News Local ΠτΔ: Μεγάλη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των ΑΕΙ

ΠτΔ: Μεγάλη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των ΑΕΙ

Οι αυξητικές τάσεις στην επιλογή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κύπρου, τόσο από τους νέους της χώρας μας, στους οποίους δίδεται πλέον η δυνατότητα να φοιτήσουν στον τόπο τους, σε αναγνωρισμένα και υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και από μία πληθώρα φοιτητών του εξωτερικού, αποδεικνύουν την υψηλή εμπιστοσύνη της οποίας χαίρει το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου διεθνώς, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Στο χαιρετισμό, που μεταδόθηκε από το ΓΤΠ, ο Πρόεδρος είπε ότι η κυβερνητική πολιτική, επικεντρωμένη στη σημασία της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία των νέων και θέλοντας να καταστήσει την Κύπρο ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση, στην περαιτέρω στήριξη και αναβάθμιση των ιδρυμάτων της βαθμίδας αυτής.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η Κυβέρνηση όπως την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών υποδομών, τη λειτουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, την προβολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών με άλλες χώρες, την προσφορά προγραμμάτων σπουδών στην αγγλική γλώσσα και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Erasmus plus.

Αναφέρθηκε παράλληλα στην εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών σε θέματα που αφορούν στην φοιτητική μέριμνα, προκειμένου να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να κατανεμηθούν ορθά οι δημόσιοι πόροι, στην προώθηση ενεργειών για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου, των προσφερόμενων διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, για πρώτη φορά διατέθηκαν σημαντικά ποσά, πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των φοιτητών μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην αύξηση των ποσών που διατίθενται για φοιτητικά επιδόματα, στην προσφορά χριστουγεννιάτικου επιδόματος στους φοιτητές με τη μεγαλύτερη ανάγκη, στην κάλυψη μέρους των οφειλών άπορων φοιτητών προς ιδιωτικά πανεπιστήμια – με παράλληλη κάλυψη του υπόλοιπου ποσού από τα ίδια τα πανεπιστήμια - ώστε να μπορέσουν να αποφοιτήσουν, και στην παραχώρηση προς τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου επιπρόσθετης οικονομικής στήριξης για την υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος στήριξης των φοιτητών.

Πρόσθετα, είπε, με τη σύσταση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και μέσα από πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατικές διαδικασίες και πάντοτε εντός του πλαισίου των κριτηρίων που έχουν τεθεί, στηρίχθηκαν οικονομικά φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Μέσα από τις δικές σας συνεισφορές, ενισχύθηκαν οικονομικά συνολικά 855 φοιτητές με ποσό ύψους €1,3 εκ.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι το Υπουργείο Άμυνας εγκαθίδρυσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, μία σειρά προγραμμάτων τα οποία, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνουν την εκπαίδευση στον στρατό και παρέχουν τη δυνατότητα προς τους εθνοφρουρούς μας να εκτελούν μέρος των σπουδών τους κατά τη θητεία τους.

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, μετά την ανάκαμψη της οικονομίας, συνεχίζεται η δημιουργία συνθηκών στη βάση των οποίων αναδεικνύονται περαιτέρω οι δυνατότητες ευημερίας των νέων επιστημόνων.

Ταυτόχρονα, είπε, υλοποιούνται στοχευμένα σχέδια που αποσκοπούν στη στήριξη της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, με την άντληση πέραν των 100 εκατομμυρίων από ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω των οποίων έχουν ήδη στηριχθεί 25.000 συμπολίτες μας για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ 
 

Top