News Local Στο δικαστήριο οι Κτην/κές Υπηρεσίες για υπόθεση σύμβάσεων

Στο δικαστήριο οι Κτην/κές Υπηρεσίες για υπόθεση σύμβάσεων

Στο Διοικητικό Δικαστήριο προσφεύγει η εταιρία Sigan Management Ltd κατά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, αναφορικά με το σοβαρότατο ζήτημα που έχει προκύψει με τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στο κράτος και την εταιρία Cypra Bioenergy Ltd για τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων και τις συνεχείς παρατάσεις χρόνου που έχει λάβει η τελευταία προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.

Συγκεκριμένα, η Sigan, επικαλούμενη γεγονότων τα οποία περιγράφονται σε ένορκη δήλωση του Γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί χρέη Οικονομικού Διευθυντή Κώστας Παρτασίδης, καλεί το δικαστήριο να «παγώσει» τη σύμβαση που έχει συναφθεί με την Cypra.

Εν προκειμένω, η Cypra, φαίνεται ότι δεν πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις και όρους οι οποίοι προβλέπονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών στους οποίους έχει συμμετάσχει, με την ίδια να έχει καθυστερήσει κατά πολύ την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Κι όλα αυτά την ώρα που εξασφαλίζει απανωτές παρατάσεις, προκειμένου να συμμορφωθεί, τις οποίες συνεχώς παραβιάζει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτη και να καταπέσει της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ύψους 100.000 ευρώ.

Στα στοιχεία που εξασφάλισε το SigmaLive, περιλαμβάνουν την αίτηση προσφυγής, καθώς και την ένορκη δήλωση του κ. Παρτασίδη, η Sigan, η οποία παραθέτει λεπτομερώς το χρονικό της υπόθεσης και κάνει λόγο για μυστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο κράτος και την Cypra, για επιστολές που δεν απαντήθηκαν ποτέ από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και για διαδικασίες οι οποίες η εταιρία χαρακτηρίζει ως πρόδηλα παράνομες. Κι όλα αυτά την ώρα που, όπως προκύπτει από την δήλωση, βάσει των εισηγήσεων της εταιρίας, το κόστος για το κράτος θα μπορούσε να είναι κατά πολύ μικρότερο, βασισμένο σε ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο ανάμεσα στα δύο μέρη.

Σύμφωνα με την πάγια θέση της Sigan, αλλά και του κ. Παρτασίδη, η εταιρία έχει μια μακροχρόνια σχέση με το κράτος, έχει υποβληθεί πολλές φορές σε ελέγχους  και επιθεωρήσεις, την ώρα που η Cypra δεν έχει προσκομίσει μέχρι σήμερα άδειες που προβλέπονται από σύμβαση που υπεγράφη στις 30/12/2015, μεταξύ αυτών και την πολεοδομική άδεια που προβλέπεται ρητώς.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, αντί να ενεργοποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού, επιχειρείται να δημιουργηθεί μια κατάσταση πραγμάτων, θα «τεθούν δίπλα-δίπλα και θα κριθούν με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής σε μια διαδικασία που πάσχει εξ αρχής».

Επιπλέον τονίζεται ότι από το 2004 κι έπειτα έχουν γίνει πολλές σπασμωδικές κινήσεις, έχουν προκηρυχθεί μια σειρά διαγωνισμοί με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς το ζήτημα να μπορεί να επιλυθεί, την ώρα που ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο θα έλυνε τα χέρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα συνέφερε οικονομικά.

Όπως αναφέρεται, η ρίζα του προβλήματος είναι ότι «το κράτος ουδέποτε μπόρεσε, ούτε είχε τις τεχνικές γνώσεις να υπολογίσει το πραγματικό κόστος για τη σωστή διεκπεραίωση» του θέματος. Κι όλο αυτό, λέει, σε συνδυασμό με την «εμμονή» να διατηρείται μέσα στο παιχνίδι η Cypra, παρά το γεγονός ότι «δεν έχει καμία νομιμοποίηση προς τούτο, αλλά λειτουργεί παράνομα».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η σύμβαση κράτους-Cypra, εκπέσει, τότε η σύμβαση κράτους-Sigan, θα συνεχιστεί κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ζημιές θα είναι ανεπανόρθωτες, καθιστώντας έτσι την έκδοση προσωρινού διατάγματος, «επιγόντος αναγκαία και πλήρως δικαιολογημένη», καταλήγει η δήλωση.

Top