Απόψεις Κωστάκης Αντωνίου Η ανεργία, η απάντηση της Στατιστικής Υπηρεσίας

Η ανεργία, η απάντηση της Στατιστικής Υπηρεσίας

O Kωστάκης Αντωνίου είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή.Σε απάντηση άρθρου μου, υπό τον τίτλο «Μέσα σε ένα μήνα βρήκαν δουλειά σε 27 χιλιάδες ανέργους», ο Διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας κ. Γ. Χρ. Γεωργίου μάς απέστειλε την ακόλουθη απάντηση.

«Αναφορικά με άρθρο υπό τον τίτλο 'Μέσα σε ένα μήνα βρήκαν δουλειά σε 27 χιλ. ανέργους', του κ. Κωστάκη Αντωνίου, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα σας στις 6 Νοεμβρίου 2015, λυπούμαι να παρατηρήσω ότι σε αυτό περιέχονται ανακρίβειες και λανθασμένα συμπεράσματα, με σαφείς αιχμές για το έργο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

»Ο αρθρογράφος λανθασμένα συγκρίνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων του Οκτωβρίου, όπως αυτός ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία, με τον αριθμό των ανέργων για τον Σεπτέμβριο, όπως υπολογίστηκε από τη Eurostat, συμπεραίνοντας ότι η ανεργία μειώθηκε κατά 27 χιλιάδες πρόσωπα και πως δήθεν η Στατιστική Υπηρεσία κάθε μήνα μειώνει την ανεργία. Όμως, σύγκριση των δύο αριθμών δεν πρέπει να γίνεται, λόγω του ότι αναφέρεται σε διαφορετικές μετρήσεις.

Ο μεν αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αναφέρεται στους εγγεγραμμένους ανέργους στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία εργασίας, ο δε αριθμός που ανακοινώνεται από τη Eurostat είναι μία πρόβλεψη για την ανεργία, που βασίζεται σε ένα οικονομετρικό μοντέλο, στο οποίο λαμβάνονται υπ' όψιν τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα τριμηνιαία αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού και οι εποχικές διακυμάνσεις.

Όπως είναι αντιληπτό, πέραν της μεθοδολογικής, η σημαντική διαφορά που προκύπτει στους δύο αριθμούς οφείλεται στο ότι κάποια άτομα μπορεί να αναζητήσουν δουλειά, αλλά για δικούς τους λόγους να μην εγγράφονται ως άνεργοι. Επίσης, άτομα που εξάντλησαν το δικαίωμά τους για ανεργιακό επίδομα, είναι πολύ πιθανόν να μην προσέρχονται στα κατά τόπους γραφεία εργασίας για να εγγραφούν ως άνεργοι.

»Η πραγματική ανεργία υπολογίζεται από έρευνα εργατικού δυναμικού, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε κάθε τρίμηνο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ίδια μεθοδολογία, στο πλαίσιο σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού και, ως εκ τούτου, τα στοιχεία που προκύπτουν είναι συγκρίσιμα μεταξύ όλων των χωρών. Σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, η ανεργία ορίζεται ως ο αριθμός των ανέργων, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού και ο άνεργος ορίζεται το άτομο ηλικίας 15-74 χρονών που: Δεν εργάζεται, είναι διαθέσιμο να αναλάβει εργασία εντός δύο εβδομάδων, έψαξε ενεργά για εργασία στη διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων.

»Τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού ανακοινώνονται από τη Στατιστική Υπηρεσία περίπου τρεις μήνες μετά από το τρίμηνο αναφοράς. Ακολούθως, η Eurostat ενσωματώνει τα στοιχεία αυτά στο οικονομετρικό μοντέλο και αναθεωρεί τις δικές της προηγούμενες μηνιαίες προβλέψεις, και υιοθετεί ως ποσοστό ανεργίας τον αριθμό που προκύπτει από την έρευνα εργατικού δυναμικού, αλλά διορθωμένο για εποχικές διακυμάνσεις. Παράλληλα, όμως, κάνει προβλέψεις για την ανεργία και για τους επόμενους μήνες».

Απάντηση:
Δεν θα εισέλθω τώρα σε συζήτηση για τις μεθοδολογίες που ακολουθούν κάθε πλευρά στη μέτρηση της ανεργίας. Άλλωστε πρόκειται για επιστημονικό θέμα, το οποίο ομολογώ ότι δεν κατέχω. Ο υπογράφων μίλησε με την απλή λογική και ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα των μετρήσεων, οι αριθμοί είναι καθαροί.
1. Η Eurostat ανεβάζει τον αριθμό των Κυπρίων ανέργων τον Σεπτέμβριο στις 64 χιλιάδες και η Στατιστική Υπηρεσία μιλά για 34 περίπου χιλιάδες ανέργους τον Οκτώβριο. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση εργοδότησε μέσα σε ένα μήνα 27 χιλιάδες ανέργους.

2. Η Eurostat, συνεχώς και χωρίς καμία αναθεώρηση, υπολογίζει τους ανέργους στην Κύπρο σε πολύ υψηλότερους αριθμούς στους οποίους τους υπολογίζει η Στατιστική Υπηρεσία. Εμπιστεύομαι απόλυτα τους δικούς της αριθμούς. Άλλωστε, στην ανακοίνωσή της, η Στατιστική Υπηρεσία παραδέχεται εμμέσως ότι τα στοιχεία της δεν είναι πλήρη. Επικαλείται ότι κάποια άτομα μπορεί να αναζητούν εργασία χωρίς να εγγράφονται ως άνεργοι, ενώ άλλα που εξάντλησαν το ανεργιακό τους επίδομα, είναι πιθανό να μην προσέρχονται για εγγραφή.

Αυτό, ακριβώς ζητήσαμε να μας ενημερώσει και η Στατιστική Υπηρεσία.
1. Πόσοι άνεργοι δεν προσέρχονται στα γραφεία εργασίας για να εγγραφούν, επειδή εξάντλησαν το ανεργιακό τους επίδομα.
2. Πόσοι κοινοτικοί εργαζόμενοι αναχώρησαν από την Κύπρο και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.
3. Πόσοι Κύπριοι μετανάστευσαν για εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Η Στατιστική Υπηρεσία ουδέποτε μας απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα. Εκτιμούμε το έργο που επιτελούν οι λειτουργοί της, αλλά δεν νομίζουμε ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει είναι επαρκή και καταγράφουν το πραγματικό ποσοστό ανεργίας.

Χωρίς αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε επαρκή και ικανοποιητικά τα στοιχεία που ανακοινώνει η Στατιστική Υπηρεσία. Δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό ύψος της ανεργίας.


Top