Νάσιος Ορεινός Super Tuesday στις ΗΠΑ

Super Tuesday στις ΗΠΑΦαίνεται λοιπόν ότι τελικά η μάχη στους Δημοκρατικούς θα δοθεί ανάμεσα σε 2 υποψηφίους, στον Joe Biden και Βernie Sanders.

Όσον αφορά λοιπόν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στις μέχρι τώρα ψηφοφορίες, αυτά έχουν ως εξής:

Δημοκρατικοί (απαιτούνται 1991 αντιπρόσωποι)

  • Joe Biden = προηγείται με  584 αντιπροσώπους
  • Βernie Sanders = έχει 509 αντιπροσώπους

 


Top