Νάσιος Ορεινός Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ

Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ 

Είναι ενδιαφέρον κανείς να παρακολουθεί τις στρατηγικές των υποψηφίων καθόλι την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ. Οι εκλογές στις ΗΠΑ παρουσιάζουν μερικές σημαντικές διαφορές σε σχέση με παρόμοιες εκλογές στην Κύπρο.

Πρώτη διαφορά αποτελούν τα λεγόμενα «debates» στα οποία οι υποψήφιοι παραθέτουν τις θέσεις τους και συζητούν μεταξύ τους. Στις ΗΠΑ τα «debates» αποτελούν κύριο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το εκλογικό σώμα. Σε αυτά τα «debates» το εκλογικό σώμα διαμορφώνει άποψη για ένα υποψήφιο εξού και οι εναλλαγές στα ποσοστά των υποψηφίων στις δημοσκοπήσεις.

Πέραν αυτού, σημαντική διαφορά αποτελούν και οι δημοσκοπήσεις. Στις ΗΠΑ, αντίθετα με την Κύπρο, οι δημοσκοπήσεις λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη και μάλιστα αποτελούν κύριο εργαλείο στα χέρια των επιτελείων. Εργαλείο το οποίο επενεργεί καταλυτικά στις χάραξη στρατηγικών. Θα έλεγα ακόμα ότι η αμφισβήτηση τους είναι σπάνιο φαινόμενο στις ΗΠΑ για ένα απλό λόγο. Γιατί αποτυπώνουν την άποψη του εκλογικού σώματος την οποία οι υποψήφιοι σέβονται ευλαβικά και θεωρούν απαραίτητο να αφουγκραστούν. Αντίθετα στην Κύπρο οι δημοσκοπήσεις σχεδόν πάντοτε αμφισβητούνται από τα κόμματα ή/και τους υποψηφίους εάν και εφόσον δεν τους συμφέρει το αποτέλεσμα, αλλά ούτε και θεωρούνται ή λαμβάνονται υπόψη με την ίδια σοβαρότητα. Ο λόγος είναι γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε αντιληφθεί τη σημασία του εργαλείου αυτού.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Gallup για την εφημερίδα USA Today, το εκλογικό σώμα πιστεύει ότι ο Μitt Romney θα πρέπει να ανακοινώσει τα φορολογικά του για παλαιότερα έτη. Ως γνωστό, ο Romney είχε δώσει στη δημοσιότητα τα φορολογικά του για τα τελευταία δύο έτη αλλά το επιτελείο του Barack Obama του έχει ζητήσει επίμονα να το πράξει και για τα υπόλοιπα έτη. Μάλιστα στην προεκλογική έχει στοχεύσει τον πλούτο του Μitt Romney θέλοντας να τον πλήξει, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος αξίζει γύρω στα 200 εκατομμύρια και επικρίνοντας τον τρόπο που τα έχει κερδίσει, πως τα έχει επενδύσει και τους φόρους που έχει καταβάλει την τελευταία δεκαετία. Σε συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν, το 54% του εκλογικού σώματος πιστεύει ότι ο Romney θα πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα τα φορολογικά του και για προηγούμενα έτη με το 37% να έχει αντίθετη άποψη. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό είναι πολύ ψηλότερο ανάμεσα στους δημοκρατικούς του Obama των οποίων το 75% πιστεύει ότι ο Romney θα πρέπει να ανακοινώσει τα φορολογικά του, ενώ στους ανεξάρτητους το ποσοστό καταγράφεται στο 53%. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και ανάμεσα στους ρεπουμπλικάνους υπάρχει έντονη αυτή η άποψη με 3 στους 10 να πιστεύουν ότι ο Romney όντος θα πρέπει να δώσει τα φορολογικά του. Μάλιστα, το 44% του εκλογικού σώματος πιστεύει ότι η ανακοίνωση των φορολογικών του θα τον βλάψει πολιτικά.


Top