Απόψεις Γιάννος Χαραλαμπίδης Φιλικότητα, κ. Υπουργέ…

Φιλικότητα, κ. Υπουργέ…

Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης είναι διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικός ΑναλυτήςΗ κυπριακή πολιτική ηγεσία χαρακτηριζόταν πάντοτε από απλοχεριά. Και χουβαρνταλίκια. Στη βάση αυτής της λογικής δηλώνει σήμερα ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως κίνητρο για την εξεύρεση λύσης.

Ποιας όμως λύσης; Αυτής που θα επανενσωματώσει τα κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή εκείνης που θα τη χωρίσει σε δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη με μια κεντρική εξουσία, η οποία θα είναι ο φερετζές της διχοτόμησης, δηλαδή της νομιμοποίησης των τετελεσμένων της εισβολής;

Η επιλογή που υποστηρίζει η κυπριακή ηγεσία φλερτάρει με τη δεύτερη. Διότι δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει αποτύχει. Και ότι επιβάλλεται νέα στρατηγική και καθαρός στόχος, όπως καθορίζει το κοινοτικό κεκτημένο. Από το Πρωτόκολλο 10 για ολόκληρη την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ ώς το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, καθώς και ώς τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισμα) και του Συμβουλίου (Συμπεράσματα) για την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία.

Τις προάλλες, ο Υπουργός Εξωτερικών Ι. Κασουλίδης διατύπωσε δύο θέσεις: Πρώτον, επισήμανε ότι η Κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από την τουρκική navtex και την έξοδο του Μπαρμπαρός, παρότι η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε να ήταν προβλέψιμη, αφού συνιστά το αυτονόητο αποτέλεσμα της κυπριακής εξευμενιστικής πολιτικής. Δυστυχώς, όμως, το κομματικό σύστημα συνεχίζει να μην κατανοεί τα αυτονόητα.

Γι' αυτό τον λόγο ο κ. Κασουλίδης, αφού αναφέρθηκε στον αιφνιδιασμό, διατύπωσε μια δεύτερη θέση: Ότι δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο, στο οποίο να κατατίθενται και να είναι δεσμευμένα, προφανώς ώς τη λύση, τα χρήματα που αναλογούν στους Τουρκοκύπριους. Και την επομένη διόρθωσε ότι θα καλύπτει το ταμείο και τους Ελληνοκύπριους. Καλοσύνη σας!

Η πρόταση αυτή, και ειδικότερα στο σκέλος που αφορά στους Τουρκοκυπρίους, για να κριθεί εάν είναι ορθή ή λανθασμένη, θα πρέπει να ιδωθεί μέσα από την τελική μορφή της λύσης. Η ορθότητα της θέσης αυτής είναι συναφής με τον υπό υλοποίηση στρατηγικό στόχο: Εάν, δηλαδή η λύση θα επανενσωματώνει ή όχι τα κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία επί τη βάσει συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, που θα εφαρμόζουν πλήρως τις δημοκρατικές αρχές και αξίες της ΕΕ σε ολόκληρο το νησί.

Αληθές, βεβαίως, είναι ότι επί του παρόντος η πολιτική μας ηγεσία αποδέχεται τη διχοτόμηση της μιας και ενιαίας πολιτείας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο συνιστώντα κράτη. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος το εξής: Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι η θέση για τη δημιουργία δεσμευμένου ταμείου είναι ορθή, το σκεπτικό και ο στόχος τον οποίο υπηρετεί δεν αφορά στη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζωή και στην επανσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων και των κατεχομένων σε αυτήν, αλλά στη θεμελίωση των τετελεσμένων της εισβολής. Δηλαδή του διοικητικού, γεωγραφικού και πληθυσμιακού διαχωρισμού της Κύπρου, όπως η Τουρκία τον επιβάλλει de facto από το 1974.

Η ορθότητα μιας πρότασης προϋποθέτει και ορθότητα στόχου. Συνεπώς, το κίνητρο του ταμείου, στο οποίο θα υπάρχουν και κατά αναλογία δεσμευμένα για τους Τουρκοκύπριους χρήματα, θα χαρακτηρίζεται από ορθότητα, όταν υπηρετεί τον σκοπό της επανενσωμάτωσης των κατεχομένων στο νομίμως αναγνωρισμένο κράτος του νησιού. Εάν, λοιπόν, θέλουν οι Τουρκοκύπριοι να τα εισπράξουν, ας αγωνιστούν μαζί μας για την επιστροφή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι για τη διχοτόμησή της, καθώς και για την τριχοτόμηση της ΑΟΖ, όπως επιδιώκει ο στρατηγικός στόχος της Άγκυρας.

Φιλικότητα, κ. Υπουργέ -το ίδιο ισχύει και για το λοιπό κομματικό σύστημα-, μην ντρέπεστε να δείτε την αλήθεια γυμνή. Και εφόσον παραδεχθείτε τον λανθασμένο χαρακτήρα της εξευμενιστικής σας πολιτικής, εφαρμόστε ρεαλιστική στρατηγική. Αλλιώς, μην έχετε καμιά ψευδαίσθηση: Η Τουρκία σάς επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις!

 


Top