News Local Δ/ντρια Φυλακών: Εγιναν εκ βάθρων αλλαγές στο Τμήμα

Δ/ντρια Φυλακών: Εγιναν εκ βάθρων αλλαγές στο Τμήμα

Έχουν γίνει εκ βάθρων αλλαγές τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια στο Τμήμα Φυλακών οι οποίες και εκτιμώνται θετικά από τις Επιτροπές  του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και από Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αξιολογούν τις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Επιτηρητών, δήλωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Άννα Αριστοτέλους, σε συνέντευξη Τύπου για την 24η Διάσκεψη Διευθυντών Φυλακών του ΣτΕ.
 
Η κ. Αριστοτέλους μίλησε για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και φιλοσοφία από την οποία διαπνέεται το Τμήμα , στη βάση των αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης για εκσυγχρονισμό των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για τις νέες μεθόδους διοίκησης και σωφρονισμού, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαφορετικότητα, σημειώνοντας ότι αριθμός πρακτικών στις Φυλακές έχουν αξιολογηθεί ως βέλτιστες πρακτικές και έχουν συμπεριληφθεί σε εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε φόρα του EUROPRIS.
 
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επικοινωνία μέσω SKYPE η οποία καταγράφεται το 2016 ως μία καλή πρακτική, στην έκδοση “Handbook for the prevention of ill-treatment in Prisons”  στην οποία περιλαμβάνονται δύο διαδικασίες που εφαρμόζονται στα πλαίσια πρόληψης της κακοποίησης στις Φυλακές και στο εκπαιδευτικό σύστημα στις Φυλακές που έχει ψηφιστεί το 2017-2018 από τα κράτη μέλη του οργανισμού EUROPRIS στο PRISON REGIME FORUM ως επίσης μία καλή πρακτική.
 
Σύμφωνα με την κ. Αριστοτέλους, επισφράγιση όλων των θετικών αλλαγών που έχουν επιτευχθεί είναι η ανάθεση στο Τμήμα, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, της φιλοξενίας από Τμήμα μας του 24ου Συνεδρίου των Διευθυντών Σωφρονιστικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Επιτηρητών των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και από τον οργανισμό EUROPRIS, η ανάθεση φιλοξενίας από το Τμήμα μας, της 8ης Ετήσια Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίου του οργανισμού EUROPRIS.
 
Στο πρώτο συνέδριο συμμετέχουν γύρω στους 140 Διευθυντές και άλλα υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη από τις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Επιτηρητών από 40 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Σε χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ανδρέας Ασσιώτης ανέφερε ότι η ανάληψη της ευθύνης για τη διοργάνωση της σημαντικής αυτής Διάσκεψης στην Κύπρο αποτελεί τιμή για την χώρα μας και θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του  διαλόγου για τη φύση, την έκταση και την αποτελεσματικότητα των ποικίλων σωφρονιστικών μοντέλων διαχείρισης της παραβατικότητας και των συστημάτων επιτήρησης παραβατών (probation).
 
Πρόσθεσε ότι θα βοηθήσει και στο συντονισμό των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τους τρόπους έκτισης ποινών και μεταχείρισης των κρατουμένων και παραβατών, με τη χρήση των παραδοσιακών σωφρονιστικών μέτρων, αλλά και σύγχρονων εναλλακτικών τρόπων, με την αξιοποίηση μάλιστα  σύγχρονων μέσων τεχνολογίας.
 
Ο κ. Ασσιώτης είπε ότι το Υπουργείο επιχείρησε και πέτυχε την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας νέας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης ως προς τη μεταχείριση των κρατουμένων που είναι προσανατολισμένη στην τήρηση των αρχών της νομιμότητας, του ελέγχου, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 
Πρόσθεσε ότι κρίσιμος και καθοριστικός προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε ο ρόλος και η συμβολή της Διεύθυνσης των Φυλακών, η οποία με συνέπεια, σοβαρότητα, αφοσίωση και αποφασιστικότητα συνέβαλε τα μέγιστα,  ώστε οι Φυλακές να μην είναι πλέον ένας χώρος υποβάθμισης ή αποστέρησης  δικαιωμάτων, αλλά ένα σωφρονιστικό περιβάλλον ασφάλειας, εγγύησης και συνεχούς μέριμνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου είπε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια αποκτάται σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή μέτρων εναλλακτικών της φυλάκισης, όπως είναι ο θεσμός της κοινοτικής εργασίας που επιβάλλεται ιδίως σε νεαρά άτομα που δεν έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα. Ανέφερε ότι το μέτρο αυτό δεν αποκόπτει τη συγκεκριμένη ομάδα καταδικαζόμενων από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα, μέσω της κοινωφελούς εργασίας, να αποκαταστήσουν και εξομαλύνουν τη σχέση τους με την κοινωνία, υπό συνθήκες, επιτήρησης και επαγγελματικής  καθοδήγησης και ελέγχου.
 
Αναφέρθηκε εξάλλου στην ίδρυση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία, στη βάση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην εισαγωγή του θεσμού της συνέχισης της έκτισης της ποινής  με ηλεκτρονική, κατ’ οίκον επιτήρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες  κρατουμένων.
 
Σύμφωνα με τον κ. Ασσιώτη, τα μέτρα αυτά συμβάλουν στην ουσιαστική απάμβλυνση του προβλήματος του υπερπληθυσμού και διασφαλίζουν επαρκή σχέση του  κρατούμενου  με το οικογενειακό, το επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον, με αποτέλεσμα να καθίσταται ευκολότερη η κοινωνική του επανένταξη και να μειώνεται ο κίνδυνος υποτροπής και επιστροφής στις φυλακές.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ 
Top