News Local Άγνοια για το σεξ χαρακτηρίζει τους Κύπριους εφήβους

Άγνοια για το σεξ χαρακτηρίζει τους Κύπριους εφήβους

Αμάθεια γύρω από τη σεξουαλική δραστηριότητα μαστίζει τους έφηβους στην Κύπρο, σύμφωνα με διαπίστωση του προγράμματος «I’M SET», το οποίο επισημαίνει πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να γίνει πιο έντονη στα σχολεία.
 
Το πρόγραμμα «I’M SET» αποτέλεσε μια διμερή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Νορβηγικό Οργανισμό Sex og Politikk.
 
Ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων μέσα από την εφαρμογή της υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού, στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
 
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι Εταίροι παρέθεσαν δημοσιογραφική διάσκεψη σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, χθες, στο Σπίτι της Ευρώπης στην οποία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα καθώς επίσης, σημαντικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του.
 
Παρά την απουσία συστηματικής έρευνας από την πολιτεία, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την επισκόπηση της κατάστασης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνάγεται ότι, η διασφάλιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων για τις ευάλωτες και εξαρτώμενες ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι έφηβοι, είναι κρίσιμης σημασίας.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι έφηβοι και γενικά άτομα νεαρής ηλικίας φαίνεται να μην είναι επαρκώς πληροφορημένα όσον αφορά τις μεθόδους αντισύλληψης και προστασίας. Φαίνεται επίσης, να αρχίζουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, κατά μέσο όρο, πριν την ηλικία των 18 χρονών και να είναι ευάλωτοι στο να προσβληθούν από τον ιό HIV ή/και άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις ή/και να έχουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες όπως υφίσταται και στην Ευρώπη. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας όχι μόνο δεν είναι επαρκώς ενημερωμένα και ευαισθητοποιημένα σε θέματα βίας, αντιθέτως είτε επιδεικνύουν ανοχή είτε τα ίδια αποτελούν θύτες ή θύματα βίας.
 
‘Έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος και η οποία συγκέντρωσε τις απόψεις και τις ανάγκες εφήβων και εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης ανέδειξε ότι, το υφιστάμενο πλαίσιο εφαρμογής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η επίτευξη των δεικτών που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπως αυτοί αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα, είναι
 
Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχτηκαν και σε συνδυασμό με την εμπειρογνωμοσύνη των εταίρων έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό εγχειρίδιο το οποίο προσεγγίζει τη σεξουαλικότητα ολιστικά στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού και εντός του πλαισίου της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού.
 
Το εγχειρίδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Σχετικά με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία που ακολουθεί το εγχειρίδιο έχει επιμορφωθεί αριθμός εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αναλάβουν ρόλο πολλαπλασιαστών. Δείγμα των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εφαρμόστηκε πιλοτικά από εκπροσώπους της ομάδας των εκπαιδευτικών και αξιολογήθηκε από τα παιδιά που συμμετείχαν. Όλες οι δραστηριότητες του εγχειριδίου αναθεωρήθηκαν με βάση την αξιολόγηση και τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων.
 
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εφαρμόζει εμπράκτως δύο βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Αρχή του Συμφέροντος και την Αρχή της Συμμετοχής. Αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική που διασφαλίζει και ταυτόχρονα, προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού, εμπλέκοντας άμεσα και ουσιαστικά τα παιδιά σε διάφορα στάδια. Τα παιδιά, ως οι τελικοί αποδέκτες των προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή/και οποιωνδήποτε προγραμμάτων απευθύνονται σε αυτά, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους και αυτή να λαμβάνεται υπόψη ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να οδηγούν σε πιο αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες επιλογές.
 
Πηγή - ΚΥΠΕ
 
Top