Νάσιος Ορεινός Η αποχή στις ΗΠΑ

Η αποχή στις ΗΠΑ 

Φαίνεται ότι η αποχή δεν είναι στοιχείο που απασχολεί τους ερευνητές μόνο στη Κύπρο ή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με κυλιόμενη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Gallup τους μήνες Μαϊο – Ιούνιο, η αποχή στις επικείμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει καταγραφεί στο 22%. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η αποχή ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-29 καταγράφεται στο 42%, ενώ όσο η ηλικία αυξάνεται η αποχή μειώνεται. Συγκεκριμένα, στα άτομα ηλικίας 30-49 η αποχή καταγράφεται στο 22%, ενώ στα άτομα ηλικίας 50+ καταγράφεται στο 15%. Να σημειωθεί ότι η αποχή κατά την ίδια περίοδο στις προεδρικές του 2008 καταγραφόταν στο 18% ενώ τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2008 μειώθηκε στο 15%, πράγμα που δείχνει την τάση του εκλογικού σώματος να δηλώνει ότι θα απέχει κατά την περίοδο του καλοκαιριού ενώ όσο κοντεύουν οι εκλογές η τάση της αποχής μειώνεται. Η ουσία όμως είναι ότι την ίδια περίοδο συγκριτικά με το 2008, δηλαδή τον Ιούνιο, η αποχή φαίνεται να είναι μεγαλύτερη κάτι που ίσως οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποχή στον κάλπη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ιουλίου δείχνουν επίσης την επιρροή που θα έχει ο πλούτος του Μitt Romney στην πιθανότητα να τον ψηφίσει το εκλογικό σώμα. Παρόλο που το 75% του εκλογικού σώματος δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το πόσο πλούσιος είναι, εντούτοις 2 στους 10 δηλώνουν ότι είναι λιγότερο πιθανό να τον ψηφίσουν. Το ποσοστό αυτό καταγράφεται στο 19% ανάμεσα στους ανεξάρτητους και το 37% ανάμεσα στου δημοκρατικούς. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό εάν λάβει κανείς υπόψη ότι το επιτελείο του Barack Obama στην προεκλογική έχει στοχεύσει τον πλούτο του Μitt Romney θέλοντας να τον πλήξει, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος αξίζει γύρω στα 200 εκατομμύρια και επικρίνοντας τον τρόπο που τα έχει κερδίσει, πως τα έχει επενδύσει και τους φόρους που έχει καταβάλει την τελευταία δεκαετία.

Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι τα στοιχεία δημοσκοπήσεων καταγράφουν ότι το εκλογικό σώμα στα 12 swing states, Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia και Wisconsin, είναι ελαφρά πιο ενθουσιώδες από το γενικότερο εκλογικό σώμα. Στις 12 αυτές πολιτείες οι ψηφοφόροι δεν τοποθετούνται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, αντίθετα μπορούν να ψηφίσουν οποιοδήποτε υποψήφιο. Οι πολιτείες αυτές συνήθως κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα αφού ο υποψήφιος τον οποίο θα υποστηρίξουν έχει πλεονέκτημα, συνεπώς ο ενθουσιασμός των ψηφοφόρων που ενδέχεται να τους σύρει στην κάλπη ίσως επηρεάσει το αποτέλεσμα.


Top