News Local Σχέδιο Απόσυρσης/Αντικατάστασης Παλαιών Οχηµάτων- Κριτήρια και διαδικασίες

Σχέδιο Απόσυρσης/Αντικατάστασης Παλαιών Οχηµάτων- Κριτήρια και διαδικασίες

Έντονο ενδιαφέρον επιδεικνύει το κοινό για το σχέδιο απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων και για προώθηση αγοράς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, μετά και την έγκριση της σχετικής πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μετά το πέρας της σχετικής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου η Υπουργός Μεταφορών, «η χορηγία που δίνεται για την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου ηλικίας 15 ετών και άνω αφορά δύο χιλιάδες ευρώ κατά περίπτωση. Η άλλη πτυχή του σχεδίου αφορά αγορά καινούριου ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου αξίας 40 χιλιάδων ευρώ και κάτω, και η χορηγία θα είναι ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ.

Το συνολικό ποσό που διατίθεται είναι τρία εκατομμύρια ευρώ, έτσι υπολογίζουμε να δοθούν περίπου 1.250 χορηγίες για το παλιό αυτοκίνητο και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάπου 100 χορηγίες».

Κριτήρια Σχεδίου

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για να θεωρείται µία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο αιτητής πρέπει – (ι) να είναι φυσικό πρόσωπο, και (ιι) κατά την ηµεροµηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρµόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α). (Σηµείωση: Προσοχή: Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή/και χρηµατοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται γραπτώς η συναίνεση των συνιδιοκτητών για την ακύρωση 3 της εγγραφής του οχήµατος. Οπόταν η συναίνεση αυτή χρειάζεται για την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (βλ. παράγραφο 6 πιο κάτω). Γι’ αυτό συστήνεται, στις περιπτώσεις αυτές, να λαµβάνεται η συναίνεση των συνιδιοκτητών ή/και του χρηµατοδοτικού οργανισµού πριν την υποβολή της αρχικής αίτησης για χορηγία (παράγραφος 4 πιο κάτω).)

(β) Το όχηµα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρµόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει – (ι) να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1, δηλαδή: • Κατηγορία Μ1 – Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την µεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαµβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθηµένων πέραν του καθίσµατος του οδηγού. Σηµείωνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται οι µοτοσικλέτες µε 4 τροχούς. • Κατηγορία Ν1 – Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την µεταφορά εµπορευµάτων και έχουν µέγιστη µάζα µικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και (ιι) να είναι ηλικίας µεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία το όχηµα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο µέχρι την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων µε βάση το παρόν Σχέδιο, και (ιιι) να ήταν εγγεγραµµένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων µε βάση το παρόν Σχέδιο, και (ιv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ηµεροµηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) ή, να ήταν δηλωµένο ως ακινητοποιηµένο δυνάµει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, και (v) να µην έχει ακυρωµένη εγγραφή την ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων µε βάση το παρόν Σχέδιο.

Κατηγορίες και ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία

Οι κατηγορίες και το ποσό της χορηγίας για κάθε κατηγορία καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α – Ποσό χορηγίας €2.000 Η Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία A, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί για απόσυρση οχήµατος που καθορίζεται στην Παράγραφο 3 πιο κάτω (Κριτήρια Σχεδίου) µε προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου οχήµατος κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραµµένου επ’ ονόµατι του, νοουµένου ότι – (ι) έχει εκδοθεί για το καινούργιο όχηµα που θα εγγραφεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ στο οποίο αναγράφεται, στο σηµείο 47 αυτού, η ένδειξη «Euro 6AD» ή µεταγενέστερη ή αντίστοιχη ένδειξη όπως η ένδειξη αυτή καθορίζεται στο Προσάρτηµα 6 του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1151, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1347, και 2 (ιι) ο κυβισµός του κινητήρα του καινούργιου οχήµατος που θα εγγραφεί (ο αριθµός που καταγράφεται, σε κυβικά εκατοστά (cm3 ), στο σηµείο 25 του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ΕΚ), είναι µικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών (cm3 ), και (ιιι) η µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 WLTP (ο αριθµός που καταγράφεται, σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/km), ως «Συνδυασµένος» (Combined), στο σηµείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ΕΚ) του καινούργιου οχήµατος που θα εγγραφεί, είναι µικρότερη ή ίση των 150 γραµµαρίων ανά χιλιόµετρο (gr/Km). Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α, θα είναι µέχρι €2.500.000, δηλαδή ο αριθµός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι µέχρι 1250 χορηγίες.

(β) Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β – Ποσό χορηγίας €5.000 Η Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί µε προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήµατος («pure electric») κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραµµένου επ’ ονόµατι του, νοουµένου ότι η τιµή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήµατος, µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τα €40.000. Σηµειώνεται επεξηγηµατικά ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήµατος για να εγκριθεί χορηγία για την κατηγορία αυτή. Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β, θα είναι µέχρι €500.000, δηλαδή ο αριθµός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι µέχρι 100 χορηγίες

Όλες οι πληροφορίες για τις αιτήσεις

Αιτήσεις για χορηγία θα γίνονται δεκτές για περίοδο 2 µηνών από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων.

Ο αιτητής υποβάλλει αίτηση µέσω του διαδικτύου, συµπληρώνοντας τα στοιχεία του, τα στοιχεία του οχήµατος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί (εφαρµόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) και την Κατηγορία Χορηγίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Για κάθε όχηµα που δηλώνεται προς απόσυρση µπορεί να υποβάλλεται µόνο µία αίτηση. Κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει µόνο µία αίτηση για κάθε µία από τις κατηγορίες χορηγίας. ∆ιευκρινίζεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει αίτηση για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α και για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β.

Σε τέτοια περίπτωση, εάν εγκριθεί και για τις δύο Χορηγίες θα δικαιούται να λάβει και τις δύο Χορηγίες (συνολικού ύψους €7.000), νοουµένου ότι αποσύρει το όχηµα που δηλώθηκε και εγγράψει ηλεκτρικό όχηµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου. Στην περίπτωση που αιτητής υποβάλει αιτήσεις απόσυρσης για περισσότερα από ένα οχήµατα στην ίδια περίοδο αποδοχής αιτήσεων, θα εξετάζεται µόνο η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχηµα. Οι άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα θεωρούνται αυτόµατα άκυρες. Επίσης, εάν υποβληθούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από µία αιτήσεις σε κάθε κατηγορία χορηγίας θα εξετάζεται η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχηµα στην περίπτωση της Κατηγορίας Απόσυρσης – Χορηγία Α και µόνο µία αίτηση στην περίπτωση της Κατηγορίας Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β.

∆ιαδικασία Καταβολής Χορηγίας

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α και επιθυµεί την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει –

(α) να παραδώσει το προς απόσυρση όχηµα που αναφέρεται στην αίτηση του σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως αυτή καθορίζεται στον περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµο του 2003 και να παραλάβει Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο εκδίδεται από την αδειοδοτηµένη εγκατάσταση,

και (β) εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταστροφής να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, το έντυπο ΤΟΜ 98 (Αίτηση για Ακύρωση Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήµατος) κατάλληλα συµπληρωµένο, επισυνάπτοντας – (ι) την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του παρόντος Σχεδίου, (ιι) το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήµατος, (ιιι) τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήµατος (αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ΕΚ, (ιv) γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (όπου εφαρµόζεται), (v) αντίγραφο της Άδειας Παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ALIEN) ή του ∆ιαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας, (vι) συµπληρωµένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία µέσω τραπεζικού εµβάσµατος στον δηλωµένο στο εν λόγω έντυπο τραπεζικό λογαριασµό.

(Το Έντυπο FIMAS µπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα : http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/All/D6791C86A0C6FEC3C2257F 410027EE12?OpenDocument

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β και επιθυµεί την καταβολή της χορηγίας, θα πρέπει να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών – (α) την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του παρόντος Σχεδίου, (β) τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήµατος (αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ΕΚ) και αντίγραφο του τιµολογίου αγοράς του οχήµατος, (γ) γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (όπου εφαρµόζεται), (δ) αντίγραφο της Άδειας Παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ALIEN) ή του ∆ιαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας, (ε) συµπληρωµένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία µέσω τραπεζικού εµβάσµατος στον δηλωµένο στο εν λόγω έντυπο τραπεζικό λογαριασµό.

Η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων θα ανακοινωθεί αργότερα από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών.

Top