News International Sl Προειδοποιεί με κυρώσεις το καθεστώς της Βενεζουέλας η ΕΕ

Προειδοποιεί με κυρώσεις το καθεστώς της Βενεζουέλας η ΕΕ

"Η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η υποκείμενη πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα απαιτεί επείγουσα πολιτική λύση", δήλωσε σήμερα εκ μέρους των Κρατών Μελών η Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ειρηνικής, δημοκρατικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές.

Ως εκ τούτου, η Φ.Μογκερίνι χαιρετίζει και υποστηρίζει την επανάληψη των συνομιλιών στο Μπαρμπάντος που διευκολύνθηκαν από την κυβέρνηση της Νορβηγίας, η οποία θα πρέπει να παραμείνει ο κύριος δίαυλος για την αντιμετώπιση της κρίσης.

"Απαιτεί πραγματική δέσμευση και αναγκαία ευελιξία για την επίτευξη επειγόντων αποτελεσμάτων που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή διαφανών και διεθνώς παρακολουθούμενων εκλογών, την επανεθνικοποίηση των σχετικών δημόσιων εξουσιών και η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εθνική συμφιλίωση και την οικονομική ανάκαμψη", αναφέρει σε σημερινό της μήνυμα η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Προειδοποιεί δε ότι "σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, η ΕΕ θα διευρύνει περαιτέρω τα στοχοθετημένα μέτρα" και υπενθυμίζει επίσης ότι "αυτά τα μέτρα μπορούν να αντιστραφούν σε περίπτωση που σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα".

Η ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένο συντονισμό μεταξύ όλων των διεθνών φορέων για τη στήριξη της τρέχουσας εργασίας για την επίτευξη διαπραγματευτικού αποτελέσματος προς την κατεύθυνση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Από αυτή την άποψη, η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, μεταξύ άλλων μέσω της Διεθνούς Ομάδας Επαφής και του Ειδικού Συμβούλου της, να στηρίξει μια τέτοια ειρηνική εκλογική πορεία ως διέξοδο από την κρίση της Βενεζουέλας

Τέλος η Φ.Μογκερίνι δηλώνει ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τα πορίσματα της έκθεσης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί το καθεστώς να σταματήσει αμέσως οι εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνεργαστεί πλήρως με τον OHCHR και όλες τις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τον ΟΗΕ στις προσπάθειές του να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των Βενεζουέλας και είναι έτοιμη να αρχίσει τις εργασίες για την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που εμπλέκονται στα βασανιστήρια και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας ποινικής δικαιοσύνης, Φ.Μογκερίνι εξέδωσε δήλωση, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει τη μακρόχρονη υποστήριξή της προς το διεθνές σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, και ιδίως την ακλόνητη δέσμευσή της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ για μια διεθνή έννομη τάξη βασιζόμενη σε κανόνες. Συγκεκριμένα η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρει:

"Πέρυσι εορτάσαμε την 20ή επέτειο του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ και δεσμευτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής για να στηρίξουμε τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας και να φροντίσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, βασικό στοιχείο για την επίτευξη σταθερής ειρήνης και ασφάλειας, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν το έργο τους με στόχο την οικουμενική κύρωση και εφαρμογή του Καταστατικού της Ρώμης. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να τηρούν και να υπερασπίζονται τις αρχές και τις αξίες του Καταστατικού της Ρώμης και να προφυλάσσουν την ακεραιότητά του, καθώς οι διαρκείς προκλήσεις για τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για την πλήρη αποτελεσματικότητά του".

"Οι διεθνείς μηχανισμοί απονομής δικαιοσύνης είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί η διερεύνηση των σοβαρότερων εγκλημάτων που απασχολούν συνολικά τη διεθνή κοινότητα, η παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη και η δέουσα χορήγηση βοήθειας και αποκατάσταση των θυμάτων για όσα υπέστησαν. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις φρικαλεότητες του παρελθόντος αλλά να τις διατηρούμε στη συλλογική μνήμη μας και να είμαστε διαρκώς αποφασισμένοι να προλαμβάνουμε μελλοντικές συγκρούσεις και γενοκτονίες. Για τον λόγο αυτόν η ΕΕ συνεισφέρει κάθε χρόνο, από το 2014, πάνω από 38 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας το ΔΠΔ και τις πρωτοβουλίες και τους μηχανισμούς μεταβατικής δικαιοσύνης για πολλές χώρες, όπως οι διεθνείς μηχανισμοί στη Συρία και τη Μιανμάρ."

"Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ συμβάλλει σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις του τομέα της δικαιοσύνης μέσω προγραμμάτων για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τη στήριξη του προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, των δικηγόρων, των εισαγγελέων και όλων όσοι συνεισφέρουν στο διεθνές σύστημα δικαιοσύνης εργαζόμενοι ακατάπαυστα για την απονομή δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων."

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Top