Νάσιος Ορεινός H σημασία του Ευρωκοινοβουλίου

H σημασία του ΕυρωκοινοβουλίουΑπό το 1979, όπου οι ευρωβουλευτές αναδείχθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης με άμεση ψηφοφορία στα κράτη-μέλη, η συμμετοχή των πολιτών στις Ευρωεκλογές έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία. Το 1999 μάλιστα υπήρξε η πρώτη φορά όπου λιγότεροι από του μισούς Ευρωπαίους, (49.5%) ψήφισαν για τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ενώ το 2019 η μέση προσέλευση έχει καταγραφεί στο 42.5%. Στην διαχρονική μείωση της προσέλευσης ενδεχομένως να έχει συμβάλει η άγνοια του πολίτη ως προς τη σημασία που έχουν οι εκλογές αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαντικός λόγος είναι ενδεχομένως και η χαμηλότερη σημαντικότητα της αναμέτρησης αφού συνήθως ψηλότερη αποχή παρατηρείται στις Ευρωεκλογές καθώς και σε Δημοτικές εκλογές. Ψηλότερη προσέλευση παρατηρείται στις Βουλευτικές και ιδιαίτερα στις Προεδρικές καθώς και σε Δημοψηφίσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αποτελείται από αντιπροσώπους των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα. Όπως έχει προαναφερθεί, από το 1979 όπου οι ευρωβουλευτές εξελέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία στα κράτη-μέλη, είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοκρατική νομιμοποίηση και το μόνο που συνεδριάζει δημόσια. Ο συνολικός αριθμός των εδρών του Κοινοβουλίου αλλάζει καθώς συνήθως αυξάνονται τα μέλη της Ένωσης. Οι βουλευτές, οι οποίοι στο παρών στάδιο είναι 751 αναμένεται να μειωθούν στους 705 λόγο του BREXIT. Εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από ψηφοφόρους των κρατών μελών, για λογαριασμό περίπου 500 εκατομμυρίων πολιτών. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευθύνονται από τον πρόεδρο ο οποίος μαζί με 14 αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο το οποίο και αποφασίζει για ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων. Ευρύτερες πολιτικές και διαδικαστικές αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα η εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου, έχει η Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων, της οποίας προεδρεύει ο  πρόεδρος του σώματος. Το έργο του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό αφού σε πολλούς τομείς πολιτικής οι αποφάσεις για νέους ευρωπαϊκούς νόμους λαμβάνονται από κοινού από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη. Οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αυξάνονται διαρκώς. Σήμερα το Κοινοβούλιο έχει επιβάλει το ρόλο του ως συν-νομοθέτη, διαθέτει δημοσιονομική εξουσία και έλεγχο στον προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Όλα τα πιο πάνω έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών αφού στα θέματα άσκησης εξουσίας συγκαταλέγονται η προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών, ίσες ευκαιρίες, μεταφορές και η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών, αλλά και άλλα. Να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εγκρίνει η απορρίπτει τα μέλη της επιτροπής, η οποία λίγο η πολύ έχει την ευθύνη για την υλοποίηση αποφάσεων και γενικά για την διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλος αριθμός του έργου του Κοινοβουλίου όπως εκθέσεις, προεκτάσεις ψηφισμάτων, γνωμοδοτήσεις, συμπεράσματα αλλά και άλλα, διεξάγεται στις 20 μόνιμες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, όπου κάθε μια είναι αρμόδια για συγκεκριμένο τομέα της κοινοτικής δραστηριότητας και οι οποίες συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Συνεπώς, η σημασία του Κοινοβουλίου είναι μεγάλη και θα πρέπει ο κύπριος πολίτης να προσέλθει στις κάλπες τον Μάιο του 2019. Δεν θα πρέπει ο πολίτης να βγαίνει στους δρόμους και να ζητά επιχορηγήσεις, ωφελήματα και άλλα χωρίς πρώτα να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου και να στείλει στο Κοινοβούλιο τους ικανότερους.

 


Top