Απόψεις Λάζαρος Μαύρος Πόρνη & Ιούδας…

Πόρνη & Ιούδας…

Ο Λάζαρος Μαύρος είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο ΠρώτοΦέτος συμπίπτει η Μεγάλη Τρίτη, τής αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός, με τη γενικότερη περί πορνείας και τής… πελατείας της συζήτηση, στην οποία έχουμε ήδη εκφέρει τη γνώμη ότι: Οι νομοθέτες θα ‘πρεπε να καθοδηγούνται απ’ το διαιώνιο, οριστικό και τελεσίδικο για κάθε εχέφρονα, ασφαλέστερο κριτήριο: «Τι θ’ αποφάσιζαν αν επρόκειτο για τη δική τους μητέρα, την αδελφή, την σύζυγο, την θυγατέρα, την εγγονή»;

Στις ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδας, πάντως, εντυπωσιάζει ο στιγματισμός τού, φιλαργυρίας ένεκεν, προδότη Ιούδα: Σ’ ευθεία σύγκριση με την πόρνη. Ήτις εξυμνείται στο «δίπολο» Πόρνη - Προδότης, της Μεγ. Τρίτης. Με κορυφαίο, υπέρ της πόρνης και της μεταμέλειάς της, το τροπάριο της Κασσιανής μοναχής: «Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», που εκλιπαρούσε, «αμαρτιών μου τα πλήθη και κριμάτων σου αβύσσους, τίς εξιχνιάσει ψυχοσώστα Σωτήρ μου;».

- Η πόρνη εν κλαυθμώ ανεβόα, «δέξαι με μετανοούσαν και σώσον»…
- Ο προδότης, μαθητής αχάριστος, δολίως εμελέτησεν, έναντι τριάκοντα αργυρίων, την διά φιλήματος παράδοση: «Τί μοι θέλετε δούναι, καγώ παραδώσω υμίν εις το σταυρώσαι αυτόν;».

Εξόχως παραστατική η επιλογή των δύο πόλων:
(α) Η μεν, από την πιο κατάπτυστη, την τελευταία κοινωνική υποστάθμη, της βδελυρής αισχρότητας. Απ’ το βόρβορο, «δάκρυα προχέουσα και οδυρομένη», εξιλεώνεται. Κι έκτοτε ως παράδειγμα προβάλλεται.
(β) Ο δε, από την τιμητικότατη θέση του επίλεκτου, ενός εκ των 12, με την προδοσία καταπίπτει στο βόρβορο της αιώνιας διαπόμπευσης.

Τον στηλιτεύει εντονότερα η υμνογραφία της Μεγ. Πέμπτης: «Τυφλούται τω πάθει της φιλαργυρίας», «ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι». Τον θυμάται μ’ αηδία ο υμνωδός και στα Εγκώμια της Μεγ. Παρασκευής: «Μωρέ και τυφλέ πανολεθρότατε άσπονδε, τρισάθλιε, παράφρονα, πώς χρυσώ απεμπολείς τον φωταυγή;»…

Πέντε αιώνες πριν απ’ τον Ιούδα, αισχρότερος αιωνίως αναδείχθηκε ο Εφιάλτης ο Μαλιεύς. Μετά την τριήμερη νικηφόρα άμυνα των Ελλήνων στις Θερμοπύλες, μ’ επικεφαλής τον Λεωνίδα της Σπάρτης, 480 π.Χρ., πήγε το ανδράποδο αυτοπροσώπως στον Ξέρξη, κι οδήγησε από την Ανοπαία Ατραπό τις περσικές ορδές στα νώτα των Θερμοπύλαρχων. «Μέγα τι παρά βασιλέος δοκέων οίσεσθαι», καθώς έγραψε ο Ηρόδοτος το «κερδαλεώτερον» αντίτιμο της προδοσίας που ο Εφιάλτης εισέπραξε…

Στην ιστορία και στη συνείδηση των Ελλήνων, ουδεμία πόρνη έμεινε ποτέ κατάπτυστη. Ο Εφιάλτης όμως κι ο Ιούδας έμειναν, αμφότεροι, συνώνυμα του πλέον βεβορβορωμένου βορβόρου…

ΕΡΩΤΗΣΗ
Δηλαδή, το μετέχον στην Κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη, ΕυρωΚο, δεν ήκουσε -απ’ την προηγούμενη φορά που ήταν ο κ. Άιντα στην Κύπρο- ότι ο ΠτΔ είχε αποδεχθεί τη συμπερίληψη των υδρογονανθράκων στις εξαγγελλόμενες ήδη ότι θα επαναρχίσουν «διακοινοτικές» κι ότι, μετά, ακολούθησε το «τεχνικό διάλειμμα» της ιταλικής ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ, με… «αμοιβαίο» αντάλλαγμα τη μη ανανέωση της επιδρομικής NAVTEX και την… προσωρινή μετακίνηση του Barbaros στη Μερσίνα;
Λάζ. Α. Μαύρος


Top