Απόψεις Ανδρέας Θεοφάνους Μια εναλλακτική πρόταση για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

Μια εναλλακτική πρόταση για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

Ο Ανδρέας Θεοφάνους είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 Η πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης θεωρήθηκε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση καθ’ ότι υπήρχε πρόθεση μείωσης της συναφούς φορολογίας σε σχέση με πέρυσι.  Αξιολογώντας ξανά το ζήτημα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα είναι σημαντικό, και υπάρχουν περιθώρια, να βελτιωθεί η πρόταση για σκοπούς δικαιοσύνης αλλά και αποτελεσματικότητας.  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος η προτιθέμενη ή η υποτιθέμενη φορολογική μείωση να μην είναι τελικά μείωση και οι μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη να καταλήξουν να έχουν μεγαλύτερο βάρος.  Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κυβερνητική πρόταση άτομα με περιουσία κάτω από €200.000 δεν θα φορολογούνται ενώ παράλληλα θα υπάρχει ένας φορολογικός συντελεστής για την αξία των υπόλοιπων περιουσιών 0,001% (ένα τις χιλίοις).  Μια από τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου νομοσχεδίου είναι ότι ένα άτομο με ακίνητη περιουσία 199.000 δεν θα πληρώσει καθόλου ενώ ένα άλλο άτομο με περιουσία 201.00 θα πληρώσει €201.

Είναι καθοριστικής σημασίας να κατανοηθεί ότι η φορολογία δεν είναι μόνο θέμα συλλογής δημόσιων εσόδων καθώς πάνω απ’ όλα επηρεάζεται η κατανομή πόρων και η ροπή δραστηριότητας είτε θετικά είτε αρνητικά τόσο σε μικροοικονομικό όσο και μακροοικονομικό επίπεδο. Ως εκ τούτου η εισήγηση είναι η ακόλουθη:

 

€0 – 149.999                                  Απαλλαγή

€150.000 – 199.999                         50 ευρώ

€200.000 – 999.999                         0,0005% (μισό της χιλίοις)

€1.000,000 – 4.999.999                   0,00075% (τρία τέταρτα τις χιλίοις)

€5.000,000 – 9.999.999                   0,001% (ένα τις χιλίοις)

€10.000,000 και άνω                        000125% (ένα και ένα τέταρτο τις      χιλίοις)

 

Στον πίνακα πιο κάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα πως θα είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για συγκεκριμένη περιουσίας με βάση την υφιστάμενη κυβερνητική πρόταση και στην εναλλακτική πρόταση που κατατίθεται στο κείμενο αυτό.

 

Ύψος Ακίνητης Περιουσίας

Φόρος με βάση την κυβερνητική πρόταση

Φόρος με βάση την εναλλακτική πρόταση

€80.000

0

0

€180.000

0

50

€500.000

500

200

€1.500.000

1.500

825

€6.000.000

6.000

4.450

 

Το 2018 η συγκεκριμένη φορολογία και οι πρόνοιες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν με βάση όλα τα συναφή δεδομένα.  Σημειώνεται ότι θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να μελετηθούν όλα τα δεδομένα καθώς και οι προεκτάσεις της συγκεκριμένης φορολογίας.  Η συγκεκριμένη φορολογία δεν υπήρχε προηγουμένως.  Αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες που ενεθάρρυναν διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως η οικοδομική βιομηχανία. Με τη νέα ρύθμιση θα επηρεαστούν συγκεκριμένοι τομείς.  Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες ενώ, ταυτόχρονα, όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν και θετικά αποτελέσματα.  Για παράδειγμα, εάν η συγκεκριμένη φορολογία θα επηρεάσει στο μέλλον το μέγεθος και την πολυτέλεια μιας κατοικίας αυτό είναι θετικό στοιχείο.  Από την άλλη η ροπή των Κυπρίων για δημιουργία και απόκτηση περιουσίας δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί. 

Υπογραμμίζεται ότι αυτή η πρόταση κατατίθεται με στόχο να συμβάλει δημιουργικά στον δημόσιο διάλογο και στον ευρύτερο προβληματισμό γύρω από το ζήτημα. Με την ευκαιρία αυτή υπογραμμίζεται ξανά η όλη σημασία της δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και οι προεκτάσεις της σε όλα τα επίπεδα.  Εν ολίγοις δεν είναι μόνο θέμα ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων αλλά καθολικού επηρεασμού της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και κοινωνικών δεδομένων.

 

*Ο Ανδρέας Θεοφάνους είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 


Top