News International Sl ΕΕ: Συζητείται "συνδυαστική προσέγγιση" για την τρομοκρατία

ΕΕ: Συζητείται "συνδυαστική προσέγγιση" για την τρομοκρατία

Ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφαλείας Τζούλιαν Κινγκ, η Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική Κορίνα Κρέτσου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Καρλ Χάινζ Λάμπρενζ, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση για την προστασία των δημόσιων χώρων στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ, καλώντας όλους τους εκπροσώπους πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης.
 
Οι τρεις Επίτροποι και ο Πρόεδρος της ΕτΠ συμμετείχαν σε συνέδριο για την "αστική άμυνα", με τη συμμετοχή δημάρχων από πόλεις της Ένωσης.
 
"Λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή και διακρατική φύση της τρομοκρατίας, τονίζουμε την ανάγκη συνεργασίας για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης: τοπική, περιφερειακή, εθνική και σε επίπεδο ΕΕ", τονίζουν Κομισιόν και ΕτΠ, ζητώντας συνδυαστικές προσπάθειες για την προστασία των πολιτών σε δημόσιους χώρους.
 
"Υπογραμμίζουμε την αξία της κοινής πρωτοβουλίας της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ως σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας σε τοπικό επίπεδο", αναφέρουν οι Επίτροποι και ο Πρόεδρος, παραπέμποντας στο σχετικό σχέδιο δράσης της Κομισιόν και ζητώντας να κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την Αστυνομία και τον τομέα της Αστικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο των Καινοτόμων Αστικών Ενεργειών, "ως ζωτικής σημασίας μέσων, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημόσιων χώρων, μέσω της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα".
 
"Καλούμε τις πόλεις και τις τοπικές αρχές να μεγιστοποιήσουν τη χρήση της χρηματοδοτικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κοινές δράσεις και σχέδια, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και την εφαρμογή της αρχής της `ασφάλειας από τον σχεδιασμό΄ στη σύλληψη και την ανάπτυξη δημόσιων χώρων", σημειώνουν.
 
Επιπλέον, στην κοινή τους δήλωση υπογραμμίζουν την κοινή ευθύνη για την προστασία των δημόσιων χώρων με ιδιωτικούς φορείς και φορείς εκμετάλλευσης και εκφράζουν την επιθυμία να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά μαζί τους στο πλαίσιο του πρόσφατα καθιερωμένου φόρουμ των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων και της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών και εργαλείων ασφάλειας, μέσω διαρθρωμένων μηχανισμών κατανομής ευθύνης.
 
Τα μέλη της Κομισιόν και ο Πρόεδρος της ΕτΠ τονίζουν, στο μήνυμά τους, ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στις πόλεις μας είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, βασισμένη σε όλες τις σχετικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, με στόχο την αύξηση της πρόληψης και της ανθεκτικότητας έναντι της ριζοσπαστικοποίησης και τελικά την πρόληψη της τρομοκρατίας πριν την υλοποίησή της.
 
"Οι πόλεις και άλλοι τοπικοί φορείς πρέπει να υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής ριζοσπαστικοποίησης", αναφέρουν. "Η ανταλλαγή πληροφοριών, οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών, η συλλογή δεδομένων και η κατάρτιση, μπορούν να βασιστούν σε υπάρχοντα φόρουμ, όπως το δίκτυο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, σε στενό συντονισμό με άλλα δίκτυα και πρωτοβουλίες όπως ο Efus, η συμμαχία των ευρωπαϊκών πόλεων ενάντια στον βίαιο εξτρεμισμό", τονίζουν.
 
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, 9 Μαρτίου, η Κομισιόν θα διοργανώσει ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τη 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας. Η εκδήλωση αυτή θα φέρει σε επαφή τα θύματα της τρομοκρατίας, τις ενώσεις των θυμάτων, τους εκπροσώπους της ΕΕ και των Κρατών Μελών, για να μοιραστούν τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους.
 
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τρομοκρατίας καθιερώθηκε μετά τις βομβιστικές εκδηλώσεις της Μαδρίτης το 2004. Κάθε χρόνο από το 2005, η Κομισιόν θυμάται την ημερομηνία αυτή τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων.
 
Η Κομισιόν σημειώνει ότι η παροχή υποστήριξης στα θύματα εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων, αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου της για την αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της τρομοκρατικής απειλής.
 
Τονίζει δε ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη μέσω του συστήματος αποζημίωσης σε επίπεδο ΕΕ, της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και της οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τον Οκτώβριο του 2017, η Joëlle Milquet διορίστηκε Ειδική Σύμβουλος του Προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για την αποζημίωση των θυμάτων των εγκληματικών πράξεων.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top