Απόψεις Λάζαρος Μαύρος Το ασήμαντο περί Μεγαρέων Ψήφισμα πριν 2.449 χρόνια

Το ασήμαντο περί Μεγαρέων Ψήφισμα πριν 2.449 χρόνια

Ο Λάζαρος Μαύρος είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο ΠρώτοΟ Σ Ο Ι ΜΕΛΕΤΟΥΝ Θουκυδίδη γνωρίζουν ασφαλώς το ασήμαντο περί Μεγαρέων Ψήφισμα των Αθηναίων του 432 π.Χρ. Το οποίο αίφνης αναδείχθηκε σε περιβόητο, παραμονή του Πελοποννησιακού Πολέμου, αφ’ ότου οι συνασπισμένοι υπό τους Λακεδαιμονίους εχθροί προφασίστηκαν ότι αποτελούσε αιτία πολέμου και, για να μην επιτεθούν, απαίτησαν οι Αθηναίοι να ανακαλέσουν το Ψήφισμά τους, με το οποίο αποκλείονταν οι Μεγαρείς από τα λιμάνια της αθηναϊκής συμπολιτείας και απ’ την αγορά της Αττικής (Α-139).

Κ Α Τ Ε Σ Τ Η ΟΜΩΣ στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις σπουδαιότατο, έκτοτε, το ασήμαντο Μεγαρικό Ψήφισμα, από την απάντηση που ο σπουδαιότερος ηγέτης τους, ο Περικλής του Ξανθίππου, κάλεσε τους Αθηναίους να δώσουν στις εχθρικές απειλές:

- «ΚΑΝΕΙΣ από σας μην νομίση ότι θα πολεμήσωμε για ασήμαντη αφορμή αν δεν ανακαλέσωμε το Μεγαρικό Ψήφισμα για το οποίο οι Λακεδαιμόνιοι λένε, τάχα, ότι αν καταργηθή, δεν θα γίνει πόλεμος. Ούτε πρέπει να έχετε την ενδόμυχη σκέψη ότι αρχίζετε τον πόλεμο για ασήμαντη αιτία. Το ασήμαντο αυτό είναι δοκιμασία του φρονήματός σας και της αποφασιστικότητάς σας γενικά. Αν υποχωρήσετε θα προβάλουν, αμέσως, άλλη μεγαλύτερη απαίτηση, γιατί θα νομίζουν ότι και τώρα ενδώσατε από φόβον. Αλλ’ αν δείξετε σταθερότητα, θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι πρέπει να μας φέρονται σαν ίσοι προς ίσους» (Α-140, μτφ. Α. Σ. Βλάχος).

- «ΤΟ ΓΑΡ βραχύ τι τούτο πάσαν υμών έχει την βεβαίωσιν και πείραν της γνώμης. Οις ει ξυγχωρήσετε, και άλλο τι μείζον ευθύς επιταχθήσεσθε ως φόβω και τούτο υπακούσαντες», όπως το έγραψε ο Θουκυδίδης.

- ΚΑΙ δεν είναι πλεονασμός να παρατεθεί και του Ελευθερίου Βενιζέλου η μετάφραση: «Διότι το ασήμαντον αυτό αποτελεί την λυδίαν λίθον, προς εξακρίβωσιν και δοκιμασίαν των προθέσεών σας. Καθόσον, εάν υποχωρήσετε απέναντί των, θα ευρεθήτε ενώπιον νέας και επαχθεστέρας απαιτήσεως, διότι θα νομίσουν, ότι και εις τούτο θα υποκύψετε ένεκα φόβου».

Μ Ε Τ Α ΑΠΟ 2.449 χρόνια ένα πολύ πιο ασήμαντο Ψήφισμα, της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, περί της κατ’ έτος ολιγόλεπτης αναφοράς στα σχολεία τής Μνήμης τού Ενωτικού Δημοψηφίσματος τής 15ης Ιανουαρίου 1950, χρησιμοποιούν αίφνης οι Τούρκοι Κατακτητές, ώστε να βεβαιωθούν πόσο ευκολότερα θα επιβάλουν, ευθύς αμέσως, στους φόβω υπακούοντες, τις νέες και επαχθέστερες απαιτήσεις τους…
ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Εάν εκ των ψηφοφόρων οι οποίοι ανέδειξαν τον παρελθόντα Μάιο το ΕΛΑΜ με δύο έδρες στη Βουλή, 500 περίπου είχαν διατελέσει πριν ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ, πόσοι πολύ περισσότεροι εκ του ΑΚΕΛ θα αυξήσουν άραγε τα ποσοστά του ΕΛΑΜ, μετά που η ηγεσία του ΑΚΕΛ, υποτασσόμενη στις τουρκικές απαιτήσεις, αποκήρυξε και το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950, το οποίο, μάλιστα, υπήρξε ιδέα τής τότε ηγεσίας του ΑΚΕΛ και η διενέργειά του δική της «συνιδιοκτησίας»; Θυμάστε, στα μαθηματικά, την «απλή μέθοδο των τριών»;
 


Top