Απόψεις Γιάννος Χαραλαμπίδης Σούπερ Επίτροποι στην ΕΕ

Σούπερ Επίτροποι στην ΕΕ

Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης είναι διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικός ΑναλυτήςΦόρμουλα στη λογική των «Cluster Commissioners», δηλαδή των Επιτρόπων με συσσωρευμένες αρμοδιότητες, ή αλλιώς των «Σούπερ Επιτρόπων», μελετά η ΕΕ με απώτερο στόχο τις δομικές αλλαγές και τη λειτουργία της Ένωσης στην πενταετία που έρχεται καθώς και στην άρση πιθανού αδιεξόδου ως προς την εκλογή του Ζαν Κλον Γιούγκερ στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πέντε τομείς
Η φόρμουλα στηρίζεται στην απόφαση της άτυπης συνόδου της 27ης Μαΐου και προέρχεται από τη Γερμανία με τη στήριξη άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, με σκοπό τη δημιουργία πέντε τομέων κάτω από τους οποίους θα βρίσκονται διάφορες Επιτροπές. Οι πέντε τομείς είναι: 1. Ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα. 2. Εμβάθυνση ΕΕ. 3. Ενεργειακή πολιτική. 4. Μετανάστευση. 5. Η Ευρώπη στον κόσμο που έχει σχέση με εξωτερικά ζητήματα.

Οι Βρετανοί φέρνουν ενστάσεις επί της υποψηφιότητας Γιούγκερ για να εισπράξουν, προφανώς, ανταλλάγματα. Στην ουσία έχει τεθεί στο παρασκήνιο και συζητείται όπως καθιερωθεί ο θεσμός του “Cluster Commissioner”, που σημαίνει τη συσσώρευση αρμοδιοτήτων σε ορισμένους Επιτρόπους, τους «Σούπερ Επιτρόπους», οι οποίοι θα έχουν την εποπτεία των υπολοίπων. Συνεπώς, εάν είναι πέντε οι «Σούπερ Επίτροποι», οι Επιτροπές θα διαιρεθούν δια πέντε και αναλόγως θα τεθούν υπό την εποπτεία ενός εκάστου των «Σούπερ Επιτρόπων».

Βρετανικές διεκδικήσεις
Την λογική των “Cluster” ή Σούπερ Επιτρόπων υποστηρίζει ο κ. Γιούγκερ καθώς και η Γερμανία με τη Γαλλία ενώ στο παιχνίδι βρίσκεται και η Βρετανία η οποία φαίνεται να συνομιλεί για τη νέα δομή ζητώντας όπως ο Βρετανός «Σούπερ Επίτροπος» έχει υπό τη δική του αρμοδιότητα, τις Επιτροπές Εμπορίου, Ενέργειας, Εσωτερικής Αγοράς και Ανταγωνισμού, που συνιστούν κλειδιά για την ΕΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο διαχωρισμό των τομέων. Στην υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου υπάρχουν αντιδράσεις από μικρά ή μεσαία κράτη, διότι θεωρούν ότι θα δημιουργηθούν Επίτροποι δυο ταχυτήτων. Όσοι θα είναι υπό των «Σούπερ Επιτρόπων» θα φαίνονται τελικά, όπως ελέχθη, ως να είναι “Junior Commissioner”.

Θεσμικό ζήτημα
Θεσμικά για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται αναθεώρηση της Συνθήκης. Η λύση μπορεί να δοθεί μέσω των εξουσιών των πέντε αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανάλαβε το ρόλο του διεκπεραιωτή του εν λόγω εγχειρήματος, προκειμένου να πεισθούν οι Βρετανοί και τα μικρά κράτη ώστε να αποφευχθεί το σενάριο των Επιτρόπων δυο ταχυτήτων.

Οι Σοσιαλιστές
Από την άλλη, οι Σοσιαλιστές έδωσαν το πράσινο φως στον Γιούγκερ με αντάλλαγμα αρχικά να πάρουν την αντιπροεδρία με τη θέση Επιτρόπου στα ζητήματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής την οποία κατέχει σήμερα η Βαρόνη Κάθριν Άστον. Τώρα, όμως, ειδικώς εάν υιοθετηθεί το μοντέλο των «Σουπερ Επιτρόπων», οι Σοσιαλιστές αποδέχονται να έχει το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλουν την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη λήξη της θητείας του Χέρμαν Βαν Ρομπάι.

Η Σύνοδος για την λήψη απόφασης από μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένη για τις 26 και 27 Ιουνίου. Οι Βρετανοί θα προτιμούσαν την αναβολή της απόφαση εφόσον δεν πάρουν τα ανταλλάγματα που θέλουν.


Top