News Local Αγόρευσε η Κατηγορούσα Αρχή για την υπόθεση ΧΥΤΑ Πάφου – ΧΥΤΥ Κόσιης

Αγόρευσε η Κατηγορούσα Αρχή για την υπόθεση ΧΥΤΑ Πάφου – ΧΥΤΥ Κόσιης

Με την τελική αγόρευση της κατηγορούσας αρχής που εκπροσωπείται από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας Νίνο Κέκκο συνεχίστηκε σήμερα η υπόθεση  ΧΥΤΑ Πάφου -  ΧΥΤΥ Κόσιης, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.  Στην σημερινή δικάσιμο, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής αγόρευσε για όλους τους κατηγορούμενους πλην της κατηγορούμενης εταιρείας Helector Cyprus Ltd για την οποία η διαδικασία των αγορεύσεων αναβλήθηκε για τις 15/11/2019, στις 0900.
 
Στην αγόρευση του, ο κ. Κέκκος ανέφερε πως όλα  τα αδικήματα που αποδίδονται στους κατηγορούμενους σχετίζονται με το ΧΥΤΑ Πάφου και το ΧΥΤΥ Κόσιης και έχουν ως πυρήνα τους το χρηματισμό τους από την κατηγορούμενη εταιρεία Helector Cyprus Ltd.  μέσω εκπροσώπων της (Γιαννακόπουλος, Κατρής και Κοκότσης) πλην των κατηγορούμενων αρ. 8 και 16, που κατηγορούνται για εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.
 
Κεντρικό ρόλο στην διάπραξη όλων των αδικημάτων, είπε η ΚΑ, είχε η κατηγορούμενη αρ. 15, Helector Cyprus Ltd, η οποία αποτελούσε θυγατρική εταιρεία της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία ήταν η μοναδική μέτοχος της κατηγορούμενης Helector Cyprus Ltd . Τόσο το ΧΥΤΑ Πάφου όσο και το ΧΥΤΥ Κόσιης, κατακυρώθηκαν για να κατασκευαστούν και λειτουργήσουν σε δύο κοινοπραξίες.
 
Ο κ. Κέκκος ανέφερε πως με βάση τεκμηρίων, δόθηκαν μίζες ύψους €904.200 προς όλους τους κατηγορουμένους , προσθέτοντας πως το μεγαλύτερο ποσό από τις €904.200 δόθηκε στον Βέργα, ο οποίος έλαβε €483.600 από τον Ιωάννη Κοκότση  (και από τον Γιαννακόπουλο άλλες €310.000). Ο Βέργας, σημείωσε στην αγόρευση της η ΚΑ  παραδέχθηκε ότι έλαβε αυτές τις μίζες από τον Κοκότση και συνεπώς ο Κοκότσης επιβεβαιώνεται και ταυτόχρονα αποκτά  βαρύτητα έγγραφο το οποίο παρέδωσε στις αρχές ο Ιωάννης Κοκότσης, (τεκμήριο 5). Είπε δε, πως μια άλλη μαρτυρία, που ενισχύει την  αξιοπιστία του Κοκότση είναι η παραδοχή του Χρίστου Πέτρου, κατηγορούμενου 5 .
 
Στην κατάθεση του, ανέφερε ότι το ποσό των €3.000 δεν είχε δοθεί στον Μ. Πάντη και λανθασμένα γινόταν αναφορά στο όνομα του, αφού το εν λόγω ποσό το είχε δώσει στον Χρίστο Πέτρου . Ο Χρίστου Πέτρου, μάλιστα είπε ο κ. Κέκκος παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι πράγματι ο Κοκότσης του έδωσε ποσό €3.000, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του ΜΚ 76 και την βαρύτητα που έχει το τεκμήριο 5. Το ίδιο ισχύει και για την Νίκη Σκίτσα, η οποία πήρε ποσό €1.500 και το επιβεβαίωσε ενόρκως ενώπιόν σας. 
 
Όπως ανέφερε ο κ. Κέκκος, το εν λόγω τεκμήριο έχει τόσα πολλά δεδομένα και λεπτομέρειες, που είναι αδύνατον να ετοιμάστηκε από τον Κοκότση σε σύντομο χρονικό διάστημα επί σκοπώ. 
 
Το επιχείρημα, εκτίμησε, αντίκειται στην λογική, ιδιαίτερα μετά την παραδοχή κατηγορουμένων που πήραν μίζες και των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα. Αντίκειται επίσης στη λογική το επιχείρημα ότι ο Κοκότσης έκλεβε την εταιρεία και παρουσίασε αυτόν τον πίνακα για να απαλλαγεί ο ίδιος από την κλοπή. Αν πράγματι έκλεβε την εταιρεία και ο πίνακας αυτός δεν τον επιβεβαίωνε, αλλά αντίθετα τον ενοχοποιούσε, τότε ο Κοκότσης πολύ λογικά θα απέκρυβε την ύπαρξη του από την Αστυνομία, συμπλήρωσε. Εξάλλου διαφάνηκε, κατά την ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσία του, ότι ήταν άτομο με ευστροφία και καλός τεχνοκράτης και δεν θα υπέπιπτε σε τέτοιο σφάλμα, δηλαδή να παραδώσει ένα έγγραφο που τον ενοχοποιούσε, όπως είπε. 
 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσμετρήσει στην αξιοπιστία του Ιωάννη Κοκότση (ΜΚ 76) και στην βαρύτητα του τεκμηρίου 5, είναι, είπε ο κ. Κέκκος, ότι όλες οι εγγραφές που υπάρχουν στο τεκμήριο αυτό υποστηρίζονται από άλλα έγγραφα (τιμολόγια, τραπεζιτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμών κλπ), τα οποία η Αστυνομία κατόρθωσε και συνέλεξε στην προσπάθεια της να επιβεβαιώσει κατά πόσο το τεκμήριο 5 ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ενός κατασκευασμένου εγγράφου. 
 
Ως προς την αξιολόγηση της μαρτυρίας, ο εκπρόσωπος της ΚΑ ανέφερε πως η  παρούσα υπόθεση έχει ακριβώς της ίδιας φύσεως αδικήματα και γεγονότα όπως την υπόθεση του ΣΑΠΑ, Δημοκρατία v. Γ. Μιχαηλίδη κ.α., η οποία επικυρώθηκε από το Εφετείο. Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της μαρτυρίας παρέθεσε μάλιστα απόσπασμα  από την πιο πάνω απόφαση την οποία το Δικαστήριο, όπως είπε, πρέπει να υιοθετήσει. 
 
Σε σχέση με τον 1ο κατηγορούμενο, Δημήτρη Πατσαλίδη, οικονομικό διευθυντή του Δήμου Πάφου, ο κ. Κέκκος είπε πως ο κατηγορούμενος είχε ενεργό εμπλοκή σε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που προέκυπταν για τον Δ. Πάφου , σε σχέση με το ΧΥΤΑ Πάφου και πως αντιμετωπίζει συνολικά 9 κατηγορίες. Μάλιστα συνέχισε, ήταν από τους πιο ενεργούς συνεργάτες του Σάββα Βέργα όταν αυτός διετέλεσε Δήμαρχος. 
 
Τον κατηγορούμενο, σημείωσε, εμπλέκουν στην διάπραξη των αδικημάτων οι Ιωάννης Κοκότσης (ΜΚ 76), Σάββας Βέργας (ΜΚ 32), Παντελίτσα Μαππούρα (ΜΚ 57), Μιχάλης Παυλίδης (ΜΚ 30), Μιχάλης Μιχαήλ (ΜΚ2). Είναι θέση μας, είπε η ΚΑ,  ότι από το σύνολο της μαρτυρίας των εν λόγω μαρτύρων, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο Δημήτρης Πατσαλίδης έλαβε μίζες από την Helector Cyprus Ltd, μέσω του Ιωάννη Κοκότση  απ’ ευθείας ή μέσω του Σ. Βέργα που λάμβανε χρηματικά ποσά από τον Ιωάννη Κοκότση . Η θέση της Κατηγορούσας Αρχής είναι ότι τα πράγματα έχουν όπως ακριβώς τα ανέφερε ο Ιωάννης Κοκότσης . Δηλαδή, εξήγησε, για τον Σ. Βέργα δίδετο ποσοστό 5% επί του συνόλου του συμβολαίου, ενώ για τον Δ. Πατσαλίδη το ποσοστό 8% μόνο για τις εισπράξεις από τα υπερσυμβατικά, ποσοστό το οποίο τελικά μοίραζαν μεταξύ τους.
 
Σε σχέση με τον κατηγορούμενο Μιχάλη Πάντη,ο κ. Κέκκος είπε ότι αντιμετωπίζει 9-14 κατηγορίες και ότι η μαρτυρία εναντίον του προέρχεται από τους μάρτυρες κατηγορίες 76,75 και 3 .Είναι η θέση μας ανέφερε, ότι οι «κάποιες ανάγκες» του Μιχάλη Πάντη που είχε αναφέρει στον Κατρή, για να του δώσει το ποσό των €5.000, ήταν ένας εύσχημος τρόπος να εξασφαλίσει την μίζα του και τίποτε περαιτέρω τούτου. 
 
Ο Αθανάσιος Κατρής(ΜΚ75), συνέχισε ο  εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, έδωσε θεληματική κατάθεση στην αστυνομία με σκοπό να αναφερθεί στα πρόσωπα που είχαν χρηματιστεί κατά τον επίδικο χρόνο. Ο κ. Κέκκος ανέφερε μάλιστα πως  τίθεται το ερώτημα γιατί να αναφερθεί σε ποσά που δόθηκαν σε εμπλεκόμενους, που δεν αποτελούσαν μίζες, αλλά αφορούσαν άλλους σκοπούς; Είναι η θέση μας συνέχισε,  ότι το νόημα του λόγου του από την κατάθεση του αφορούσε τον χρηματισμό όλων εκείνων τους οποίους κατονομάζει στην κατάθεση του. 
 
Σε σχέση με τον κατηγορούμενο Αρ. 3, Αντώνιο Κουρουζίδη, ο κ. Κέκκος είπε πως η μαρτυρία που τον εμπλέκει σε χρηματισμό προέρχεται από τον Αθανάσιο Κατρή (ΜΚ 75), Imad Bagleh (ΜΚ 78), Ι.Κοκότση (ΜΚ 76). Σύμφωνα με την μαρτυρία του Α. Κατρή σημείωσε ο ίδιος, ο κατηγορούμενος Α. Κουρουζίδης  που εκτελούσε χρέη επιβλέποντος  μηχανικού του έργου, αξίωνε να λαμβάνει περιοδικά χρήματα, προκειμένου να υπογράφει ως μηχανικός έγγραφα έγκαιρα, τα οποία ήταν απαραίτητα για την πληρωμή της κοινοπραξίας. Μίζες δόθηκαν στον Α. Κουρουζίδη και από τον Imad Bagle ΜΚ78. Σύμφωνα με τον ΜΚ78, αυτός έδωσε κατά τα έτη 2010-2011 χρήματα στον Κουρουζίδη σε τουλάχιστο τέσσερις με πέντε φορές. 
 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Κέκκος είπε ότι ο κατηγορούμενος 3 προσπαθεί να παραπλανήσει το δικαστήριο αναφέροντας ότι οι αναλήψεις μετρητών από τον λογαριασμό του στην ΣΟΤΑΔΥΚ αρ. 4000836-6, συνολικού ποσού €49.420 δικαιολογούν τις καταθέσεις ύψους €24.000, που εντοπίστηκαν την περίοδο 1/8/2010-30/7/2010. Παρέλειψε εσκεμμένα, όμως να αναφέρει, σημείωσε, ότι οι συγκεκριμένες αναλήψεις μετρητών αποταμιεύτηκαν/ κατατέθηκαν σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς του και κυρίως στον λογαριασμό με αρ.3800945, στην ΣΟΤΑΔΥΚ .
 
Όσον αφορά τον κατηγορούμενο Αρ. 6 Αντρέα Λουρουτζιάτη, ο κ. Κέκκος είπε πως η μαρτυρία εναντίον του Κατηγορούμενου 6 προέρχεται κατά μείζονα λόγο από τον Ιωάννη Κοκότση (ΜΚ 76) και από περιστατική μαρτυρία που προκύπτει από τα τραπεζιτικά του δεδομένα, και από τους Α. Πίτσιλλο (ΜΚ 71), Χ. Ραφτόπουλο (ΜΚ 72), Δ. Ιεροδιακόνου (ΜΚ 73), Α. Σωτηρίου (ΜΚ 6) και Ανδρούλλας Χ’’ Βαρνάβα (ΜΥ5).
 
Ο Ιωάννης Κοκότσης, στις καταθέσεις του, που αποτελούν μέρος της κυρίως εξέτασης του, ανέφερε ότι έδωσε €138.000 σε 9 διαφορετικές περιπτώσεις, ως μίζες, μετά από συμφωνία που έγινε μεταξύ του Κατηγορούμενου Ανδρέα Λουρουτζιάτη και των Λ. Μπόμπολα και Ιωάννη Κοκότση. Ο Ιωάννης Κοκότσης, είπε ο κ. Κέκκος στην αγόρευσή του, υπέδειξε όλους τους χώρους στους οποίους έδωσε τις προαναφερόμενες μίζες.
 
Επεσήμανε, μάλιστα, πως τα ποσά που έδινε στον Α. Λουρουτζιάτη είναι καταγεγραμμένα και πως τα εν λόγω ποσά εκταμιεύοντο από τη θυγατρική εταιρία Balom και όλα τα ποσά που αντλήθηκαν και κατέληξαν στον κατηγορούμενο επεξηγήθηκαν από τον Ιωάννη Κοκότση. 
 
Ο κ. Κέκκος είπε, μάλιστα, πως ο Ι. Κοκότσης, με την σύμφωνη γνώμη του Μπόμπολα και σε συνεννόηση με τον Λουρουτζιάτη, απέστειλε την επιστολή ημερομηνίας 9/11/2012, με την οποία ενημέρωνε τον Α. Λουρουτζιάτη  ότι στις 9/11/2012 θα ευρίσκετο εκτάκτως στην Κύπρο ο Μπόμπολας και θα επιθυμούσε να τον συναντήσει την ίδια μέρα. Σύμφωνα με τον Ι. Κοκότση η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Λάρνακας, κατά την οποία ο Α. Λουρουτζιάτης έθεσε το προαναφερόμενο θέμα προσωπικού οφέλους. 
 
Ο Μπόμπολας σύμφωνα με τον Ι. Κοκότση  συμφώνησε, παρόλο που οι απαιτήσεις του Α. Λουρουτζιάτη ήταν για μεγαλύτερο ποσό από αυτό που εν τέλει κατέληξαν.  Σε σχέση με την μισθοδοσία του κατηγορούμενου ο κ. Κέκκος είπε πως στην  προσπάθεια του να δικαιολογήσει τα μετρητά ύψους €107.104, που εντοπίστηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ο Α. Λουρουτζιάτης προώθησε τη θέση ότι οι €58.000, που προέρχονταν από εξαργύρωση επιταγών της μισθοδοσίας του ως δήμαρχος, αγνοήθηκαν πλήρως από τον ΜΚ 58 (Λογιστής), ενώ θα έπρεπε να θεωρηθούν ως μέρος των €107.104. 
 
Όσον αφορά τον κατηγορούμενο Αρ. 7 Γεώργιο Κουλλαπή, ο κ. Κέκκος είπε πως από το σύνολο της μαρτυρίας του ΜΚ 3 για το ρόλο Γ. Κουλλαπή,  είναι ξεκάθαρο ότι αυτός κατείχε «θέση κλειδί», όπως ορθά αναφέρει στην κατάθεση του ο ΜΚ 75, στα δύο έργα ΧΥΤΑ Πάφου και ΧΥΤΥ Κόσιης. Ο ρόλος του και η εμπλοκή του στα δύο έργα είναι αυταπόδεικτος είπε ο κ. Κέκκος, αφού σχεδόν σε όλα τα τεκμήρια, επιστολές, πρακτικά, σημειώματα κτλ, για τα δύο έργα, είναι υπογραμμένα από τον ίδιο ή αναφέρεται το όνομά του. 
 
Μεταξύ άλλων είπε ο κ. Κέκκος η  καταβολή όλων των χρημάτων έγινε κατά το 2006 στην Αθήνα δύο φορές προσωπικά στον Γιώργο Κουλλαπή , €25.000 κάθε φορά. Την μία φορά σε καφετέρια στην πλατεία Κοτζιά και η άλλη εξ’ όσων θυμάται ο ΜΚ 75 στο ξενοδοχείο President και η τρίτη δόση €50.000 δόθηκε στον Κ 8 όταν τον συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας παραμονές Χριστουγέννων του 2006, αφού προηγήθηκε τηλεφώνημα του Γιώργου Κουλλαπή  στον ΜΚ 75 Αθανάσιο Κατρή. 
 
Τέλος, αναφορικά με τον κατηγορούμενο Αρ. 8 και Αρ.16 Νικόλα Κουλαπή και Μedoriaco Ltd, ο κ. Κέκκος είπε πως οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν  την απόσπαση χρημάτων με ψευδής παραστάσεις. Σύμφωνα με τον ΜΚ 76 Ι. Κοκότση,  οι υπηρεσίες που πρόσφερε οι Κουλαπής και Μedoriaco Ltd ήταν υπερτιμολογημένες τόσο για το ΧΥΤΑ Πάφου όσο και για το ΧΥΤΥ Κόσιης. Προς αυτό επικαλέστηκε αποσπάσματα της αντεξέτασης του Ι. Κοκότση, από τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτει ότι πράγματι οι υπηρεσίες που πρόσφερε ο Κ8 μέσω της Medoruaco ήταν υπερτιμολογημένες για να καλύψουν μίζες. 
 
Σημειώνεται πως το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 83 κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροληψίας από δημόσιο αξιωματούχο, της αθέμιτης απόκτησης περιουσίας, της απόσπασης από δημόσιο λειτουργό, της κατάχρησης εξουσίας, της δωροληψίας και επίδειξης εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της αθέμιτης απόκτησης περιουσιακού οφέλους από λειτουργό του δημοσίου και της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top