Νάσιος Ορεινός Ηλικιακή αποχή στις προεδρικές

Ηλικιακή αποχή στις προεδρικές



Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αποχή είναι η κυρίαρχη παράμετρος η οποία επενεργεί καταλυτικά στα αποτελέσματα κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Ένα σοβαρό πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις είναι το γεγονός ότι οδηγεί σε άνιση εκπροσώπηση των εκλογέων τόσο από πλευράς ηλικίας αλλά και  από πλευράς των ψηφοφόρων των διαφόρων κομμάτων, αυτό που ονομάζουμε αποχή ανά κόμμα. Στις προεδρικές του 2018 η αποχή στον Α γύρο έχει καταγραφεί στο μέγιστο ιστορικό όσον αφορά προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, συγκεκριμένα στο 28%, όπου 154927 εκλογείς απείχαν.                                         

Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προκύπτει είναι η αποχή ανά ηλικία. Με βάσει στοιχεία από το exit poll του «Σίγμα» ποσοστιαία έχει διαφανεί ότι περισσότερο απείχαν οι νέοι ηλικίας 18-24 και τα άτομα ηλικίας 65+. Συγκεκριμένα, περίπου 1 στα 2 άτομα των δύο αυτών ηλικιών απείχε, 49% των νέων και 46% των ατόμων 65+. Θα πρέπει να σημειωθούν τρία σημαντικά στοιχεία. Πρώτο, ότι εάν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα νέων δεν είχε εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους τότε το ποσοστό των νέων που απείχε είναι λίγο ψηλότερο. Δεύτερο, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι αριθμητικά περισσότεροι εκλογείς ηλικίας 65+ απείχαν παρά νέοι, και αυτό γιατί τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ περισσότερα στο εκλογικό σώμα. Τρίτο, η εικόνα αυτή είναι πανομοιότυπη με προηγούμενες αναμετρήσεις. Θυμίζεται ότι στις βουλευτικές του 2016 για παράδειγμα, 91500 περίπου άτομα ηλικίας 65+ απείχαν, ποσοστό 55% της συγκεκριμένης ηλικίας ενώ η αποχή ήταν ψηλή και ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-24 όπου το 50% της συγκεκριμένης ομάδας δεν πήγε στις κάλπες, σύνολο περίπου 23100 εκλογείς. Συνεπώς, διαχρονικά φαίνεται η τάση είναι η ίδια, δηλαδή ότι νέοι και ηλικιωμένοι απέχουν, ενδεχομένως για διαφορετικούς λόγους. Αξίζει να επισημανθεί ότι πέραν της ηλικίας των 24 και μέχρι την ηλικία των 64 η αποχή ακολουθεί διαχρονικά φθίνουσα πορεία, Στις προεδρικές του 2018 κυμάνθηκε γύρο στο 20%, ενώ πέραν των 65 εκτοξεύτηκε. Σημειώνεται ότι τα exit polls δεν συμπεριέλαβαν την κάλπη του εξωτερικού και συγκεκριμένα τους 8289 εκλογείς που ψήφισαν στο εξωτερικό, συνεπώς στους πιο πάνω αριθμούς ο αριθμός αυτός δεν έχει αφαιρεθεί. Εκτιμάται όμως ότι δεν διαφοροποιεί ιδιαίτερα το αποτέλεσμα.

 


Top