News Local Η απάντηση του ΓΕ στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης»

Η απάντηση του ΓΕ στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης».

 

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση που ακολουθεί, ενώ πιο κάτω διαβάστε αυτούσιο το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας:

Με επίγνωση του γεγονότος ότι εφόσον μία υπόθεση εκκρεμεί στο Δικαστήριο θα πρέπει να αποφεύγονται δημόσιες δηλώσεις που δυνατόν να επηρεάσουν τη διαδικασία, και παρά το γεγονός ότι δεν αισθάνομαι την ανάγκη να προβαίνω σε εξηγήσεις για να αποδείξω ότι πράξεις ή ενέργειές μου δεν εξυπηρετούσαν οποιαδήποτε σκοπιμότητα, εν τούτοις, λόγω των διαστάσεων που έχει προσλάβει το θέμα αγωγής σε σχέση με πώληση κτήματος, με τον τρόπο που το έχει αναδείξει η εφημερίδα «Πολίτης» χθες, και των εσφαλμένων εντυπώσεων που δυνατόν να έχουν δημιουργηθεί, έχω ερευνήσει το θέμα μέσω των τηρούμενων φακέλων και μπορώ να παραθέσω προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου, τα ακόλουθα αδιαμφισβήτητα στοιχεία:

Με επιστολή του ημερομηνίας 12.2.2014, ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου ζητούσε από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως γνωμοδοτήσει επί 8 ερωτημάτων, τα οποία σχετίζονταν, όχι με κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά, στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακίνητης ιδιοκτησίας εταιρείας για την οποία έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  Όπως ανέφερε στην επιστολή του ο Αν. Διευθυντής:

«Το θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθότι καθημερινά αποστέλλονται στο Τμήμα μου επιστολές από Παραλήπτες/Διαχειριστές για τον διορισμό τους ως Παραλήπτες/Διαχειριστές της περιουσίας μίας εταιρείας, με βάση τις πρόνοιες Ομολόγου εξασφαλισμένου με Κυμαινόμενη Επιβάρυνση, με όλα τα σχετικά έγγραφα διορισμού στις οποίες ζητείται από το Τμήμα μας όπως μη αποδέχεται οποιαδήποτε δικαιοπραξία από την εταιρεία χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση/έγκρισή του…».

Όπως διαπιστώνεται, του θέματος τούτου επιλήφθηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Ε. Φλωρέντζου, η οποία και ετοίμασε σχετική γνωμάτευση που αποστάλθηκε στον Διευθυντή του Κτηματολογίου με επιστολή της ημερομηνίας 25.7.2014.

Επομένως, προκύπτει ότι καμία σχέση ή διασύνδεση υπήρχε με οποιαδήποτε συγκεκριμένη πώληση και σίγουρα όχι με το συγκεκριμένο ακίνητο που αναφέρεται στο δημοσίευμα, το οποίο, όπως διαφαίνεται από τα γεγονότα της Αγωγής, δεν ήταν καν προς πώληση όταν εζητείτο η γνωμάτευση.

Εν πάση δε περιπτώσει, το θέμα βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου, όπου και θα κριθεί.

Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας:

«Επικαλούμενος «νέα γνωμάτευση» του γενικού εισαγγελέα αναφορικά με τις εξουσίες παραλήπτη/διαχειριστή, ο αναπληρωτής (τότε) διευθυντής Κτηματολογίου Ανδρέας Σωκράτους κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου 2014 εγκύκλιο προς τους επαρχιακούς κτηματολογικούς λειτουργούς με τις εξής οδηγίες: «Εάν παρουσιαστεί διαχειριστής/παραλήπτης και προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα (πιστό αντίγραφο του εντύπου ΗΕ35 καθώς και του Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης), τα οποία είναι δεόντως υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον έφορο Εταιρειών και αιτείται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή δικαιοπραξία η οποία απορρέει από τις πρόνοιες του ομολόγου (...) να επιτρέπετε στο διαχειριστή/παραλήπτη να δικαιοπράξει σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας που καλύπτεται από το σχετικό ομόλογο». Στην εγκύκλιο του Κτηματολογίου αναφέρεται ότι σύντομα επρόκειτο να σταλούν «λεπτομερείς οδηγίες τόσο για την καταχώριση του διορισμού του διαχειριστή/παραλήπτη με βάση ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης (φόρμα ΗΕ35) όσο και για την καταχώριση του σχετικού ομολόγου στο σύστημα πληροφοριών γης». Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, αυτή στηρίχθηκε σε «νέα γνωμάτευση» του γενικού εισαγγελέα, «ο οποίος έχει γνωμοδοτήσει ότι στις περιπτώσεις όπου διορίζεται παραλήπτης/διαχειριστής για την περιουσία μιας εταιρείας με βάση ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης και δυνάμει των άρθρων 97 και 334-344 του περί Εταιρειών Νόμου, κεφ. 113, τότε ο διαχειριστής/παραλήπτης λαμβάνει υπό τον έλεγχό του τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και μπορεί να ασκεί τις συγκεκριμένες εξουσίες που καθορίζονται στο ομόλογο, αναφορικά με τη συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας, η οποία αναφέρεται στο ομόλογο». Όπως έγραψε χθες ο «Πολίτης», μία από τις πρώτες υποθέσεις στις οποίες εφαρμόστηκε η εγκύκλιος αρ. 922 του Κτηματολογίου, ήταν η αγορά από τον δικηγόρο του γενικού εισαγγελέα Γιώργο (Τζο) Τριανταφυλλίδη στις 6 Φεβρουαρίου 2015, ενυπόθηκου ακινήτου στον Πωμό έναντι 250.000 ευρώ, όσο περίπου εκτιμούσε την αξία του η τράπεζα, αλλά περίπου 200.000 ευρώ λιγότερα από όσα την εκτιμούσε ο ιδιοκτήτης. Μαζί με τον εν λόγω δικηγόρο και τον γενικό εισαγγελέα, η εταιρεία στην οποία ανήκε το ακίνητο ενάγει και τον παραλήπτη/διαχειριστή καθώς και την τράπεζα που τον διόρισε, αξιώνοντας μεταξύ άλλων δήλωση του δικαστηρίου ότι «οι τέσσερις εναγόμενοι συνωμότησαν μεταξύ τους για να προωθήσουν την πώληση του κτήματος». Παρά την άρνηση του γενικού εισαγγελέα να τοποθετηθεί χθες επί της ουσίας των καταγγελιών εναντίον του, στις 15/6/2016 είχε απαντήσει σε παράπονο του διευθυντή της εταιρείας που κατείχε το φιλέτο στον Πωμό, Νεόφυτο Επαμεινώνδα. Σε εκείνη την απάντηση, ο κ. Κληρίδης επικαλείται μόνο το άρθρο 337 του Περί Εταιρειών Νόμου για να υποστηρίξει τη νομιμότητα της μεταβίβασης. Στο εν λόγω άρθρο του νόμου προβλέπονται η εξουσία του παραλήπτη/διαχειριστή να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και η ευθύνη του (είτε έχει διοριστεί από δικαστήριο είτε βάσει άλλου εγγράφου) για οποιαδήποτε σύμβαση υπογράψει ως παραλήπτης/διαχειριστής.

Αγνοήθηκαν οι ειδικές περιστάσεις του ακινήτου

Στην απάντησή του στο παράπονο του Νεόφυτου Επαμεινώνδα (ημερ. 15/6/2016), ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει ότι «όταν διαχειριστής/παραλήπτης με ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε κτηματολογικό γραφείο για να προχωρήσει σε δήλωση μεταβίβασης περιουσίας της εταιρείας για την οποία έχει διοριστεί διαχειριστής/παραλήπτης και καταχωρεί πιστό αντίγραφο του εντύπου ΗΕ35, καθώς επίσης και το σχετικό ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης (...), η δήλωση μεταβίβασης γίνεται αποδεκτή». Η θέση που διατυπώνει προς τον παραπονούμενο ο γενικός εισαγγελέας, όπως εξάλλου ισχύει και στην ίδια την εγκύκλιο του Κτηματολογίου που βασίστηκε στη γνωμάτευσή του, δεν αναφέρεται καθόλου στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμο. Με δεδομένο μάλιστα ότι δύο εβδομάδες μετά την εγκύκλιο του Κτηματολογίου, στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, η Βουλή είχε ψηφίσει σε νόμο το μνημονιακό νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλη του 2015, ο κ. Επαμεινώνδα καταγράφει ότι αν δεν εγκρινόταν η μεταβίβαση του ακινήτου του από το Κτηματολόγιο στις 6/2/2015 θα τύγχανε προστασίας από παρόμοιες ενέργειες του παραλήπτη/διαχειριστή λόγω εκκρεμοδικίας. Επιπλέον, όπως πληροφορείται ο «Πολίτης», από το Κτηματολόγιο Πάφου είχαν ενημερώσει τον κ. Επαμεινώνδα στις 10 Φεβρουαρίου 2015 ότι προκειμένου να ενέκριναν παρόμοια μεταβίβαση θα ζητούσαν από τον παραλήπτη/διαχειριστή εκτός από τα χαρτιά διορισμού του και διάταγμα δικαστηρίου για τη διάλυση/εκκαθάριση της εταιρείας. Το ίδιο δεν έπραξαν οι λειτουργοί του Κτηματολογίου Λεμεσού, οι οποίοι υιοθετώντας την εγκύκλιο της 21ης Αυγούστου 2014 έκαναν δεκτή την πώληση του ακινήτου από τον παραλήπτη/διαχειριστή στον Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Όπως προκύπτει, ο γενικός εισαγγελέας με τη γενική γνωμάτευσή του, η οποία έτυχε ειδικής εφαρμογής σε υπόθεση που ενδιέφερε τον δικηγόρο του, επέδειξε τουλάχιστον αδιαφορία για την ουσία του δικαίου στις ειδικές περιπτώσεις ενυπόθηκων ακινήτων που ξεπουλούνται από παραλήπτες/διαχειριστές, αφήνοντας στους οφειλέτες το χρέος»

Top