Νάσιος Ορεινός Σύγκριση δημοσκοπήσεων από την ίδια εταιρεία

Σύγκριση δημοσκοπήσεων από την ίδια εταιρείαΈνα πολυσυζητημένο θέμα είναι αυτό που αφορά τη σύγκριση δημοσκοπήσεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικές εταιρείες. Επιστημονικά είναι λάθος κανείς να συγκρίνει δημοσκοπήσεις διαφορετικών εταιρειών γιατί παρόλο που η μεθοδολογία είναι η ίδια, για παράδειγμα εάν μιλούμε για την τυχαία πολυσταδιακή δειγματοληψία, εντούτοις οι διαδικασίες υλοποίησης τόσο της μεθοδολογίας αλλά και όλης της ερευνητικής διαδικασίας διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.  Για παράδειγμα, στη θεωρία η χρήση της τυχαίας πολυσταδιακής δειγματοληψίας είναι η ίδια, στην πράξη όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κάθε εταιρεία κάνει χρήση της δειγματοληψίας με διαφορετικό τρόπο δηλαδή επιλέγει με διαφορετικό τρόπο τα διάφορα στάδια δηλαδή τις περιοχές, τους δρόμους, τα σπίτια, τα άτομα μέσα στα σπίτια.  Η επιλογή περιοχών είναι πολύ σημαντική γιατί πολλές φορές οδηγεί σε συλλογή διαφορετικών πληροφοριών. Σε ένα άλλο παράδειγμα, οι εταιρείες συλλέγουν τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή τα άτομα/ερευνητές  οι οποίοι συλλέγουν τις πληροφορίες τυγχάνουν διαφορετικής εκπαίδευσης και επίβλεψης με αποτέλεσμα η ποιότητα συλλογής να διαφέρει. Ακόμα, οι εταιρείες σχεδιάζουν τα ερωτήματα με διαφορετικό τρόπο κάνοντας χρήση των κανόνων σχεδιασμού ερωτηματολογίων με διαφορετικό τρόπο, ακόμα και στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου κάτι που επίσης οδηγεί σε συλλογή διαφορετικών πληροφοριών. 


Top