News Local Π.Καλλής: «Διαβρωμένη τη δημόσια ζωή απο τη 10ετία του 60"

Π.Καλλής: «Διαβρωμένη τη δημόσια ζωή απο τη 10ετία του 60"

Την απογοήτευσή του για τις δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, εξέφρασε στο SigmaLive, ο Παναγιώτης Καλλής, μέλος της Ερευνητική Επιτροπής, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του χθες ,με επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οποία κινοποίησε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ιωνά Νικολάου. Τόνισε, ότι δεν δέχεται από κανένα ντιρεκτίβες ενώ όπως δήλωσε, δεν μπορεί κανένας να εμποδίσει τη γνώμη και τη συνείδησή του.

« Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι είμαι καθοδηγούμενος και οι ερωτήσεις που υποβάλλουμε γίνονται κατόπιν εντολών, γεγονός που δεν το δέχομαι», επεσήμανε ο κ. Καλλής.

Εξάλλου ο κ. Καλλής, ανέφερε ότι ένας ακόμη λόγος σημαντικός για τον οποίο υπέβαλε παραίτηση είναι ο΄τι τα παιδιά του ως δικηγόροι ανέλαβαν υποθέσεις που σχετίζονται με τους όρους εντολής της ερευνητικής επιτροπής.

Στην επιστολή παραίτησής του που παραθέτουμε αυτούσια ο κ. Καλλής αναφέρει ότι αδυνατεί να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες που του δημιουργούν συνειδησιακό πρόβλημα και του αφαιρούν την ελευθερία δράσεως που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που έχει αναλάβει.

"Διαβρωμένο το πολιτικό σύστημα της κύπρου"

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του στην εκπομπή του Σιγμα, "Μεσημέρι και Κάτι", ο κ. Καλλής είπε ότι γνωρίζει ότι  η Επιτροπή θα απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν ενώπιον της αλλά  από εκεί και πέρα, πρόσθεσε, δεν ξέρει πως θα λειτουργήσει το σύστημα.

Η δημόσια ζωή είναι διαβρωμένη από τη δεκαετία του εξήντα και δεν ξέρω τι θα γίνει με την ολοκλήρωση της έρευνας, ανέφερε ο παραιτηθείς από την διερευνητική επιτροπή Παναγιώτης Καλλή.

Ο κ. Καλλή αφού ανέφερε και πάλι πως παραιτήθηκε γιατί οι γιοι του δικηγόροι στο επάγγελμα άσκησαν προσφυγές σε σχέση με τις τελευταίες αποφάσεις για το τραπεζικό σύστημα, πρόσθεσε πως δεν ξέρει ακόμα αν θα οδηγηθούν κάποιοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Αν διαβάσατε το πόρισμα που ετοίμασα για την Ήλιος και το τι τελικά ακολούθησε, νομίζω μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, κατέληξε με νόημα.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή παραίτησης

«Με την παρούσα υποβάλλω την παραίτηση μου από τη θέση του μέλους της τριμελούς  Επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ευθύνη ή ευθύνες για τη κατάσταση στην οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι λόγοι της παραίτησης μου είναι οι εξής:

1.      Μετά το διορισμό μου η δικηγορική εταιρεία ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε, η οποία ανήκει στα τέκνα μου Κωνσταντίνο και Διομήδη Καλλή, άσκησε προσφυγή με αιτήτρια εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας. Επίσης, καταχώρησε αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα.

2.      Η προσφυγή στρεφόταν κατά του διατάγματος ημερομηνίας 29/03/2013 με το οποίο είχαν απομειωθεί οι καταθέσεις της αιτήτριας στην Τράπεζα Κύπρου. Αντικείμενο της αγωγής ήταν αποζημιώσεις για παράβαση σύμβασης και διάφορες παρεμφερείς θεραπείες.

3.      Όταν έλαβα γνώση των πιο πάνω δικαστικών διαβημάτων προβληματίστηκα κατά πόσο εγειρόταν οποιοδήποτε ζήτημα ασυμβίβαστου. Αφού ενημερώθηκα για το περιεχόμενο των δυο διαβημάτων διαπίστωσα ότι αναφερόταν κυρίως στο θέμα της παραβιάσεως του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Έκρινα ότι δεν σχετιζόταν με τους όρους εντολής της Επιτροπής.

4.      Σήμερα – 22/04/2013 – πληροφορήθηκα ότι η αιτήτρια εταιρεία καθώς και μερικοί άλλοι αιτητές, σε προσφυγές που έχουν ασκηθεί από άλλα δικηγορικά γραφεία, προτίθενται να καταχωρήσουν ανταπάντηση, δυνάμει του Κανονισμού 6 του Περί Ανωτάτου Δικαστηρίου Διαδικαστικού Κανονισμού του 1962, στην Ένσταση της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας με την οποία θα ισχυριστούν:

Ότι τα γεγονότα τα οποία σύμφωνα με την ένσταση της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας δικαιολογούν την επίκληση του Δικαίου της Ανάγκης έχουν προκύψει λόγω:

  • (α)     Της απουσίας επιτήρησης και εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • (β)     Της πλημμελούς και ανεπαρκούς επιτήρησης της Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  • (γ)     Της λήψης αποφάσεων από τη Κεντρική Τράπεζα στη βάση εξωγενών και πολιτικών κριτηρίων
  • (δ)     Στη μη λήψη των ενδεδειγμένων δημοσιονομικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.
  • (ε)      Παραβάσεως καθηκόντων που υπαγορεύονται από το Νόμο.
  • (στ)   Της αμέλειας και των παράνομων πράξεων της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Δημοκρατίας.

5.      Είχα αναλάβει την εντολή για διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος της «ΗΛΙΟΣ»  αφού πρώτα είχα βεβαιωθεί ότι τα τέκνα μου είχαν δεχθεί την εισήγηση μου όπως παύσουν να εκπροσωπούν τους ενάγοντες που τους είχαν αναθέσει να εγείρουν αγωγές σε σχέση με το ατύχημα. Δυστυχώς, δεν έχει καταστεί δυνατό να υιοθετηθεί η εισήγηση μου για απόσυρση των πιο πάνω δυο δικαστικών διαβημάτων.

6.      Στη βάση της δικής μου θεώρησης των ζητημάτων της διαπλοκής, αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και προσωπικής ευθιξίας,  η οποία ομολογώ είναι πιο αυστηρή από εκείνη της νομολογίας, αισθάνομαι ότι δεν δικαιούμαι να διερευνώ συμπεριφορές, πράξεις και παραλήψεις οι οποίες αποτελούν επίδικα θέματα σε προσφυγή που έχει ασκηθεί από μέλη της οικογένειας μου για προώθηση των συμφερόντων τους. Συνέχιση της συμμετοχής μου στην Επιτροπή θα αποβεί καταλυτική  για το κύρος των συμπερασμάτων της Επιτροπής.  Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα κατηγορηθεί ότι το πόρισμα της Επιτροπής είναι μολυσμένο με διαπλοκή.

7.      Έχω πλήρη επίγνωση των δυσχερειών που θα προκαλέσει η παραίτηση μου και λυπούμαι ειλικρινά. Από την άλλη αδυνατώ να λειτουργήσω κάτω από συνθήκες που μου δημιουργούν συνειδησιακό πρόβλημα και μου αφαιρούν την ελευθερία δράσεως που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που έχω αναλάβει.

Διατελώ, Με τιμή, Παναγιώτης Καλλής

Τέλος, ο κ. Καλλής, ερωτηθείς για το έργο της ερευνητικής Επιτροπής, επεσήμανε ότι θα βγούν τα συμπεράσματα σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

Top