Απόψεις Αναστάσιος Γιασεμίδης Προσέλκυση επενδύσεων με τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων

Προσέλκυση επενδύσεων με τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων

Ο Αναστάσιος Γιασεμίδης είναι ΟικονομολόγοςΠως μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία και να προσελκυστούν επενδύσεις

H Κυπριακή οικονομία το 2013 καταγράφει σημαντικά ποσοστά ύφεσης, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2013 κατά 5,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Η πιστωτική στενότητα με την έλλειψη ρευστότητας, οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και το υφιστάμενο κόστος δανεισμού, αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τουλάχιστον μέχρι την επαναφορά της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,  αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης.

Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στην Κύπρο. Τέτοια πάρκα αναπτύχθηκαν και σε άλλες χώρες, με πιο κλασικό παράδειγμα το Silicon Valley στην Αμερική. Η επιτυχία τέτοιων μοντέλων έρχεται σταδιακά μέσα από την οικονομία της γνώσης και την εμπέδωση σωστής νοοτροπίας, όσον αφορά στην έρευνα και την τεχνολογία.
Κύρια συστατικά της επιτυχίας του Silicon Valley είναι η παρουσία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, η τεχνολογική επανάσταση και η παρουσία επενδυτών, πρόθυμων να επενδύσουν σε εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις.

Προς αύτη την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να οριστεί συγκεκριμένη περιοχή στην Κύπρο, η οποία μπορεί να αποτελέσει το επιχειρηματικό πάρκο. Τέτοιες περιοχές συνήθως βρίσκονται εκτός πυκνοκατοικημένων περιοχών διαθέτουν, όμως, τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω και της ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας, είναι ίσως προτιμότερο να αναζητηθεί περιοχή κοντά στη θάλασσα, ενώ η άμεση πρόσβαση σε αεροδρόμιο και ξενοδοχειακές μονάδες προτιμείται, ώστε να διευκολύνονται οι επιχειρηματίες που ταξιδεύουν από το εξωτερικό.
Μετά τον ορισμό της περιοχής είναι απαραίτητο να υπάρξει ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός (master plan) με την παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων και κινήτρων προς τις επιχειρήσεις.

Ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζεται ο επενδυτής και να εγγυάται ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον μακριά από στρεβλώσεις και δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας τη  δυνατότητα γρήγορης εξόδου από την επένδυση (exit route), είτε μέσω οργανωμένης αγοράς ή ιδιωτικής συμφωνίας, αποτελεί σημαντικό συστατικό επιτυχίας τέτοιων εγχειρημάτων.

Απαραίτητο στοιχείο σ’ όλη αυτή τη διαδικασία είναι η εξεύρεση χρηματοδότησης. Η Κύπρος ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατό να εξασφαλίσει κεφάλαια από Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη περίπτωση του Silicon Valley η χρηματοδότηση των διαδικασιών έρευνας και τεχνολογίας, παρέχεται είτε από επενδυτές, οι οποίοι ευελπιστούν στην εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων που θα αναπτυχτούν, ώστε να πωλήσουν τις μετοχές τους με κέρδος (business angels), ίσως και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε κάποιο χρηματιστήριο, είτε από υφιστάμενες εταιρείες στην προσπάθεια τους για εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό των προϊόντων τους. Στην περίπτωση της Κύπρου, για να γίνει δυνατή η προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να αναλυθούν οι ανάγκες πιθανών επενδυτών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της χώρας.
Από εκεί και πέρα πρέπει να παραχωρηθούν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα, όπως η φορολογική αφαίρεση όλων των εξόδων που έχουν σχέση με την έρευνα και τεχνολογία, ώστε να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα και να υπάρξει προοπτική προσέλκυσης υψηλού κύρους επαγγελματιών με την προϋπόθεση όμως η επιχείρηση να είναι κερδοφόρα και οι όποιες ζημιές δημιουργηθούν στα αρχικά στάδια της ζωής της να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Συνήθως η ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σύγχρονου και εξειδικευμένου πανεπιστημιακού ερευνητικού κέντρου. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό να υπάρξει αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών για να δοθεί η δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλων εταιρειών που ασχολούνται στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της Κύπρου, ώστε να υπάρξει επικέντρωση σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Η χώρα μας είναι δυνατό να φιλοξενήσει ερευνητικά κέντρα που αφορούν στη βοτανολογία, στη γεωργία, στην ιχθυοκαλλιέργεια, στα δασικά προϊόντα, στην ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων και παιχνιδιών, στην ενέργεια και στο φυσικό αέριο καθώς, βιομηχανίες πετροχημικών προϊόντων, περιβαλλοντικά, οικολογικά και  προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αντιπρoσωπεύουν το συγγραφέα και όχι την εκδοτική πολιτική του sigmalive.com 


Top