News Oikonomia Project Helix Τράπεζας Κύπρου: Πώληση κόκκινων δανείων €2.7 δις

Project Helix Τράπεζας Κύπρου: Πώληση κόκκινων δανείων €2.7 δις

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοινώνει ότι τα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής
συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ενόψει αυτής της ανακοίνωσης, το Συγκρότημα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

1. Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Με την ολοκλήρωση της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ το 2018, και με βάση την προκαταρκτική κοινοποίηση που ελήφθη, ο ελάχιστος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος και ο αντίστοιχος Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας παραμένουν αμετάβλητοι, εξαιρουμένης της σταδιακής αύξησης του Αποθεματικού Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) και του Αποθεματικού Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SIIs).

Η απαίτηση για τον ελάχιστο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει σε 10.5% και αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 4.5%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3.0%, Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2.5% και Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SIIs) ύψους 0.5%.
Η απαίτηση για τον Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος αναμένεται να ανέλθει σε 14.0% και αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 8.0%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3.0%, Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2.5% και Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SIIs) ύψους 0.5%.

Οι νέες απαιτήσεις βάσει της ΔΕΕΑ θα είναι σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2019 και τελούν υπό την αίρεση τελικής επιβεβαίωσης από την ΕΚΤ.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος και ο αντίστοιχος Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, αναπροσαρμοσμένοι για το Project Helix, ανήλθαν σε 13.2% και 16.2% αντίστοιχα, αρκετά πιο πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

2. Project Helix

Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος για την ολοκλήρωση του Project Helix, το οποίο αφορά την πώληση €2.7 δις ΜΕΔ. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται τέλος του α’ τριμήνου 2019 / αρχές β’ τριμήνου 2019. Η συμμετοχή της Bank of Cyprus Public Company Limited (η «Τράπεζα») στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή έχει μειωθεί στα €50 εκατ. από το αρχικό ποσό ύψους €450 εκατ., μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο από την εναπομείνουσα έκθεση της Τράπεζας σε αυτή τη συναλλαγή.

3. Οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2018

Το Συγκρότημα συνεχίζει να σημειώνει καλή πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, σύμφωνα με την καθοδήγηση.
Η συνεχιζόμενη εξέταση της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (ΑΦΑ), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οδήγησε στη μείωση της αξίας των ΑΦΑ κατά περίπου €80 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο
2018. Η απομείωση αυτή δεν έχει σημαντική επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια με  3 μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος, καθώς μεγάλο μέρος των ΑΦΑ αφαιρείται από τα εποπτικά κεφάλαια.

Η απομείωση δεν έχει καμία επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια χωρίς μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, οι οποίες τελούν υπό εξέταση, είναι πιθανόν, εάν εγκριθούν, να οδηγήσουν σε βελτιωμένο χειρισμό των ΑΦΑ (όπως αυτές διαμορφωθούν στο μέλλον) ως προς τα εποπτικά κεφάλαια.

To τελικό αποτέλεσμα για το δ’ τρίμηνο 2018, εξαιρουμένης της απομείωσης των ΑΦΑ, αναμένεται να παραμείνει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι ΑΦΑ ανήλθαν σε €381 εκατ. και αναγνωρίζονται σε φορολογικές ζημιές οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα από τη Λαϊκή Τράπεζα, τον Μάρτιο 2013.

Ολοκληρωμένη ενημέρωση αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος θα δοθεί με τη δημοσίευση των προκαταρκτικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2018 στις 4 Μαρτίου 2019.

Top