Lifestyle Press Releases Πρακτική υποστήριξη σε πρώην κρατούμενους μέσω Εrasmus+

Πρακτική υποστήριξη σε πρώην κρατούμενους μέσω Εrasmus+

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο εγκρίθηκε κάτω από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + και αντιμετωπίζει τρία σχετικά θέματα: i) νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών / εκπαιδευτικές μεθόδους / ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μαθημάτων ii) επιχειρηματική εκπαίδευση - εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα iii) καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Οι στόχοι του έργου

Ο στόχος του έργου Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders' Employability Support - ILA Employability, είναι να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού και αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο σε ομάδες ατόμων οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου, εκτός αυτής των νεαρών παραβατών.

Το έργο επιδιώκει αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής, της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των νέων, ενισχύει και προωθεί συνεργασίες μεταξύ της απασχόλησης και της μάθησης και αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας για την καινοτομία και για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου.

Τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου στην Κύπρο

Η Eurosuccess Consulting, οργάνωσε στις 15 και 16 Απριλίου 2016, την τέταρτη συνάντηση του έργου στη Λευκωσία. Οι εταίροι του ILA Employability, Eurosuccess Consulting (Κύπρος), Centrul de Reeducare Buzias (Ρουμανία), Fife Council (Ηνωμένο Βασίλειο), Association DAE (Ισπανία) και το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο (Ιταλία) συναντήθηκαν στην Κύπρο και ανάμεσα σε άλλα, συζήτησαν για την εξέλιξη του έργου, τις δραστηριότητες που έλαβαν μέρος μέχρι τώρα, καθώς επίσης και για τις επικείμενες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα. Κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας της συνάντησης των εταίρων, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις των φυλακών, να γνωρίσουν περισσότερα σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τις υποδομές.

Επιπλέον, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη διεύθυνση των φυλακών και να συζητήσουν θέματα που αφορούν το έργο και ιδιαίτερα την επανένταξη των πρώην κρατουμένων μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι εταίροι, είχαν επίσης αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των φυλακών και είχαν την ευκαιρία να τις συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης, η ομάδα των εταίρων επισκέφτηκε την ειδική μονάδα των εκπαιδευμένων σκύλων των φυλακών, την ανοικτή φυλακή, τα φυλακισμένα μνήματα - όπου έμαθαν περισσότερα σχετικά με την ιστορία της Κύπρου - τα διάφορα σχολεία των φυλακών, όπως επίσης και την αίθουσα εκδηλώσεων των φυλακών όπου παρακολούθησαν σχετικό βίντεο αναφορικά με τις διάφορες δραστηριότητες των φυλακισμένων το περασμένο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων, η νέα διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών Κύπρου, υπό την καθοδήγηση της Διευθύντριας Άννας Αριστοτέλους, έχει δώσει προτεραιότητα στην συμμετοχή, υλοποίηση και εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών έργων, καθώς επίσης στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη και εντονότερη συμμετοχή λειτουργών του σωφρονιστικού συστήματος σε αυτά.

Μελλοντικά βήματα του έργου

Τα σημαντικότερα μελλοντικά βήματα είναι οι δύο δραστηριότητες εκπαίδευσης νέων πρώην κρατουμένων. Η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη της Ισπανίας τον Μάιο 2016, και η δεύτερη θα λάβει μέρος στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας τον Ιούνιο 2016 και θα συμμετέχουν Κύπριοι πρώην κρατούμενοι με τη συνοδεία λειτουργών των φυλακών. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών δραστηριοτήτων, οι κρατούμενοι θα έχουν την ευκαιρία, μαζί με άλλους κρατούμενους από Ισπανία και Ρουμανία, να γνωρίσουν περισσότερα σχετικά με τρόπους καλύτερης επανένταξής τους στην κοινωνία καθώς επίσης και τρόπους εξεύρεσης εργασίας, με τη μέθοδο τυπικής και μη-τυπικής μάθησης.

Τονίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται η ευκαιρία σε πρώην κρατούμενους να παρακολουθήσουν σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο εξωτερικό, μέσα στα πλαίσια Ευρωπαϊκού έργου. Για το λόγο αυτό, θα διεξαθχεί ενημερωτική συνάντηση με το πέρας των πιο πάνω δραστηριοτήτων, όπου η Eurosuccess Consulting και το Τμήμα Φυλακών Κύπρου θα ενημερώσουν για τα σχετικά αποτελέσματα.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ILA EMPLOYABILITY καθώς επίσης και για άλλα ευρωπαϊκά έργα και ευκαιρίες, παρακαλείστε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.ila-employability.eu ή να επικοινωνήσετε με την Eurosuccess Consulting στο τηλέφωνο 22 420 110 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού www.eurosc.eu

Top