Δύο νέες συμφωνίες χρηματοδότησης 43 εκ. ευρώ υπέγραψαν ΕΕ – Αρμενία

Δύο νέες συμφωνίες χρηματοδότησης ύψους 43 εκατ. ευρώ υπέγραψε την Πέμπτη η ΕΕ με την Αρμενία.

Οι συμφωνίες αυτές έχουν ως στόχο την καλύτερη οργάνωση των θεσμών στην Αρμενία και την προετοιμασία του εδάφους προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας, όπως η Συμφωνία Σύνδεσης, η Συμφωνία Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και η Συμφωνία Διευκόλυνσης Θεωρήσεων και Επανεισδοχής.
Τις συμφωνίες υπέγραψαν στην Αρμενία ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Στέφαν Φούλε  και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Tigran Sargsyan.

Η οικονομική βοήθεια που έλαβε η Αρμενία φθάνει τα 157 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011-2013, ποσό διπλάσιο από εκείνο της προηγούμενης περιόδου.
«Οσες περισσότερες μεταρρυθμίσεις προωθεί η Αρμενία τόση περισσότερη στήριξη θα λαμβάνει από την ΕΕ. Ηδη σήμερα η στήριξη της ΕΕ προς την Αρμενία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα", δήλωσε ο Επίτροπος Φούλε.

Μέσα από τις συμφωνίες χρηματοδότησης που υπεγράφησαν την Πέμπτη, η ΕΕ θα στηρίξει το Πρόγραμμα της Αρμενίας για Αειφόρο Ανάπτυξη, εστιάζοντας σε διάφορες τομεακές στρατηγικές, όπως η διοίκηση των τελωνείων, η ποιότητα των υποδομών, η ασφάλεια των τροφίμων και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Top