News Oikonomia Market News Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κυπριακή εκπαίδευση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κυπριακή εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει τεράστια οφέλη στην καθημερινότητα των ανθρώπων με την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την πρόσβαση σε ένα τεράστιο πλούτο γνώσης μέσω του ψηφιακού κόσμου. Ταυτόχρονα όμως, αναδιαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό, δεξιοτήτων που η αγορά εργασίας - αναζητάει.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, – είναι απαραίτητη η εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος από τη γνωσιακή προσέγγιση (knowledge-based) σε ένα μοντέλο που να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων (problem-solving), η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η τέχνη και οι χειροτεχνίες, βοηθούν τα παιδιά να πειραματιστούν, να εκφραστούν χωρίς περιορισμούς και να σκεφτούν δημιουργικά και παραγωγικά ενισχύοντας την ικανότητά τους να βρουν λύσεις.

Στην Κύπρο το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης) αποτελεί πρόγραμμα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κυπριακή εκπαίδευση και θεωρείται πρότυπο καλής πρακτικής ως προς την αξιοποίηση των πόρων από τα Ταμεία - Συνοχής που απορροφά η χώρα μας. Το γενικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών, σε ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα τους και -μεταξύ άλλων- στοχεύει στην ανάπτυξη ή/και τηβελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, ώστε να διασφαλισθεί η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Πέρα από την ενισχυτική διδασκαλία που προσφέρεται, μεγάλη έμφαση δίδεται επίσης στα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, όπως τέχνη, χορός, θέατρο, ρομποτική κ.ά., μέσω των οποίων μαθητές και μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες.

Με επένδυση €25 εκατομμυρίων από την Ε.Ε., το ΔΡΑ.Σ.Ε. υλοποιείται σε σχολεία της Κύπρου από το 2015 με απώτερο - στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση των ποσοστών σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, όπως επίσης και την ομαλότερη κοινωνική ένταξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού. Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί 15,000 μαθητές και μαθήτριες σε 96 νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές, που είτε ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είτε βρίσκονται αντιμέτωποι με κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την υλοποίηση του ΔΡΑ.Σ.Ε. απασχολούνται 825 εκπαιδευτικοί και 15-20 ψυχολόγοι κάθε χρόνο.

Μέσω των πολυάριθμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της, η E.E. προσφέρει -στήριξη σε έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων εξασφαλίζοντας καλύτερη εκπαίδευση, εκσυγχρονισμένο σύστημα υγείας, πράσινη ενέργεια, νέες υποδομές μεταφορών, προηγμένη τεχνολογία και πολλά άλλα οφέλη. Κατά την επταετία 2021-2027, η Ε.Ε. πρόκειται να εφαρμόσει το πρόγραμμα Invest EU που θα συνενώσει τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει - υπό την ίδια στέγη, καθιστώντας την ενωσιακή χρηματοδότηση απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει τουλάχιστον 650 δις ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Για να ανακαλύψετε τα οφέλη των επενδύσεων της ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://europa.eu/investeu/home_el

Top