News Local Έκθεση ΡΙΚ: Πόσα λαμβάνουν οι διευθυντές -Οι ακριβότερες παραγωγές

Έκθεση ΡΙΚ: Πόσα λαμβάνουν οι διευθυντές -Οι ακριβότερες παραγωγές

Στη δημοσιότητα έδωσε πριν από λίγο ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης έκθεση αναφορικά με στοιχεία για τον αριθμό και δαπάνες του προσωπικού του ΡΙΚ και κάποια στοιχεία συνολικού κόστους λειτουργίας για το 2018.

Ανάμεσα στα ευρήματα καταγράφονται οι ετήσιες απολαβές των Γενικών Διευθυντών και κόστος για το ΡΙΚ.

Το συνολικό κόστος των απολαβών των Γενικών Διευθυντών του ΡΙΚ ανέρχεται στις 867.118,76.

Το υπαλληλικό προσωπικό του ΡΙΚ ανέρχεται συνολικά στα 374 άτομα για το 2018. Οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 83, οι συνεργάτες αορίστου χρόνου 253 και τακτικοί 38.

Οι συνολικές δαπάνες στους μισθούς και τα επιδόματα των εργαζομένων για το 2018 ανέρχεται στα 14.418.770.

Το 2018, το Ίδρυμα κατέβαλε κατ’ αποκοπή μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου (€12,75 - €25) σε 135 άτομα, συνολικού ποσού ύψους €22.211.
 
 

Οι αποζημιώσεις για εργασία τις Κυριακές, αργίες, επίδομα βάρδιας και υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων ανέρχονται για το 2018 στις €188.534, ενώ για τους συνεργάτες αορίστου χρόνου στις €618.351.

Aναφορικά με το συνολικό κόστος των εσωτερικών παραγωγών, αυτό ανήλθε στο €1.110.421,46 και των συμπαραγωγών ανήλθε στο €1.251.950,00.

Οι δυο πιο ακριβές εσωτερικές παραγωγές του ΡΙΚ για το 2018 είναι η σειρά εποχής «Καμώματα τζαι αρώματα», το κόστος της οποίας ανέρχεται €492.718,45 και το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ο πιο αδύναμος Κρίκος» με €273.596,34.

Η πιο πολυέξοδη συμπαραγωγή για το 2018 είναι τα «Χάλκινα Χρόνια» με €352.800,00.

Δείτε αναλυτικά το κόστος των παραγωγών:

Δείτε τις ετήσιες απολαβές των μισθωτών ορισμένου χρόνου για το 2018:

To συνολικό κόστος αναφορικά με τις προσλήψεις παρόχεων υπηρεσιών ανέρχεται στις €764.910. Δείτε αναλυτικά τις απολαβές για το 2018:

Το 2018 το ΡΙΚ εργοδοτούσε 30 σκηνοθέτες, 15 μοντέρ, 49 δημοσιογράφος, 6 παρουσιαστές και 13 εκφωνητές.

Το Ίδρυμα, αναφέρει η έκθεση, ενώ εργοδοτούσε Λειτουργούς με τις πιο πάνω ειδικότητες, έχει προβεί στην πρόσληψη/αγορά νέων παροχέων υπηρεσιών και προσθέτει: "To Ίδρυμα, για κάλυψη των αναγκών του, οφείλει να αξιοποιεί πρώτα το υφιστάμενο προσωπικό, προτού προσφύγει σε αγορά υπηρεσιών".

Ιδιαίτερα έμφαση δίδει η έκθεση στη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα σημειώνει:

 (α)         Η ανάθεση των πιο πάνω εργασιών γίνεται με τη σύναψη συμφωνητικών εγγράφων παροχής υπηρεσιών, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού.

Αναφέρεται σχετικά ότι 11 παροχείς υπηρεσιών συνεργάζονται με το Ίδρυμα από την περίοδο 1991-1998, 6 παροχείς από την περίοδο 2002-2005, 8 από την περίοδο 2006-2010, 12 παροχείς  από την περίοδο 2011-2015 και οι υπόλοιποι 45 παροχείς από το έτος  2016 και μετά.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η μη προκήρυξη προσφορών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις παραβιάζει τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Όπως μας ενημέρωσε το ΡΙΚ, με βάση έκθεση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 23.1.2019, αναφορικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών, έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις για διενέργεια προκήρυξης τις οποίες η Διεύθυνση έχει υιοθετήσει.

Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στον Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου, ημερ. 14.3.2019 που αφορούσε στον δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθηκε για την αγορά Υπηρεσιών και Συνεργατών (Μισθωτοί) Ορισμένου Χρόνου, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

(i)            M.A.M. Wedding Exclusive Ltd. Το Ίδρυμα, παρά το γεγονός ότι, εργοδοτεί  3 ενδυματολόγους, προέβηκε χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά με απευθείας ανάθεση, σε αγορά  υπηρεσιών ενδυματολόγου με την πιο πάνω εταιρεία για τις ανάγκες των παρουσιαστών/αθλητικογράφων των Δελτίων Ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών του ΡΙΚ, για την περίοδο από  1.9.2018 μέχρι 30.11.2018, για το ποσό των €1.500 πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Όπως μας αναφέρθηκε, η ανάγκη για αγορά υπηρεσιών ενδυματολόγου είναι για πέραν των 3 μηνών και το Ίδρυμα θα προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού  για την αγορά των υπηρεσιών αυτών.

Ακολούθως ο Γενικός Ελεγκτής προβαίνει στις παρακάτω συστάσεις:

Παρόλο που το κόστος της σύμβασης που υπογράφηκε με απ’ ευθείας ανάθεση δεν υπερβαίνει τις €5.000, το Ίδρυμα έπρεπε εξ΄ αρχής να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού. Το Ίδρυμα οφείλει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για αγορά υπηρεσιών και να μην προβαίνει σε κατάτμηση των συμβάσεων.

(ii)           Παρουσιάστρια. Το Ίδρυμα προέβηκε, με απευθείας ανάθεση,  σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την εν λόγω παρουσιάστρια, για Παρουσίαση-Έρευνα Επιμέλεια Ρεπορτάζ της εξειδικευμένης τηλεοπτικής πολιτιστικής εκπομπής «Art Café», για την περίοδο από 4.11.2017 μέχρι 3.5.2018 έναντι €300 ανά επεισόδιο. Το ποσό αυτό αυξήθηκε στα €450 ανά επεισόδιο για την περίοδο από 29.9.2018 μέχρι 31.5.2019 με συνολική αμοιβή για την περίοδο 4.11.2017-31.12.2018 ύψους €15.300.

Για την ανάθεση της πιο πάνω υπηρεσίας δεν ζητήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες.  

(β)          Εκφωνήτρια. Στις 27.7.2017, υπογράφηκε συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την εν λόγω εκφωνήτρια, για την εκφώνηση όλων των νέων voice over των τρέιλερ για την τηλεόραση του ΡΙΚ, καθώς και τις όποιες αλλαγές/διορθώσεις επί αυτών κριθούν στη συνέχεια αναγκαίες. Η συνολική αμοιβή καθορίστηκε στα €500 για ολόκληρη την εργασία, η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.  Στη συνέχεια, και αφού της καταβλήθηκε το ποσό των €500, υπογράφηκε νέα συμφωνία, η οποία δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής, για παροχή των ίδιων υπηρεσιών, για την περίοδο από 6.11.2017 μέχρι 30.6.2018, έναντι μηνιαίας αμοιβής ύψους €200. Στη συνέχεια υπογράφηκε εκ νέου συμφωνία, η οποία πάλι δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής, για την περίοδο από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019 έναντι της ίδιας αμοιβής, δηλαδή €200 τον μήνα.

Σχετικά με τα πιο πάνω, εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας κατά πόσο, ήταν αναγκαία η αγορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών, αφού το Ίδρυμα διαθέτει αρκετούς λειτουργούς που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.  

Δείτε αυτούσια την έκθεση: EΔΩ

 

Top