Επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον Triple Five οι Κυπριακές Αερογραμμές

Επιβεβαίωνει και επίσημα το ενδιαφέρον της Triple Five, για συμμετοχή στο κεφάλαιο των Κυπριακών Αερογραμμών, η εταιρεία, λέγοντας ότι δεν έχει υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των Κυπριακών Αερογραμμών, η Triple Five, ενημέρωσε γραπτώς την Εταιρεία στις 4 Μαΐου 2012 ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στο κεφάλαιο της Εταιρείας και ζήτησε από την Εταιρεία στοιχεία αναφορικά με την οικονομική της κατάσταση, τις δραστηριότητες και άλλες συναφείς πληροφορίες.»

Η Triple Five, όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή της προς την Εταιρεία, θα διαμορφώσει την τελική της απόφαση επί του θέματος μετά την αξιολόγηση των πιο πάνω στοιχείων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι και αριθμός άλλων οργανισμών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας πλην όμως καμία συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι στιγμής.

«Αν υπάρξει τέτοια πρόταση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,» καταλήγει.
 

Top