην χρηματοδότηση σε τέτοιο ψηλό ποσοστό.

Θεωρείται ακόμη ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει περαιτέρω στην ολοκλήρωση της εποπτικής εξέτασης της συναλλαγής, που αναμένεται μέχρι τέλος Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) βρισκόταν στο 11,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 και αναπροσαρμοσμένος (pro-forma) για το Helix ανέρχεται σε 13,2%

Στο 10,5% το εποπτικό κεφαλαιακό όριο
--------------------------
Με την ολοκλήρωση της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ το 2018, και με βάση την προκαταρκτική κοινοποίηση που ελήφθη, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του  Συγκροτήματος και ο αντίστοιχος Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, παραμένουν αμετάβλητοι, εξαιρουμένης της σταδιακής αύξησης του Αποθεματικού Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) και του Αποθεματικού Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SIIs).

Η απαίτηση για τον ελάχιστο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει σε 10,5% και αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 4,5%, απαιτήσεις του Πυλώνα  ΙΙ ύψους 3,0%, Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2,5% και Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SIIs) ύψους 0,5%.

Η απαίτηση για τον Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει σε 14,0% και αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 8,0%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3,0%, Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης  Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2,5%  και Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων  (O-SIIs) ύψους 0,5%.

Οι νέες απαιτήσεις βάσει της ΔΕΕΑ θα είναι σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2019 και τελούν υπό την αίρεση τελικής επιβεβαίωσης από την ΕΚΤ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης CET1  με μεταβατικές  διατάξεις του Συγκροτήματος και ο αντίστοιχος Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, αναπροσαρμοσμένοι για το Project Helix, ανήλθαν σε 13,2% και 16,2% αντίστοιχα, αρκετά πιο πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Καμία σημαντική επίδραση από απομείωση ΑΦΑ
--------------
Εξάλλου, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η συνεχιζόμενη εξέταση της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (ΑΦΑ), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οδήγησε στην μείωση της αξίας των ΑΦΑ κατά περίπου €80 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2018.

«Η απομείωση αυτή δεν έχει σημαντική επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος, καθώς μεγάλο μέρος των ΑΦΑ αφαιρείται από τα εποπτικά κεφάλαια. Η απομείωση δεν έχει καμία επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια χωρίς μεταβατικές διατάξεις», αναφέρεται.

Η τράπεζα σημειώνει ακόμη πως συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, οι οποίες τελούν υπό εξέταση, είναι πιθανόν, εάν εγκριθούν, να οδηγήσουν σε βελτιωμένο  χειρισμό των ΑΦΑ (όπως αυτές διαμορφωθούν στο μέλλον) ως προς τα εποπτικά κεφάλαια.

Όπως αναφέρεται, το τελικό αποτέλεσμα για το δ’ τρίμηνο 2018, εξαιρουμένης της απομείωσης των ΑΦΑ, αναμένεται να παραμείνει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι ΑΦΑ ανήλθαν σε €381 εκατ. και αναγνωρίζονται σε φορολογικές  ζημιές οι  οποίες μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα από την Λαϊκή Τράπεζα, τον Μάρτιο 2013.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

Top