Νάσιος Ορεινός Η σημασία της Γερουσίας στις ΗΠΑ

Η σημασία της Γερουσίας στις ΗΠΑΑκόμα και με πλειοψηφία της βουλής, χωρίς τον έλεγχο της Γερουσίας, ο έλεγχος και μόνο της βουλης έχει ελάχιστη χρησιμότητα σε έναν πρόεδρο αφού η Γερουσία έχει μεγάλη αξία. Η σύνθεση και οι εξουσίες της Γερουσίας καθορίζονται στο άρθρο ένα του συντάγματος των ΗΠΑ. Κάθε πολιτεία εκπροσωπείται από δύο γερουσιαστές, άσχετα με τον πληθυσμό της.  Η Γερουσία έχει πολλές αποκλειστικές εξουσίες που δεν δίδονται στην Βουλή, μεταξύ άλλων την συναίνεση σε συνθήκες ως προαπαίτηση στην επικύρωση, την συναίνεση ή την επιβεβαίωση διορισμών των μελών του  υπουργικού συμβουλίου, των ομοσπονδιακών δικαστών, άλλων ομοσπονδιακών εκτελεστικών επισήμων, των στρατιωτικών αξιωματούχων, των πρέσβεων και ομονσπονδιακών ένστολων αξιωματούχων, καθώς και τις δίκες των ομοσπονδιακών επισήμων που παραπέμπονται από την Βουλή. 

Υπό αυτή την άποψη ενδεχομένως το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, με βάσει και τον στόχο των Δημοκρατικών ο οποίος ήταν προφανώς να κερδίσουν και τη βουλή και τη Γερουσία ώστε να ελέγξουν τον Trump, κλίνει ελαφρώς υπέρ των Ρεπουμπλικάνων.


Top