Το φαινόμενο Eλ Νίνιο

Υπάρχουν ενδείξεις ότι από τον Ιούνιο έχει ξεκινήσει στον Ειρηνικό Ωκεανό το φαινόμενο Eλ Νίνιο.

Ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αυτές οι συνθήκες είναι πολύ πιθανόν να συνεχιστούν τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια του υπολοίπου του 2009 και πιθανό και στο πρώτο τέταρτο του 2010.

Το Eλ Νίνιο, σημειώνεται, χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα ψηλές ωκεάνιες θερμοκρασίες στην κεντρική και ανατολική ισημερινή περιοχή του Ειρηνικού, ενώ το Λα Νίνια χαρακτηρίζεται από αντίθετες συνθήκες, δηλαδή από ασυνήθιστα χαμηλές ωκεάνιες θερμοκρασίες στην ίδια περιοχή. ''Και τα δύο αυτά φαινόμενα μπορούν να αποδιοργανώσουν τα πρότυπα της κανονικής τροπικής βροχόπτωσης και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον καιρό σε πολλά μέρη του κόσμου''.

Φέτος τον Ιούνιο και Ιούλιο παρατηρήθηκαν αυξημένες υπο-επιφανειακές και επιφανειακές θαλάσσιες θερμοκρασίες στην ανατολική ισημερινή περιοχή του Ειρηνικού, προστίθεται σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου οι επιφανειακές θαλάσσιες θερμοκρασίες είχαν γενικά αυξηθεί κατά 0.5 μέχρι 1 βαθμό Κελσίου πιο πάνω από τις κανονικές, με παρόμοιες τάσεις και τον Ιούλιο.

Επιστημονικές εκτιμήσεις γι' αυτές τις παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η θέρμανση αυτή μοιάζει με τα αρχικά στάδια ενός φαινομένου Eλ Νίνιο, προστίθεται. ''Παρόλο που μερικές σχετικές με αυτή τη θέρμανση ατμοσφαιρικές αλλαγές ήταν στην αρχή αργές για να αναπτυχθούν σε ένα κλασσικό φαινόμενο Eλ Νίνιο, η θέρμανση έχει τώρα ενισχυθεί αρκετά έτσι ώστε οι επιστήμονες να είναι σε θέση να δηλώνουν ότι η παρούσα κατάσταση είναι συμβατή με ένα φαινόμενο Eλ Νίνιο στην ευρύτερη λεκάνη''.

Οι προβλέψεις των μοντέλων και η γενική παραδοχή των ειδικών υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο είναι πολύ πιθανό να διαρκέσει τουλάχιστο το υπόλοιπο του 2009 και πιθανό το πρώτο τέταρτο του 2010, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μετεωρολογικής, καθώς πέρα από το πρώτο τέταρτο του 2010 δεν υπάρχουν αξιόπιστες προβλέψεις για την παραπέρα εξέλιξη του φαινομένου Eλ Νίνιο.

Πρέπει να σημειωθεί, προστίθεται, ότι ασυνήθιστα ακραία φαινόμενα που παρατηρούνται σε σχέση με το Eλ Νίνιο μπορούν να παρατηρηθούν και ανεξάρτητα από αυτό το φαινόμενο. ''Γι’ αυτό και σε κάθε περιοχή που σημειώνονται τέτοια ακραία φαινόμενα πρέπει να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες που οδηγούν σ’ αυτά και να μην αποδίδονται άμεσα στο φαινόμενο Eλ Νίνιο''.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αναφέρεται, ετοιμάζει ενημερώσεις σχετικά με τα φαινόμενα Eλ Νίνιο και Λα Νίνια σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνας για το Κλίμα και την Κοινωνία, αφού συμβουλευτεί κέντρα κλιματικών προβλέψεων από όλο τον κόσμο.

Με τον τρόπο αυτό, σημειώνεται, επιτυγχάνεται μια γενικότερη συμφωνία για την εξέλιξη τους. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στην τροπική περιοχή του Ειρηνικού, αναφέρεται σημειώνοντας ότι με τη χρήση προγνωστικών μοντέλων θα είναι δυνατή μέσα στους επόμενους μήνες μια ακριβέστερη εκτίμηση της κατάστασης και των επιπτώσεων του φαινομένου Eλ Νίνιο.
Top